Zoeken

Sluit zoeken
Ga naar vorige pagina

DDW20: Thematische terugblik

De komende weken blikken we terug op DDW en zetten we de belangrijkste thematische verhaallijnen en content van 2020 op een rij.
Kiki & Joost © Max Kneefel

Contemporary Icons

Nu design weeks, festivals en beurzen niet doorgaan, missen ontwerpers de mogelijkheid hun productportfolio en innovaties in fysieke vorm te laten zien. In deze nieuwe realiteit gaan we opzoek naar een nieuwe vorm die tegemoetkomt aan de behoeften van een nieuwe generatie iconen om in hun levensonderhoud te voorzien. Wat is de huidige realiteit en hoe ziet de toekomst eruit na de wereldwijde 'reset' die momenteel aan de gang is? 

Benieuwd? Lees, bekijk en ontdek meer over Contemporary Icons!

Bekijk meer

Designing Society

Met ontwerp kunnen maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt, inclusieve gemeenschappen worden gecreëerd, nieuw cultureel gedrag bepleit en het welzijn worden bevorderd. Social en service design kan oplossingen bieden voor de behoeften van individuen, organisaties en de maatschappij in het algemeen. Zeker in deze tijden vol onzekerheid en maatschappelijke verschuivingen biedt het social design perspectief een belangrijke bijdrage aan een meer inclusieve wereld, waarin (fysieke) beperkingen of erfgoed niet bepalend zijn voor je waarde of ervaringen in de samenleving. 

Benieuwd? Lees, bekijk en ontdek meer over Designing Society!

Bekijk meer
Sunseeker, VANTOT © Max Kneefel

Future Cities

Nu steeds meer mensen in steden wonen, moet men zich afvragen hoe de architectuur en het landschapsontwerp kunnen worden aangepast aan hun behoeften. Nieuwe bouw- en beheersystemen kunnen de kwaliteit en de functionaliteit van particuliere gebouwen en openbare ruimten verbeteren en nieuwe vormen van collectief wonen mogelijk maken. Maar op welke manier kunnen we onze gebouwen en ruimtes dan innoveren? 

Benieuwd? Lees, bekijk en ontdek meer over Future Cities!

Bekijk meer
The Living Coffin © Bob Hendrikx

Eco Pioneers

Nu de grenzen tussen design en wetenschap steeds meer vervagen, ontdekken we hoe de biologie kan worden ingezet om producten, processen en omgevingen te creëren in synergie met de natuurlijke wereld. Deze technologische vooruitgang stelt de ethische rol van de ontwerper ter discussie. Waar trekken we de grens? 

Benieuwd? Lees, bekijk en ontdek meer over Eco Pioneers!

Bekijk meer
True Matter © Dutch Invertuals Academy

Connected Living

In een tijd van snel veranderende sociale normen, groeiende politieke verdeeldheid en bezorgdheid over het milieu, vinden we nieuwe manieren om samen te leven, te werken en te spelen.

Benieuwd? Lees, bekijk en ontdek meer over Connected Living!

Bekijk meer
Sorry © Medialab

Adapted Realities

Digitale technologieën veranderen de manier waarop we met elkaar communiceren en de wereld ervaren. Onder de noemer Adapted Realities wordt het snijvlak van technologie en digitalisering onderzocht en de manier waarop deze twee factoren onze fysieke en virtuele interacties zullen beïnvloeden.

Benieuwd? Lees, bekijk en ontdek meer over Adapted Realities!

Bekijk meer
Studio Sabine Marcelis © Studio Pim Top

Interactive Experiences

Naarmate de digitale technologieën zich verder ontwikkelen, gaan de ontwerpexperimenten op grote schaal door. Ontdek hoe innovatieve nieuwe ontwerp- en productietechnieken een trend voor ervaringsgerichte kunstwerken aansturen, van lichtdisplays tot festivalinstallaties. Hoe voedt de technologie nieuwe vormen van ambacht en creativiteit? 

Benieuwd? Lees, bekijk en ontdek meer over Interactive Experiences!

Bekijk meer
Biotic © Lionne van Deursen

Sustainable Products

Design is mede verantwoordelijk voor een overdaad aan producten in ons leven, maar biedt ook de oplossing. Ontdek de ontwerpers die gebruik maken van radicale processen en materialen - van natuurlijke stoffen zoals paddenstoelenmycelium, tot gemanipuleerde veganistische leersoorten - om afval te verminderen en betekenisvollere objectrelaties te bevorderen. Kunnen we hiermee naar een circulaire economie toe? 

Benieuwd? Lees, bekijk en ontdek meer over Sustainable Products!

Bekijk meer