Zoeken

Sluit zoeken
Community

Greendesign & Interieur

01 August 2019

Aanleiding en probleemstelling

Planten vereisen veel verzorging en de toevoeging van groen in gebouwen is veelal een laatste horde in het inrichtingsproces. Daarnaast brengen planten in specifieke steriele omgevingen als ziekenhuizen in sommige gevallen ook risico’s met zich mee en kunnen sommigen ook tot allergische reacties bij mensen leiden. Dit heeft geresulteerd in een veelal ondergeschikte positie van planten binnen gebouwen, terwijl deze een zeer positieve invloed hebben op de omgeving, zowel vanuit esthetisch als psychologisch perspectief, waardoor werkzaamheden van het personeel en gezondheid van patiënten verbeteren. Onderzoek van Ambius en de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met PRISM heeft uitgewezen dat werkomgevingen die verrijkt zijn met planten een positief effect van 15 tot 19% hebben op tevredenheid en concentratievermogen van de medewerker. Door planten voelen werknemers zich prettiger en meer thuis op de afdeling, ervaren ze een verbetering in de luchtkwaliteit en hebben ze het idee dat ze zich beter kunnen concentreren. Daarnaast hebben planten een positief effect op de productiviteit.1*

Onderzoek van de Universiteit van Cardiff, in samenwerking met academici van de Britse Universiteit van Exeter en de Australische Universiteit van Queensland, kwam tot een soortgelijke conclusie: het plaatsen van planten zorgt voor een toename in productiviteit van vijftien procent. Deze conclusie staat volgens de onderzoekers haaks opde huidige economische zeitgeist en de geldende ‘kale’ managementtechnieken.’ Want met het ‘Nieuwe Werken’ kwam ook een voorkeur voor een modern leeg en onpersoonlijk kantoor op, zonder vaste werkplek en -tijden. 2* Verder tonen diverse studies ook de meerwaarde van planten in ziekenhuizen aan.Bijvoorbeeld onderzoek van Roger Ulrich, Chalmer University of Technology, naar gezondheidsvoordelen van meer ‘groen’ in ziekenhuizen. Het zien van planten zorgt voorverhoging van positieve gevoelens en verlaagt negatieve emoties zoals angst en neerslachtigheid, waardoor het algehele stress niveau verlaagt. Hierbij is aangetoond dat aanzicht van natuur/planten binnen 5 minuten voor een verlaging van o.a. bloeddruk, activiteit van het hart, spierspanning en elektrische activiteit van het brein zorgen. Positieve gevolgen kunnen o.a. bestaan uit: kortere verblijfstijd in het ziekenhuis (en dus lagere zorgkosten), lagere inname van (pijn)medicatie en hogere tevredenheid. 3*1. https://www.ambius.nl/blog/planten-op-de-werkvloer-15-meer-productiviteit/2. https://www.mt.nl/series/5-winstgevende-redenen-voor-planten-op-kantoor/871753.https://www.researchgate.net/ Health_Benefits_of_Gardens_in_Hospitals.pdf

Healthy Behaviour – de definitie van ‘gezondheid’ is de laatste jaren verschoven van een focus op ‘ziekte’ naar een focus op ‘de mens’ en ‘het vermogen van de mens om zich aan te passen en zelf de regie te nemen’. Hoe kunnen slimme systemen hen hierbij helpen? Hoe kunnen we de positieve effecten van groen op gezondheid en welbevinden beter benutten in woon-, werk- en leefomgeving (in steden)? zijn hierbij relevante vragen die binnen de Creatieve Industrie worden gevraagd. Het groot deel van de beroepsbevolking bevindt zich 3-5 dagen per week in kantoorgebouwen (geschat ongeveer 5 miljoen mensen, gekeken naar cijfers van het CBS aangaande de Nederlandse arbeidsmarkt) en (een slechte) werkomgeving heeft een enorme impact op het welbevinden van deze mensen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat planten werknemers o.a. gelukkiger en ontspannener maken, waardoor ze zich beter kunnen concentreren en minder vaak ziek zijn, waardoor de productiviteitaanzienlijk verbeterd (onderzoeken tonen een verbetering van 15% aan). Echter, zoals Annemieke Smit van Alterra (Wageningen Universiteit) benadrukt, waarom laat de grootschalige toepassing van planten in gebouwen ondanks de grote voordelen dan nog zo op zich wachten? Mogelijke reden is “omdat er nog onvoldoende harde getallen zijn er nog te weinig innovatieve toepasbare groenoplossingen”. Hier wil Green Design's Studio van Rey met het Florapanel tactisch op inspelen, door o.a. architecten de ‘tools’ te geven gebouwen van binnen op een innovatieve wijze vorm te gaan geven en planten integraal onderdeel van het ontwerp te maken. Onderstaand een voorbeeld van de architecturale mogelijkheden middels Photoshop: