Zoeken

Sluit zoeken
Magazine

Hoe ziet de stad van de toekomst eruit?

17 March 2020

Laurens van den Acker tijdens DDW talks: Architecture & Public Space © Paul Marques Da Cruz
Afgelopen Dutch Design Week (DDW) organiseerden we samen met onze partners DDW talks, een nieuw gecureerd talks programma. Samen met sleutelfiguren uit de designwereld en daarbuiten verkenden we een diversiteit aan designdisciplines, bespraken we de actualiteit, reflecteerden we op het verleden en wierpen we onze blik op de toekomst. Op zondag 20 oktober bundelden we onze krachten met Rijksbouwmeester Floris Alkemade en organiseerden we samen DDW talks: Architecture & Public Space.

DDW talks: Architecture & Public Space verkende nieuwe ontwerp concepten voor de toekomst van bouwen, stedelijke transformatie en openbare ruimte. De dag werd gemodereerd door Rijksbouwmester Floris Alkemade. Samen met zes andere gasten probeerde hij een antwoord te vinden op de vraag hoe onze publieke ruimtes afgestemd moeten worden op de sociale en technologische veranderingen van vandaag en de toekomst. Mediapartner van de dag, DesignWanted, werd ter plekke vertegenwoordigd door Head of Content Fabio Colturri.

'In the upcoming years there are plenty of opportunities and reasons to adapt the public, shared space to radically changing social and technological conditions.' - Floris Alkemade

Na een introductie op de stad van de toekomst door Floris Alkemade, nam Laurens van den Acker, voormalig DDW ambassadeur en Senior Vice President Corporate Design Renault het stokje over. Hij ging van start met een betoog over de belangrijke rol van elektrische autonome voertuigen in steden. Daarna deelde Loes van der Wees, officier van justitie, haar kijk op criminaliteit en veiligheid in de stad van de toekomst. Architect Francesca Cesa Bianchi sprak vervolgens namens DDW ambassadeur Boeri Architetti over het belang van groene steden in het gevecht tegen klimaatverandering. Carolien Ligtenberg deelde haar bevindingen rondom het experimenteren met de stad van de toekomst. Coren Sharples, co-oprichter van SHoP Architects New York, sprak ten slotte over de waarde van een bottum-up aanpak, bij het creëren van een gedeelde visie voor een community.

Rijksbouwmeester - Floris Alkemade

Als Rijksbouwmeester bekommert Floris Alkemade zich over de architectonische kwaliteit van rijksgebouwen waarbij hij een duidelijke visie heeft ontwikkeld op grote ruimtelijke thema’s. In zijn talk lichtte hij toe waarom we een grote verantwoordelijkheid dragen als het aankomt op ruimtelijk ontwerp, omdat deze vormgeving uiteindelijk bepaalt hoe mensen samenleven. Nadenken over de stad van de toekomst gaat dus niet enkel over de vormgeving ervan, maar ten grondslag ligt de vraag: Wat voor maatschappij willen we creëren?

Play video

Renault - Laurens van den Acker


Als Senior Vice President Corporate Design Renault deelde Laurens van den Acker zijn visie op de toekomst van mobiliteit in relatie tot gedeelde en publieke ruimtes. Als een van de ambassadeurs van DDW18 nam hij ons mee naar een wereld waar tussen de 60 en 70 procent van de bevolking in steden woont en de verstedelijking zich snel ontwikkelt. In deze steden is volgens hem een grote rol weggelegd voor autonome, elektrische voertuigens en het onderscheid tussen openbaar- en persoonlijk vervoer zal vervagen.

Play video

Nationaal Programma Rotterdam-Zuid - Loes van der Wees

Loes van der Wees is als officier van justitie werkzaam bij het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). In haar talk deelde ze haar kijk op criminaliteit en veiligheid in de stad van de toekomst. Als onderdeel van het NPRZ  werken het Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en het Openbaar Ministerie samen aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. 

Play video

Stefano Boeri Architetti - Francesca Cesa Bianchi

Architect Francesca Cesa Bianchi sprak over de behoefte aan nieuwe criteria voor het creëren en behouden van openbare ruimtes binnen de hedendaagse, dichtbevolkte steden. Francesca, werkzaam bij Stefano Boeri Architetti, benadrukte hierbij de noodzaak voor groene steden. Ze liet zien dat urban planning en de natuur prima in balans kunnen zijn. Als voorbeeld noemde ze Milaan, waar oude treinsporen zijn doorontwikkeld naar een groen netwerk door de stad. Het resultaat: meer biodiversiteit, plekken voor recreatie en meer ruimte voor wandelaars en fietsers.

Play video

Bureau ZWIRT - Carolien Ligtenberg

Architect Carolien Ligtenberg, oprichter van het Amsterdamse Bureau ZWIRT, is een expert in duurzame stedelijke transformatie. Ze heeft gewerkt bij Michael Sorkin (New York), Neutelings Riedijk, MVRDV en OMA, en maakt als designexpert deel uit van de Commissie Habitat bij Dutch Design Awards. In haar talk verkende ze hoe tijdelijk ontwerp en openbare ruimte als een experimentele speeltuin kunnen fungeren voor permanente innovatieve ontwikkeling.

Play video

SHoP Architects - Coren Sharples

Coren Sharples is een van de oprichters van SHoP Architects New York. Naast haar werk aan de basisprojecten van het bureau, leidt Coren ook de interieurgroep bij SHoP. Tijden haar talk gaf Coren behandelde ze kwesties als: ”Wat maakt een gedeelde ruimte succesvol? Wat maakt een gedeelde ruimte inspirerend? Wat betekent "gedeelde" of "openbare" ruimte in het huidige architectuurklimaat en de snel veranderende industrie?”. Ze benadrukte in haar talk de noodzaak om mensen te laten meedenken en mee te nemen in het designproces.

Play video