Zoeken

Sluit zoeken
Magazine

Over Dutch Design Foundation

05 June 2019

Dutch Design Week 2018: MX3D Bridge, Joris Laarman ©Sjoerd Eickmans
Dutch Design Foundation (DDF) is optimistisch en gelooft in het probleemoplossende vermogen van ontwerpers om de wereld een betere plek te maken. DDF biedt ontwerpers daarom kansen, ondersteuning, publiciteit en een platform. Maar hoe doen we dat precies?

We doen dit op verschillende manieren. Aan de hand van grote en kleine evenementen, exposities, talks, prijzen en debatten, biedt DDF een platform voor de beste en meest veelbelovende designers. Op die manier helpen we hen om hun idee√ęn en werk te verspreiden. Naast¬†de jaarronde programmering onder de noemer Design Works (o.a.¬†World Design Embassies,¬†What if Lab¬†en¬†Driving Dutch Design),¬†organiseert de Foundation in oktober elk jaar Dutch Design Week¬†en¬†Dutch Design Awards. DDF stimuleert en inspireert,¬†met een bereik tot ver buiten Nederland.

We stellen onszelf daarbij altijd een dubbele opgave: We versterken de positie en betekenis van Nederlandse ontwerpers en we laten zien hoe ontwerpers wereldwijd vormgeven aan een positieve toekomst. Om dat te bereiken¬†manifesteert DDF zich in vier rollen: Matchmaker (we brengen ontwerpers in contact met opdrachtgevers); ‚ÄėAccelerator‚Äô (we versnellen het onderzoeks- of creatieproces); Podium (we bieden op verschillende manieren een internationaal podium); Inspirator (met verkenningen van de toekomst inspireren we hen die verandering kunnen bewerkstelligen).¬†

DDF laat zien hoe ontwerpers wereldwijd vormgeven aan een positieve toekomst

Play video

Dutch Design Week: Experiment, innovatie en cross-overs in design

DDF is de organisatie achter (o.a.) Dutch Design Week (DDW), maar wat is DDW precies?

Het negendaagse festival staat in de top drie van designevenementen wereldwijd en vindt elk jaar in oktober plaats. DDW presenteert dan werk en concepten van ruim 2600 ontwerpers aan meer dan 350.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Verspreid over zo’n honderd locaties door de hele stad, organiseert en faciliteert DDW onder andere tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, feesten, netwerkbijeenkomsten, debatten en een muziekfestival: DDW Music Festival.

DDW onderscheidt zich van andere designevenementen door zich te concentreren op ontwerpen voor de toekomst. Hoewel tijdens het evenement alle denkbare disciplines en aspecten van design aan bod komen, ligt de nadruk op experiment, vernieuwing en cross-overs. Bijzondere aandacht gaat jaarlijks uit naar werk en ontwikkeling van jong talent.

DDA 2018 Winnaar 'Young Designer': Olivier van Herpt
© Oscar Vinck

Dutch Design Awards: Een voortdurend groeiende collectie van hoogwaardig Nederlands ontwerp

Dutch Design Awards (DDA) is al jaren toonaangevend in de duiding van excellent Nederlands ontwerp. Ieder jaar wordt ontwerpend Nederland gevraagd hun beste werk in te sturen voor een Dutch Design Award. Commissies van onafhankelijke experts selecteren op basis van de open inschrijving en gescout werk drie genomineerden per categorie. Een achtkoppige jury selecteert vervolgens in elke categorie de winnaar.

DDA blikt niet alleen vooruit, maar ook terug: naar onze ontwerptradities en de grote impact die de Nederlandse ontwerpmentaliteit in de wereld heeft. Dutch design is inmiddels een wereldwijd begrip en misschien zelfs ook een stijlfiguur. Ons doel als organisatie is breder dan het beste design belonen: we willen dat het gesprek over Nederlands ontwerp gaande blijft. Met veel openheid en nieuwsgierigheid faciliteren we daarom uitwisseling tussen ontwerpers en curatoren, publiek en professionals. Om zo de wezenlijke impact van design op de samenleving te blijven benadrukken en bij te dragen aan de ontwikkeling van het vak. 

Het beste uit het Nederlandse ontwerpveld van het afgelopen jaar wordt met een afwisselend programma gevierd tijdens de jaarlijkse Award Night in juni. Hier worden de winnaars van Dutch Design Awards in de volgende categorie√ęn bekend gemaakt: Product,¬†Fashion, Communication, Habitat, Design Research, Data & Interaction, Young Designer¬†en Best Commissioning.

Design Works: Het vergroten van de design-impact

De rol van de ontwerper is al lang niet meer gelimiteerd tot het vormgeven van een goed product, kledingstuk of interieur. Alles om ons heen is vorm te geven. Sterker nog, we genereren meer impact wanneer we¬†ontwerpers betrekken bij maatschappelijke uitdagingen. ¬†De campagne ‚ÄėSweetie‚Äô van Terre des Hommes die voor meer aandacht zorgde voor het exploiteren van kinderen, is hier een goed voorbeeld van. Ook maakte de designer het verschil, bij het stroomlijnen van bezoekers op het NS-station in Rotterdam. Dit zogenoemde ‚Äėontwerpend denken‚Äô wordt meer en meer toegepast binnen het bedrijfsleven en de overheid.
 
Om deze samenwerkingen verder te stimuleren is door DDF het Design Works programma in het leven geroepen. Dit programma is ge√ęnt op de versterking van deze verbindingen. De ambitie is om de inzet van designers bij bedrijven, organisaties en overheden, te vergroten. Daarnaast behoren het ondersteunen van ontwerpers bij hun professionalisering en het stimuleren van design disciplines die nog onderbelicht zijn, tot de doelstellingen.

Design Works bestaat uit een aantal onderdelen die door het jaar heen worden geprogrammeerd om deze ambitie na te streven. Dit zijn o.a. World Design Embassies, What if Lab en Driving Dutch Design.

WDE: Embassy of Circularity
© Studio Mima

World Design Embassies: Nieuwe perspectieven voor de wereld van morgen

World Design Embassies (WDE) zet ontwerpkracht in bij het ontwikkelen van nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen voor maatschappelijke uitdagingen. In open coalities, ook wel de Embassies, werkt WDE samen met partners en ontwerpers aan de toekomst. 

Technologisering, klimaatverandering, verstedelijking, nieuwe vormen van globalisering, individualisering... Het is maar een greep uit de vele problemen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd. Sommigen zien ze als een bedreiging, anderen grijpen ze aan als een kans om nieuwe dingen te proberen. Wij geloven in de kansen en gaan, in samenwerking met experts, praktijkmensen, ontwerpers, gebruikers en change agents, de uitdaging aan om de problemen anders aan te pakken. De in het verleden gekozen oplossingen zijn niet altijd de beste keuzes voor de toekomst. De wereld is in transitie en we hebben mensen nodig met visie en een pragmatische aanpak; daarom werkt WDE samen met partners en ontwerpers om nieuwe manieren van denken en verbeteringen in de hedendaagse ontwerppraktijk te katalyseren.

What if Lab: Nederlandse Spoorwegen (NS)
© Cleo Goosens

What if.. wat? What if Lab!

Hoe intensifieer je de samenwerking tussen ontwerper en bedrijfsleven of overheid? What if Lab is hierop het antwoord. Door uitdagingen bij het bedrijfsleven en overheden op te halen en deze voor te leggen aan de ontwerper, worden verrassende resultaten geboekt.¬†Bedrijven en dienstverlenende organisaties krijgen de kans om nauw samen te werken met professionals in design. Ontwerpers kunnen zich op hun beurt vastbijten in omvangrijke, meer complexe uitdagingen ‚Äď en verbreden tegelijkertijd hun netwerk.
 
Hoe ziet dit proces er precies uit? De partij met een specifiek vraagstuk daagt de ontwerper uit zich in te schrijven met een concept. Vervolgens selecteert de organisatie een aantal ontwerpers die tegen betaling een concept nader mogen uitwerken. De volgende stap is dat één ontwerper wordt verkozen om met een prototype of definitief product te komen.

Op deze manier maakt de partij met een vraagstuk op een laagdrempelige en overzichtelijke manier kennis met de oplossingskracht van ontwerpers. What if Lab begeleidt het traject en ondersteunt bij het defini√ęren van een duidelijke ontwerpvraag.

Driving Dutch Design

Driving Dutch Design (DDD) is een programma van ABN AMRO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en DDF om talentvolle ontwerpers verder te helpen bij de professionalisering van hun studio. Het ontwikkelen van ondernemerschapskwaliteiten is vaak een onderbelicht thema binnen designopleidingen. Om opleiding en markt dichter bij elkaar te brengen, is DDD opgericht.  
 
DDD biedt een elf maanden durend programma waarbij een ABN AMRO-coach gekoppeld wordt aan een driver; de deelnemende ontwerper. Samen gaan zij aan de slag om de design studio naar een hoger niveau te tillen.  Daarnaast ontvangt de driver een serie masterclasses op het gebied van profilering, marketing, bedrijfsvoering, financiering en presentatie. Deze worden aangeboden door kennispartners van de drie initiatiefnemers.
 
Elk jaar committeren ongeveer 21 design-startups zich aan dit programma. Het begeleidingstraject start na de voorselectie in december. Het ‚ÄėDrivers Pitch-Event‚Äô tijdens DDW vormt de afsluiting van het programma. Tijdens dit event kunnen de deelnemers zichzelf presenteren aan mogelijke opdrachtgevers. Daarnaast vindt een expositie plaats en lanceren de drivers een publicatie met daarin verwerkt hun ervaringen en resultaten van het programma.