Zoeken

Sluit zoeken
Magazine

Cabinet of collaborations

28 June 2021

Alissa + Nienke x EE Exclusives - Project Fringes & Floats<br /> Photo by Nick_Bookelaar.
Het overkoepelende thema van Dutch Design Week 2021 (DDW21), The Greater Number, wordt ondersteund door 4 subthema’s. ‘Cabinet of collaborations’ onderzoekt de inzet van ontwerpkracht voor het bedrijfsleven en de noodzaak van verantwoorde schaalverbetering.

De wereldbevolking groeit. En dat zorgt voor een net zo snelgroeiende behoefte aan middelen. Meer eten, meer zorg, meer spullen en meer huizen om in te wonen. Het gewenste welvaartsniveau zorgt voor serieuze uitdagingen voor de manier waarop we met onze middelen, energie én elkaar omgaan.

Waardevermeerdering met ontwerp in industrie

Al lange tijd heeft de industrie hierin een negatieve connotatie. Het is vies, lelijk en vervuilend. Toch zijn we er voor een groot deel van afhankelijk. Hoe kan dat anders? Door de krachten te bundelen en ontwerpers te betrekken bij deze uitdagingen. En gezamenlijk te werken aan verbetering en verantwoorde opschaling: schaalverbetering. Dat is waar het subthema “Cabinet of collaborations” over gaat. De kracht van ontwerp als waardevermeerdering én de kans voor ontwerpers om te werken met het bedrijfsleven en de industrie. Een wisselwerking die aan beide kanten leidt tot nieuwe inzichten.

Meer weten?

Ontwerpers Itika Gupta, Sanne Schuurman en Rick Tegelaar vertellen wat zij vinden van de inzet van ontwerpkracht voor het bedrijfsleven en de noodzaak van verantwoorde schaalverbetering.

Bekijk de video

Ontwerpers in de industrie

Ontwerpers staan bekend om hun creativiteit, inventiviteit, en hun talent voor het visualiseren en realiseren van concrete voorstellen voor een betere wereld. Toch gaat de vertaalslag van vernieuwend concept naar industriële toepassing vaak gepaard met grote uitdagingen. Voor een effectieve samenwerking is het essentieel dat beide partijen dezelfde taal leren spreken. Zo is het voor ontwerpers belangrijk om te begrijpen waar de verantwoordelijkheden, belangen en prioriteiten van bedrijven liggen. Die zaken vanuit ontwerpend perspectief benaderen, kan leiden tot verrassende uitkomsten die voor een enorme versnelling kunnen zorgen. Zeker wanneer de slagkracht van bedrijven optimaal wordt benut. 

De meerwaarde van samenwerking

Ondanks de innoverende (digitale en slimme) maaktechnologie blijft het produceren van kwalitatieve producten tegen een reële prijs een van de grootste uitdagingen voor ontwerpers. Nauwe en vroegtijdige samenwerking met de industrie helpt om ideeën vloeiender te implementeren. Maar er liggen ook grote kansen voor de industrie. Ervaring leert dat inbreng van een nieuwe visie van buitenaf en het stellen van ‘frisse’ vragen, een organisatie vaak op scherp zet. De kaders van een organisatie met aandeelhouders en een businessmodel bieden voor ontwerpers juist een uitdaging of aanzet tot vernieuwing. Ontwerpers hebben de intrinsieke houding zich breed te oriënteren en verbanden te zien. In combinatie met de eveneens gespecialiseerde kennis van materiaal, techniek en/of markt van een industriële partner is dat een mogelijke katalysator voor het project of innovatieve ontwikkelingen. Interdisciplinaire samenwerkingen bieden voor zowel ontwerper als industrieel uitdagingen en oplossingen die afzonderlijk van elkaar niet bereikt zouden worden. 

Dichten van het gat tussen industrie en ontwerp

“Cabinet of collaborations” gaat over het bouwen van bruggen en het dichten van het gat tussen de individuele ontwerper en de industrie. Voor de ontwerpers betekent dit een versterking en professionalisering van de ontwerppraktijk. Voor de industrie betekent dit het inzien van de toegevoegde waarde van ontwerpkracht als belangrijk middel voor innovatie en waardecreatie. Creativiteit als onderdeel van je strategie. 

Tijdens DDW21 onderzoeken we hoe de zo nodige schaalverbetering op een verantwoorde en impactvolle manier kan plaatsvinden, en tonen we een selectie van relevante samenwerkingen tussen ontwerpers en de industrie. Heb je werk of een samenwerking die aansluit op dit subthema en vind je het interessant om een deelname aan DDW21 te verkennen?  Neem dan contact op met programmamanager Vincent van Herk.

The Greater Number: de zoektocht naar het betere aantal

Is de weg die we na de coronacrisis op willen gaan, dezelfde als die we de afgelopen decennia hebben bewandeld? Een vraag die veel mensen zich het afgelopen jaar stelden. Meer mensen vinden dit het moment voor een grote verandering en nieuw perspectief. Ze willen breken met de blinde focus op economische groei en zijn toe aan een aangepast systeem met meer focus op welzijn en geluk. Om de rol van ontwerpers te onderzoeken in de zoektocht naar dat nieuwe systeem, kiest Dutch Design Week (DDW) in 2021 voor het overkoepelende thema The Greater Number: de zoektocht naar het betere aantal. Met dit thema roept DDW op tot minder. En daar waar minder niet de beste oplossing is, naar méér maar beter. In 4 subthema’s verkennen we verschillende invalshoeken van deze zoektocht en we nodigen het ontwerpveld uit hierop te reflecteren met een deelname aan DDW21.