Zoeken

Sluit zoeken
Ga naar vorige pagina

BankGiro Loterij Fonds

Het BankGiro Loterij Fonds steunt kunst -en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan en onze wereld kritisch bevragen.

Initiatieven die samen met mensen uit alle lagen van de samenleving nieuwe perspectieven ontwikkelen en je uitnodigen om de maatschappij op een andere manier vorm te geven. Een logische partner dus van Dutch Design Week, waar ruim 2.600 (inter) nationale ontwerpers, waaronder ook kunstenaars, hun visie op de toekomst geven.

Dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij kan het BankGiro Loterij Fonds dit jaar een bijdrage leveren aan de realisatie, inrichting en programmering van het podium DDW Live in het Klokgebouw.

Bekijken: BankGiro Loterij Fonds Radicale Verbeelding Talks

Het BankGiro Loterij Fonds gelooft in de kracht van creativiteit in de samenleving. Kunst en cultuur verwondert het publiek, confronteert en verbindt mensen. Vaak is kunst de motor voor verandering omdat het mensen uitdaagt om voorbij het bestaande te denken. Daarom kiest de BankGiro Loterij Fonds tijdens deze editie van Dutch Design Week voor het thema Radicale Verbeelding: het vermogen om de wereld te verbeelden niet zoals deze is, maar zoals deze kan zijn. Want radicale verbeelding maakt andere perspectieven zichtbaar.

Tijdens de BankGiro Loterij Fonds Radicale Verbeelding Talks neemt een aantal Radicale Verbeelders u mee in hun streven naar een andere, betere wereld. Verschillende ontwerpers komen op het centrale podium in DDW Live aan het woord over hun vermogen om de wereld te verbeelden zoals deze in de toekomst kan zijn. Hun radicale verbeelding van de toekomst biedt ons schoonheid maar creeërt ook verwarring en roept vragen op. Want juist door ons te blijven verbazen en verwonderen worden andere perspectieven zichtbaar.​​

Zondag 21 tot en met zaterdag 27 oktober, dagelijks 13.00-14.00 uur, op het DDW Live podium in het Klokgebouw. O.a. Makers Unite, Robot Love, VoordeKunst, genomineerden van de New Material Award en Social Label staan op het podium.

Bespreken: BankGiro Loterij Fonds Bureau – Loop langs voor advies over financiering

Het BankGiro Loterij Fonds gelooft dat kunst en cultuur een antwoord kan geven op een aantal urgente sociale, economische en ecologische vraagstukken in onze samenleving. Daarom wil het BankGiro Loterij Fonds graag zo veel mogelijk mensen kennis laten maken met kunst en cultuur.

Het fonds werkt graag samen met inspirerende pioniers die voorop lopen, risico’s durven nemen én verandering veroorzaken. Voor deze ambassadeurs van de verbeelding willen wij een plek zijn waar zij kunnen aankloppen met hun innovatieve ideeën en voorstellen. Omdat zij oude structuren doorbreken en met hun enthousiasme en passie ervoor  zorgen dat nieuwe perspectieven ontstaan op bestaande problemen. Dat doen ze niet alleen, maar juist met actieve participatie van publiek en bezoekers. Zo bereiken we samen een breed publiek. Geldt dit ook voor jouw initiatief ? Wellicht komt jouw initiatief dan in aanmerking voor financiering door het BankGiro Loterij Fonds.

Het BankGiro Loterij Fonds:

  • is op zoek naar initiatieven die radicale verbeelding inzetten om mensen te laten zien dat een andere wereld mogelijk is.

  • is op zoek naar projecten die structureel nieuwe doelgroepen weten te bereiken en die partijen met elkaar verbinden waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze met elkaar samenwerken.

  • richt zich vooral op kunst- en cultuuruitingen die in het creatieproces mensen al betrekken en die kunst en cultuur midden in de samenleving plaatsen; initiatieven die aansluiten bij de interesses en persoonlijke beleving van een grote groep potentiële bezoekers en publiek.

  • ondersteunt kunstenaars en culturele instellingen bij de uitvoering van grensverleggende initiatieven die erop zijn gericht om kunsten uit alle disciplines en erfgoed meer met maatschappelijke partners en de maatschappij als geheel te verbinden.

  • ondersteunt een kunst- en ontwerppraktijk waarbij artistieke kwaliteiten worden ingezet om nieuwe perspectieven te ontwikkelen op maatschappelijke vraagstukken.

  • ondersteunt culturele initiatieven die bijdragen aan een maatschappelijke verandering en een beweging naar een duurzamere samenleving met een goede balans tussen sociale, culturele, ecologische en economische duurzaamheid.

Grijp jouw kans om een aanvraag voor financiering te overleggen met een van de programma managers van het BankGiro Loterij Fonds. Op woensdag schuift ook  Voordekunst aan om vragen te beantwoorden over crowdfunding en op vrijdag is Fonds Kwadraat aanwezig om meer te vertellen over rentevrije leningen aan kunstenaars en ontwerpers.

Het BankGiro Loterij Fonds Bureau in het Klokgebouw is geopend:
dinsdag 23 oktober tussen 14.00-17.00 uur
woensdag 24 oktober tussen 14.00-17.00 uur
donderdag 25 oktober tussen 14.00-17.00 uur
vrijdag 26 oktober tussen 14.00-17.00 uur

Zie alle informatie over criteria voor aanvragers bij het BankGiro Loterij Fonds op www.bankgiroloterijfonds.nl.

New Material Award in Veem

In het Veemgebouw worden de genomineerden van de zevende editie van de New Material Award getoond. De New Material Award introduceert de ontwerpen van de toekomst. De tweejaarlijkse prijs daagt beeldend kunstenaars, vormgevers, modeontwerpers en architecten uit om nieuwe materialen en innovatieve technieken toe te passen. De ontwerpen die meedingen naar de 2018 Award dragen bij aan een betere en duurzame samenleving. Tijdens de (besloten) Award Ceremony op zaterdag 20 oktober worden in Veem op Strijp-S de twee winnaars van 2018 bekendgemaakt. 

De New Material Award is een samenwerking tussen Stichting DOEN (waar BankGiro Loterij Fonds deel van uit maakt), Fonds Kwadraat en Het Nieuwe Instituut. 

Er is meer

Ook buiten het Klokgebouw is er natuurlijk van alles te ontdekken, ook van andere organisaties die het BankGiro Loterij Fonds ondersteunt zoals Robot Love, the Embassy of Food gehost door The Dutch Institute of Food & Design en de presentatie van het Dyslexieboek van Anne Ligtenberg and Mats Horbach.

Het BankGiro Loterij Fonds is onderdeel van Stichting DOEN, fonds van de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij.