Zoeken

Sluit zoeken
Embassy of Inclusive Society

(Archief) Design Anthropology in context of social issues

Werken aan een inclusieve samenleving met participatieve kunst en design.

Dit project was onderdeel van DDW 2022
Artist and design anthropologist Tina Lenz — © Valerie Spanjers, Bureau Ruimtekoers

De expo nodigt enerzijds beleidsmakers uit om kennis te maken met design antropologie als een benadering voor inclusieve burgerparticipatie. Anderzijds biedt de installatie nieuwe inzichten en tools aan ontwerpers en kunstenaars die participatief willen maken en ontwikkelen.

Design Anthropology in the context of social issues

Design antropologie is een snel ontwikkelende academische en ontwerpgerichte benadering waarin elementen uit antropologie en ontwerp worden gecombineerd. Bureau Ruimtekoers beschouwt design antropologie als benadering voor participatief ontwerp en social design waarmee inwoners, beleidsmakers en kunstenaars bij maatschappelijke vraagstukken, en toekomstig beleid, worden betrokken. En gebruikt Design antropologie als een artistiek kader voor participatieve kunstprojecten.

Vertaald naar de leefomgeving

Dat resulteert onder meer in langdurige betrokkenheid van bewoners die eerder niet werden bereikt door beleidsmakers. Een ander resultaat zijn de nieuwe samenwerkingen waarmee kunstenaars, inwoners en beleidsmakers met frisse perspectieven bijdragen aan verbetering van de leefomgeving.

In de installatie deelt Bureau Ruimtekoers een vijfstappenproces gebaseerd op de principes van Design antropologie. Design antropoloog Tina Lenz begeleidt op 26 oktober een workshop met als centrale vraag: hoe leg je de verbinding met een gemeenschap die je nog niet kent?

Expositie en workshop

Onderdeel van de expo is een workshop die Yosser Dekker en Tina Lenz hosten op 26 oktober om 10.00 uur met de titel: Cultural Probes: Hoe kom je in contact met gemeenschappen die je nog niet kent?

Design antropologen Tina Lenz en Yosser Dekker delen nieuwe creatieve methoden om te herkennen wat er in een wijk gebeurt. En over hoe Participatory Action Research met een cultural sensitive ontwerpaanpak bijdraagt ​​aan een inclusieve samenleving. Deze interventies worden ‘cultural probes’ genoemd en jagen collectieve verbeelding aan.

Hoe ontwerp je een cultural probe?
Met culturele probes zijn kunstenaars, inwoners en beleidsmakers in staat om samen mogelijke tastbare en artistieke toekomstscenario’s te ontwerpe en vieren als antwoord op lokale vraagstukken. In deze workshop delen Tina en Yosser voorbeelden van cultural probes in de context van maatschappelijke vraagstukken en maken deelnemers een cultural probe.

Daarnaast bezoeken deelnemers ook de expo. Zo zijn zowel beleidsmakers uitgenodigd om design antropologie te ervaren als een nieuwe benadering voor inclusieve burgerparticipatie, als ook ontwerpers en kunstenaars uitgenodigd om meer te leren over participatieve maaktools.

Participant of Zonnestof, Ursila — © Valerie Spanjers, Bureau Ruimtekoers

Participant of Iedereen Wordt Mens, Joyce — © Cecile Bok, Bureau Ruimtekoers

Andere deelnemers

Embassy of Inclusive Society

Vorige Volgende

Andere deelnemers

Embassy of Inclusive Society