Zoeken

Sluit zoeken
Magazine

De leefomgeving van onze toekomst

28 September 2018

Design Innovation Group, DSD-PV
Dutch Design Week presenteert dit jaar 8 designtrends die de belangrijkste ontwikkelingen markeren binnen het ontwerpveld. De tweede trend is gericht op Architectuur en de openbare ruimte.

In deze trend blikken zowel afstudeerders als gevestigde architecten vooruit en presenteren ze nieuwe perspectieven op architectuur en de openbare ruimte. Hoe ziet onze toekomstige leefomgeving eruit? Kunnen we in de toekomst volledig klimaatneutraal bouwen? Tijdens DDW18 kun je een circulaire manier van bouwen ontdekken en kun je ervaren hoe het is om met biomateriaal aan de slag te gaan. Een scala aan oplossingen wordt getoond: huizen van kalkhennep die meer CO2 opnemen dan uitstoten, energieopwekkende gevels, decentrale waterzuiveringssystemen en een 3D-geprinte brug van staal.

Circulair bouwen

In de ambassade van Circulariteit krijg je een doorkijk naar het huis van de toekomst. Welke mogelijkheden liggen er in het verschiet voor een nieuwe leefomgeving en het bouwen hiervan? Deze perspectieven gaan verder dan oplossingen voor het interieur en spelen in op dieperliggende maatschappelijke vraagstukken. Zo zien we nieuwe zelfregulerende en decentrale systemen zoals een door de bewoners aangestuurde waterzuiveringsinstallatie. Dit project van de faculteit Bouwkunde van de TU/e laat zien dat decentrale systemen, waarbij mensen zelf meer verantwoordelijkheid krijgen, een effectieve manier is om duurzamer te leven. De faculteit draagt een praktijkvoorbeeld van een dergelijk systeem uit Berlijn aan. Het appartementencomplex bevat composterende toiletten die aangestuurd door de bewoners urine filtert en omzet in water. Dit laat de potentie zien van decentralisatie. Het maakt mensen bewust dat hoe meer troep je in het water gooit, hoe meer je moet zuiveren. Meer over deze circulaire manier van leven vind je in het Klokgebouw.

Play video

De architecten van Werkstatt borduren voort op deze tendens met het circulaire HennepHuis. Zij geven een nieuwe betekenis aan de Nederlandse hennepteelt en ontwikkelde een nieuw biomateriaal: kalkhennep, waarbij kalk met hennephout gemixt is. Dit levert een isolerend ‘hennepbeton’ op dat zorgt voor een aangenaam binnenklimaat voor woningen doordat het materiaal een ademende werking heeft en regulerende eigenschappen bevat. Deze manier van bouwen absorbeert meer CO2 dan er uitgestoten wordt. Dit geldt voor de hele keten: van teelt tot sloop, maar wat gebeurt er met het materiaal nadat het huis is afgebroken? Kalkhennep is een effectieve grondverbeteraar voor de landbouw en blijft hierdoor dus nuttig, zelfs na de sloop. Op deze manier is de cirkel rond. Tijdens DDW heeft de bezoeker de mogelijkheid om zelf met het materiaal aan de slag te gaan. Lees hier meer wat je kan leren over bouwen met kalkhennep. 

Hemp House
© Werkstatt

Energieopwekkende gevels

De architecten van UNstudio werkten samen met verschillende partners (ECN > TNO, Design Innovation Group, TS Visuals, Aldowa and Hogeschool van Amsterdam) aan de integratie van zonnepanelen in gevels en wanden.  De ambitie is om volledig duurzame gebouwen te realiseren die de maximale potentie uit zonlicht kunnen halen. Dat betekent dat naast de dakpanelen ook de gevels bedekt moeten worden met energie opwekkende façades. Het product, DSD-PV, is visueel gezien volledig aanpasbaar aan de wensen van de architect. Het kan op subtiele wijze worden aangebracht waardoor het niet merkbaar is in het straatbeeld. De eindeloze variaties zijn te zien in het Klokgebouw.

Technologisering in de architectuur

De rol die 3D-printing en robotisering kan spelen voor de publieke ruimte wordt zichtbaar in de MX3D brug van ontwerper Joris Laarman. Deze volledig uit staal geprinte voetgangersbrug bevat een smart sensor netwerk die diverse factoren monitort, zoals: luchtkwaliteit, temperatuur en diverse prestaties van de brug waaronder spanning en beweging. De bedoeling is dat deze brug eind 2018 op de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam wordt geplaatst. Dit project laat de mogelijkheden zien voor het op grote schaal produceren van infrastructuur door middel van een combinatie van 3D-Printing met The Internet of Things. De MX3D brug wordt tijdens Dutch Design Week voor het eerst publiekelijk getoond en is te zien op het Ketelhuisplein.

Play video

De toekomst door de ogen van afstudeerders

Hoe kijkt de jonge generatie naar onze leefomgeving? Archiprix 2018 presenteert dit jaar in het VEEM de beste afstudeerprojecten op het gebied van Nederlandse architectuur. Winnaar van de Archiprix 2018: Jesper Baltussen van TU-Eindhoven, heeft een hedendaags en concreet voorstel om de ruimtelijke indeling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal aan te passen. De nadruk ligt met name op een betere bezoekersinfrastructuur. Landschapsarchitect Barbara Prezelj van de TU Delft presenteert het project Unfamiliar Territory waarmee ze pleit voor een nieuwe benadering voor het omgaan met de meeste vervuilde onontgonnen gebieden. Hierbij blikt ze 300 jaar vooruit naar een nieuwe realiteit die andere processen vereist. Door met andere ogen te kijken, zonder maatschappelijke inkleuring, kunnen we tot oplossingen komen. Meer toekomstige oplossingen voor de publieke ruimte vind je terug in de expositie ‘Exploring the field in’ van de afstudeerders van de ArtEZ. Deze expositie vindt plaats bij het Designperron.
 
Tijdens DDW ervaren we de mogelijkheden die creativiteit, technologisering en circulair denken bieden voor onze toekomstige habitat. De rode draad van dit jaar: circulair bouwen, meer onderzoek naar biomaterialen en decentrale systemen, waarbij meer verantwoordelijkheid gelegd wordt bij de gebruiker. Is dit de weg naar een schonere en leefbare toekomst?