Zoeken

Sluit zoeken
Magazine

DDW21 thema: The Greater Number

13 April 2021

Giancarlo De Carlo (midden) met studentenbetogers op de 14de Triënnale van Milaan, 1968 ©Architecture and Education
Dutch Design Week (DDW) kiest in 2021 voor het overkoepelende thema The Greater Number, de zoektocht naar het betere aantal. Met dit thema roept DDW aan de ene kant op tot minder. Minder consumptie, minder producten en dus minder afval. Maar we realiseren ons dat het niet altijd minder kan en dat waar het gaat om meer, het beter moet. Dus meer duurzame producten met meer waarde, waardoor consumenten op een andere manier met producten om gaan. Met dit thema streven we dan ook naar een gedragsverandering bij de consument en producent. Door te zoeken naar een hernieuwde waarde tussen consument en product, kunnen we komen tot een veranderende ontwerppraktijk.

De pandemie

Is de weg die we na de coronacrisis op willen gaan dezelfde als die we de afgelopen decennia hebben bewandeld? Een vraag die veel mensen zich het afgelopen jaar hebben gesteld. De huidige coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we zijn gaan reflecteren op onze denkwijzen, gewoontes en de constante economische groei. Meer mensen vinden dat dit het moment zou kunnen zijn voor een grote verandering en nieuw perspectief. Ze willen breken met de blinde focus op economische groei en zijn toe aan een aangepast systeem met een focus die meer gericht is op welzijn en geluk.

Welzijnseconomie

De in Schotland gevestigde econome denker Katherine Trebeck pleit sinds enkele jaren voor een welzijnseconomie waarin niet de economie, maar de kwaliteit van leven centraal staat. Zij pleit voor andere politieke keuzes, andere regels, een ander belastingstelsel en een andere organisatie van arbeid. “Steden moeten op een andere manier ontworpen worden. Niet alleen door te zorgen voor een betere wandel- en fietsinfrastructuur, meer ontmoetingsplekken en meer groen, maar ook door de openbare ruimte te beschermen tegen de opdringerige aanwezigheid van reclame. En laat lokale overheden, scholen en ziekenhuizen meer inkopen bij lokale leveranciers”, aldus Katherine.

Klimaat

Ook met oog op het klimaat is minder beter. De jacht op constante economische groei staat haaks op de klimaatdoelen. Verschillende wetenschappers luidden de alarmbel. De aarde laat steeds duidelijker zien dat door menselijk handelen het milieu er steeds slechter voor staat. Dit heeft uiteindelijk ook weer effect op de mens: of dat nu de stijgende zeespiegel is, of de vissen die aan spoelen vol microplastic… De voortdurende focus op economische groei lijkt een steeds grotere schaduw over ons dagelijks bestaan te leggen. In de Netflix documentaire A Life on our Planet waarschuwt David Attenborough dat de klimaatcrisis anno 2021 niet meer gaat over het “redden van de aarde vanwege de constatering dat dieren en natuur uit zullen sterven, nee, er is een veel urgenter probleem. Klimaatopwarming is inmiddels een direct gevaar geworden voor het voorbestaan van de mens”. 

Inclusiviteit

The Greater Number refereert ook aan het groeiende belang van inclusiviteit in én voor de ontwerpwereld. Dat gaat niet alleen om de dominantie van één specifieke groep in de sector, namelijk hoogopgeleide witte mannen, maar vooral ook over de ontwerpen die op de markt komen. Er is een groeiend besef dat design veel minder neutraal en objectief is, dan veelal wordt aangenomen. Producten zijn echter niet waardenvrij, maar dragers van verhalen en betekenis. Opvattingen over symboliek en esthetiek als kleur en vorm verschillen per cultuur. Het ontwerpproces is te complex om ervan uit te gaan dat je deze kunt overstijgen. Het is dan ook belangrijk om verschillende doelgroepen bij het ontwerptraject te betrekken, maar misschien nog veel belangrijker om meer diverse ontwerpers aan het roer te zetten van designprocessen. Want design is nog lang niet de open discipline die het pretendeert te zijn. Hier moet juist gestreefd worden naar een groter, gelijkwaardig aantal!

Ontwerpveld

Het ontwerpveld draagt wezenlijk bij aan het voortdurende streven naar economisch groei. Het zijn de ontwerpers die al die spullen te ontwerpen, die ervoor zorgen dat er meer geproduceerd wordt en meer verkocht wordt. Maar kunnen zij niet ook de oplossing bieden? Kan het ontwerpveld ervoor zorgen dat er minder ontworpen wordt? En dus minder geproduceerd wordt om zo ook minder te verkopen? En kan het ontwerpveld eraan bijdragen dat wat er geproduceerd wordt, van betere én meer duurzame kwaliteit wordt ontworpen? Steeds meer ontwerpers zijn zich hiervan bewust en willen het verschil maken. Productontwerpers die nadenken over volledig circulaire producten, nieuwe vormen van lokale productie introduceren of producten ontwerpen die de consument laten nadenken over het gebruik en de werkelijke waarde ervan. Ontwerpers zijn cruciaal in deze verkennende, experimentele fase. Zij kunnen met hun verbeeldingskracht een veranderende samenleving ontwerpen.

The Greater Number 1968

Oorspronkelijk komt de term The Greater Number van de Italiaanse architect en ontwerper Giancarlo De Carlo. Hij bedacht dit in 1968 als thema van de Design Triennale in Milaan vanuit zijn rol als hoofdcurator. Met dit thema wilde hij aandacht geven aan de toename van de wereldbevolking, de veroveringen van de moderne wetenschap en het verschil tussen westerse overvloed en de armoede in de derde wereld. Doordat de triënnale samenviel met grote studentenprotesten door heel Europa is de triennale niet te zien geweest. Een grote groep studenten zag de triënnale namelijk als het toonbeeld van elite en besloot de triënnale enkele dagen voor de opening te bezetten en de exposities te vernielen. DDW21 is dan ook een hommage aan de toen al door De Carlo gelanceerde thematiek.