Zoeken

Sluit zoeken
Ga naar vorige pagina

Over DDW

Dutch Design Week (DDW) is hét podium voor kwalitatief ontwerp. DDW gaat over het ontwerp van de toekomst en de toekomst van ontwerp. DDW ontsluit, inspireert, deelt en verbindt. Tijdens het negendaagse evenement staat Eindhoven volledig in het teken van ontwerp, waarbij alle denkbare disciplines en aspecten van ontwerp aan bod komen. De nadruk ligt op expertise en talent, experiment, vernieuwing en crossovers. Dutch Design Week is ook het platform waar we ontwerp als vak agenderen en bediscussiëren.

Dutch Design Week is ook het platform waar we (internationaal) ontwerp als vak agenderen, adresseren en bediscussiëren. Dutch Design Week spant zich in voor de ontwikkeling en uitwisseling van expertise en talenten en nodigt daarbij nadrukkelijk verschillende perspectieven uit. Het ontwerpvak richt zich in toenemende mate op maatschappelijke en andere relevante vraagstukken.

De grenzen tussen ontwerpdisciplines vervagen - en variëren van inspirerend tot bevragend, van verwondering tot technologische hoogstandjes, van esthetische kwaliteit tot toekomstscenario's en van ontwerpend onderzoek tot ijzersterk productontwerp. We zien het als onze taak aan te tonen hoe de denk- en doekracht van ontwerpers vormgeeft aan een positieve toekomst en om de positie en impact van ontwerpers te versterken.

Speerpunten voor de komende jaren

1. De toekomst vraagt om internationaal denken en handelen
We realiseren ons dat Nederlandse ontwerpers zich per definitie in een internationale omgeving begeven. Het vormgeven aan de toekomst is een internationale opgave. We willen met Dutch Design Week daarom dé internationale hub worden waar de toekomst wordt getoond, verkend en besproken.

2. De toekomst vraagt om verbinding
Willen we de positie en betekenis van Nederlandse ontwerpers versterken, dan doen we dat het best door hen te verbinden met een wereld van opdrachtgevers. Daarom versterken we onze rol als matchmaker. DDW biedt ontwerpers én opdrachtgevers een podium en netwerk. De komende jaren maken we steeds meer matches, ook met internationale opdrachtgevers.

3. De toekomst vraagt om verantwoordelijkheid
Als ontwerpers zijn we dan wel optimisten, maar we willen ook verantwoordelijkheid nemen. Juist omdat we in de kracht van de creatieve geesten geloven. Daarom willen we de komende jaren nog actiever de ontwerpers verbinden aan maatschappelijke opgaven.

Dutch Design

DDW ziet Dutch design niet louter als een label voor een bepaalde groep ontwerpers of ontwerpesthetiek, maar als de permanente weerslag van een cultuur en mentaliteit, een cultuur en mentaliteit die kenmerkend is voor Nederland – voor Nederlanders. We herkennen het oplossingsgerichte denken, het functionele, het humanisme, de vrijdenkers, de brutaliteit, de humor, de relativering, het eigenzinnige, het niet denken in hiërarchische barrières, het onconventionele. Maar ook de bereidheid om stakeholders serieus te nemen en te betrekken in de oplossing, in het creatieproces. Dutch design is een mentaliteit en verwijst niet per definitie naar een nationaliteit.

Geschiedenis

In de energie van vernieuwing eind jaren negentig in Eindhoven wordt ook Dutch Design Week geboren. Een bottom-up initiatief vanuit de design community dat aanvankelijk Design Event heette, later Designers Present en nog weer later Dutch Design Week, ontstond vanuit de behoefte aan een volwaardig podium voor ontwerp, bedoeld voor een breed publiek.

Hier tonen aanvankelijk zo’n 20-tal ontwerpers hun werk. Het VoE Vormgeversoverleg Eindhoven, een collectief van ontwerpers dat maandelijks lezingen en andere activiteiten organiseerde,  (voorloper van Capital D, dat later Dutch Design Foundation werd), werd de organisator.  Los van Designers Present en op een ander moment in het jaar bestond de  ‘Dag van het Ontwerp’, een portfoliodag tussen startende en ervaren ontwerpers.

In 2001 komt ook de jaarlijkse Graduation Show van Design Academy Eindhoven terug naar Eindhoven, nadat het sinds de jaren negentig heeft plaatsgevonden in Amsterdam. Door deze ontwikkelingen en tal van andere initiatieven door en voor ontwerpers is Dutch Design Week (DDW) uitgegroeid tot het event dat het nu is.

Missie en Visie

DDW is optimistisch en gelooft in het probleemoplossend vermogen van ontwerpers. Zij hebben aangetoond dat ze beschikken over de inventiviteit en lenigheid van denken die kan leiden tot relevante innovaties waar onze snel veranderende wereld om vraagt.

Onze ambitie is drieledig:

1. Een podium bieden aan ontwerpers, ongeacht afkomst of nationaliteit, met een Dutch design*-mentaliteit: onze organisatie versterkt Dutch design door het een toonaangevend internationaal podium te bieden.

2. Kansen bieden aan ontwerpers: door media, bedrijfsleven en andere sectoren kennis te laten maken met designers en hun werk, helpen we hen vooruit – in de vorm van publiciteit, netwerkverbreding en opdrachten.

3. Talentontwikkeling: onze toekomstgerichte blik beperkt zich niet tot de dag van morgen. Daarom is het stimuleren en ondersteunen van nieuwe aanwas een speerpunt van onze organisatie.

* Onze definitie van Dutch design is te vinden op deze pagina onder het kopje 'Dutch design'.

Ambassadeurs

Sinds 2009 stelt DDW twee partijen uit het ontwerpveld aan als pleitbezorgers van Dutch design in het algemeen en de week in het bijzonder. Zij vervullen representatieve taken en zetten hun netwerk in om verbindingen te leggen en beginnende collega’s op weg te helpen.

2022: Marjan van Aubel, Formafantasma

2021: Floris Alkemade, Natsai Audrey Chieza, Christien Meindertsma

2020: Lidewij Edelkoort, Sabine Marcelis, Sean Carney

2019: Stefano Boeri (Architetti), Alice Rawsthorn, Jalila Essaïdi, Lonneke Gordijn & Ralph Nauta (Studio Drift)

2018: Ravi Naidoo (Design Indaba), Wendy Plomp (Dutch Invertuals), Laurens van den Acker (Renault)

2017: Marcus Fairs (Dezeen), Winy Maas (MVRDV) & Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk (Atelier NL)

2016:  Maarten Baas & Bas van Abel

2015:  Makkink & Bey, Koert van Mensvoort

2014:  Scholten & Baijings, Arne Hendriks

2013:  Daan Roosegaarde, Piet Hein Eek

2012:  Robert Bronwasser, Joost van Bleiswijk & Kiki van Eijk

2011:  Miriam van der Lubbe, Bruno Ninaber van Eyben

2010:  Roland Bird, Marijn van der Poll

2009:  Leonne Cuppen

Thema's

Sinds 2012 stelt DDW voor elke editie van het evenement een thema vast, onder meer ter ondersteuning van een publiekscampagne.

2023: Picture This

2022: Get Set

2021: The Greater Number

2020: The New Intimacy

2019: If not now, then when?

2018: If not us, then who?

2017: Stretch

2016: The making of

2015:  What if...

2014:  UP

2013:  Now Future

2012:  Enter a Brave New World

Toekomstige DDW

2024
19-27 Oktober

Save the date!