Zoeken

Sluit zoeken
Magazine

We zijn onderdeel van de natuur, of niet?


21 October 2020

Living Coffin - Bob Hendrikx
We kunnen het er allemaal over eens zijn: 2020 gaat de boeken is als een alles veranderd jaar. Nu fysiek contact vrijwel niet meer mogelijk is, merken we pas hoe veel waarde we hechten aan intimiteit. Op het moment dat onze persoonlijke wereld kleiner werd, hervonden veel mensen hun waardering voor de natuur. Precies om die reden is ‘It’s in our nature’ een van de sub-thema’s van DDW20.


In de opgelegde stilstand van alledag werd de mens weer een met het groen om zich heen. In een maatschappij die al decennia vooruit wil, altijd op zoek naar meer, hoger, beter, sneller, was ineens ruimte voor reflectie en de vraag wat nu echt belangrijk is voor ons. De neus werd op de feiten gedrukt, met Covid-19 als alarmbel van de natuur. Vanuit kapitalistisch oogpunt zijn grondstoffen uitgebuit, leefgebieden en ecosystemen verwoest en is het aantal dieren op onze planeet drastisch geslonken. De Netflix-documentaire van David Attenborough A life on our planet laat zien hoe de mens dit grotendeels binnen een eeuw voor elkaar heeft gekregen. Zoals Attenbrorough het stelt, wordt het tijd dat we onszelf als onderdeel van de natuur zien en niet als buitenstaander. Tijdens Dutch Design Week onderzoeken we binnen het thema It’s in our nature hoe we kunnen leven in symbiose met de natuur.

We are one
© ©Studio Hendrikx - Loop Biotech

Afval of compost

De oplossingen vinden we in de natuur om ons heen. Biomimicry inspireert ons. Door de natuur na te bootsen, komen we tot nieuwe ideeën. Op het moment dat mens en natuur meer in balans kunnen leven, kunnen we situaties als waar we ons nu in bevinden in de toekomst voorkomen. Designer Bob Hendrikx omarmt de levendigheid van de natuur met
een levende doodskist. Op poëtische wijze laat hij zien dat we uiteindelijk allemaal onderdeel uitmaken van de natuur. Hij vraagt zich af: ‘Als we allemaal een deel van de natuur zijn, waarom gedragen wij ons dan zo anders? We werken met dode materialen terwijl de natuur vol leven zit. Wanneer worden we weer een met de natuur?’ Hendrikx laat online bezoekers nadenken of zij na hun dood afval of compost willen zijn.

Menselijke invloed


Eindhoven-based BioArt Laboratories ademt symbiose met de natuur. De expositie The Symbiocene Forest toont het werk van elf verschillende talenten waarbij ecologisch en evolutionair denken over de onderlinge verbondenheid van leven en alle levende wezens centraal staat, in contrast met de huidige menselijke invloed. Shaakira Jassat laat zien hoe we de werking van de natuur op een goede manier kunnen inzetten. Haar ontwerp Tea drop laat zien hoe structuren in de natuur water uit de lucht halen. Het maakt ons bewust van hoeveel water en moeite een kop thee nou echt kost. Deze waterwinningstechnologie in de stedelijke bouw werd door Jassat verkend in het project Aquatecture. Ook laat ze deze DDW de ontwikkeling van een circulaire bouwsteen zien. Symbiotic Futures van Romy Snijders brengt communicatiestromen van bomen in kaart. Door naar de bomen luisteren, leren we de bossen te beschermen en het milieu te verbeteren. Een ander design dat het voortbestaan van de natuur ondersteunt is Project Habitate. De recente graduates van de gecombineerde master aan het Royal College of Art - Imperial College in London hebben een materiaal ontwikkeld dat de schorsstructuur van de uitstervende boomsoort de es nabootst, om daarmee de groei van aan de boom gerelateerde organismen te ondersteunen. Je draagt het materiaal als wearable om je arm en door jouw beweging help je de ecosfeer weer in balans te brengen en de essenpopulatie te laten groeien. Je wordt een met de natuur.

Economia - The Limited Edition: Exhibition
© ©Gabriela Baka

Ongelimiteerde groei


De huidige staat van onze planeet is grotendeels te wijten aan het handelen van de mens. Het zit nu eenmaal in onze natuur om steeds maar meer te willen. En als dat nu ging over meer flora en fauna en meer gezonde lucht, dan was dat geen probleem. We maken onderdeel uit van grotere systemen in de maatschappij die onze huidige relatie met de natuur sturen, manipuleren, gedogen of in stand houden. Deze systemen schuren en piepen aan alle kanten, hoe ontwerp je daarvoor of mee? Kun je ontwerpen voor een systeem? Wij zijn als diersoort ontzettend vindingrijk en oplossingsgericht. Hoe kunnen we die creativiteit voor verandering van deze systemen inzetten? Economia van Baltan Laboratories gaat in haar expositie op zoek naar hoe we dit paradigma van ongelimiteerde groei kunnen ombuigen. Binnen de thema’s Nature’s Economies, Shifting Value en Re-designing Infrastructures laten ontwerpers met installaties en videowerken zien wat hun hierop antwoord is. De gevolgen van het steeds maar meer meer willen, worden zichtbaar in het onderzoek Flowing Garments van Fengjiao Ge, een van de talenten uit het Antenna-programma. Fast fashion is namelijk een wereldwijd probleem. De productie van kleding en de snelheid waarmee het wordt afgedankt, neemt alleen maar toe. Er is een onethisch en niet-duurzaam supply chain-model gecreëerd. Volgens Fengjiao bestaat inmiddels 5 procent van onze afvalberg uit textiel. Flowing Garments geeft een blik op de toekomst waarbij het textielafval dient als grondstof voor bouwmaterialen en zo op een positieve manier onderdeel van ons landschap gaat uitmaken.

The Social Design Lobby
© ©Graphic Design by Hoax

Verandering teweegbrengen


Hoe zorgen we ervoor dat oplossingen voor betere balans geen toekomstmuziek blijven, maar daadwerkelijk geïmplementeerd worden? Dat heeft heel wat voeten in de aarde en vergt een verschuiving in de politiek van lokaal tot landelijk niveau. En als er dan verandering wordt ingezet met een nieuw beleid, hoe krijg je al die inwoners dan mee? Het programma van The Social Design Lobby richt zich op het aan de kaak stellen van maatschappelijke vraagstukken met behulp van social designers. Bij het bewerkstelligen van blijvende verandering kunnen ontwerpers veel betekenen, zeker in het vormgeven van wat er gaat gebeuren. Zij loodsen mensen door de verandering heen en horen en vertalen de angsten van betrokkenen om zo samen tot maatschappelijke verbetering te komen. Wat als zo de nieuwe aard van het beestje ‘altijd beter’ wordt in plaats van altijd maar meer?

Nog meer zien of lezen over dit onderwerp?

Tune in op woensdag 21 oktober voor de DDW Talks: Eco Pioneers (Future Fossils). Deze DDW Talk binnen de track Eco Pioneers wordt gehost door Next Nature Network. Binnen het thema Future Fossils wordt de voetafdruk die wij als mensen achterlaten verkent. Wat zijn de toekomstige fossielen? Of waan je virtueel door de Eco Pioneers route, langs een selectie projecten ontworpen voor of met de kracht van de natuur.
 
The New Intimacy: It’s in our nature
Covid-19 heeft ons hele sociale weefsel omhuld en alle draden en rafelige randen blootgelegd. Eén van de belangrijkste menselijke waardes, intimiteit, staat op het spel, nu fysiek contact veelal niet meer mogelijk is. Hoe denken ontwerpers hierover na? Hoe kunnen zij de waarde van intimiteit op een creatieve en innovatieve manier toch vertalen in hun werk? Op het moment dat onze persoonlijke wereld kleiner werd, hervonden veel mensen hun waardering voor de natuur. Precies om die reden is ‘it’s in our nature’ een van de sub-thema’s van DDW20. Lees de volledige tekst over The New Intimacy hier.