Zoeken

Sluit zoeken
Magazine

Brabant Living Lab: bruisende basis voor de toekomst

31 October 2019

Daniel Raven-Ellison, Brabant in 100 seconden
De interactieve expo Living Landscape bood tijdens Dutch Design Week (DDW) de gelegenheid om te laten zien waarom én hoe Provincie Noord-Brabant inzet op innovatie en het bewust investeren in slimme samenwerkingen.

‘Als provincie willen we graag het gesprek aan met mensen’, legt algemeen directeur Marcel van Bijnen uit. ‘De interactieve expo Living Landscape tijdens Dutch Design Week vormde een inspirerende omgeving om dat gesprek te voeren. Het stelde ons tegelijkertijd in de gelegenheid om te laten zien waarom en hoe wij als provincie inzetten op innovatie én dat we bewust investeren in slimme samenwerkingen. In Brabant gaan we samen aan de slag met de toekomst. Dat hoorde ik ook terug in de gesprekken met bezoekers. Ik heb zelfs iemand gesproken van de provincie Gelderland, die speciaal naar DDW kwam om te kijken hoe wij dat doen. Hij benoemde dat Brabant heel sterk is in het samen slim innoveren. Daar zijn we inderdaad goed in. Dat is ook belangrijk voor onze toekomst.’

Living Landscape
© Brabant Living Lab, Ketelhuisplein

Living Landscape

De interactieve expositie Living Landscape inspireerde en daagde bezoekers uit om keuzes voor die toekomst te maken. Hier ervaarden mensen hoe groene energiestromen, veranderingen in de landbouw, slimme mobiliteit, innovatiekracht en circulair bouwen samen komen in hun dorp of stad. En welke invloed zij zelf hebben op hun toekomstige leefomgeving.

De Kolumn
© Living Landscape

Kolomn

Bezoekers konden in het Living Landscape hun eigen ‘krant van de toekomst’ samenstellen, de Kolomn. Door intuïtieve reacties te registreren bij verschillende stellingen, situaties of foto’s werd vastgelegd waar hun hart letterlijk sneller van ging kloppen. Uiteindelijk zagen ze hun ideeën terug in de dagelijkse digitale krant van de toekomst. Dat kon best confronterend zijn: leidden hun voorkeuren echt tot de door hen gewenste toekomst?

Landshapers
© Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landshapers

Het Living Landscape vormde gedurende de week de testomgeving van serious game ‘The Landshapers’, over de toekomst van het voedselsysteem. Hier kropen de spelers in de huid van een bepaalde groep mensen, zoals landbouwers of aannemers en maakten zij kennis met mogelijke conflicten en dilemma’s. Keer op keer bleek dat je alleen door samen het spel goed te spelen tot een gezond en aantrekkelijk eindresultaat komt. Dit spel is ontwikkeld door het Ministerie LNV en zo’n 90 gezamenlijke partijen uit bedrijfsleven, overheid en belangenorganisaties. The Landshapers reist het komende jaar door Nederland.

Play video

100-meter expeditie

In het theater stonden tijdens Dutch Design Week tal van inspirerende sprekers. Ook was er de première van een 100-meter expeditie door Brabant. Trotse maker is guerilla aardrijkskundige Daniel Raven-Ellison van National Geographic. Eerder maakte hij een soortgelijke film door Groot-Brittannië om het beeld van natuur drastisch te veranderen. Tijdens de première kregen bezoekers de unieke mogelijkheid om kennis te maken met het verhaal en de persoon achter de film. Gedurende de week ging Raven-Ellison bovendien persoonlijk het gesprek aan met bezoekers over het belang van natuur in onze leefomgeving en wat we er met elkaar voor over hebben.

Embassy of Water
© Het Lab, Campina terrein

Embassy of Water

Van Bijnen: ‘In Brabant hebben we het lef om te pionieren en nieuwe vormen van samenwerken uit te proberen. Daarom deden we mee in twee ambassades van World Design Embassies. Zo participeerden we in de Embassy of Water met Waterschap de Dommel, Gemeente Eindhoven, Rijkswaterstaat, Dutch Design Foundation en diverse designers.’ Op het Campina terrein presenteerde deze ambassade een expositie van ontwerpen rondom waterkwaliteit en watercirculariteit, zoals ‘Choose what you use’ over het watergebruik van de toekomst. Na het bezichtigen gaven diverse organisaties aan dat ze de installaties ook graag in hun werkomgeving ten toon willen stellen. ‘Als provincie werken we overigens regelmatig samen met designers. Dat levert een soms radicaal andere blik en verrassende oplossingen op voor maatschappelijke vraagstukken.’

Biobasecamp, Ketelhuisplein
© Studio Marco Vermeulen

Embassy of Circular & Biobased Building

Een andere inspirerende samenwerking kwam tijdens Dutch Design Week samen in de Embassy of Circular & Biobased Building. Hierin werkte de provincie samen met Dutch Design Foundation, Studio Marco Vermeulen, Floriade 2022 en Stichting Nieuwe Helden. Zij zoomden in op de meest actuele maatschappelijke uitdagingen van nu: hoe kunnen we de komende jaren zorgen dat iedereen in Nederland kan wonen en hoe zorgen we dat binnen deze bouwopgaven ook klimaatdoelstellingen worden behaald? Ter inspiratie bouwden ze voor DDW binnen korte tijd twee iconische voorbeeldprojecten op het Kethelhuisplein: het Biobasecamp van kruislaaghout en Brabantse populieren (afkomstig van het gebied naast de A2) en het Growing Pavilion van biobased materialen, voornamelijk mycelium.