Zoeken

Sluit zoeken
Magazine

Architecten van de levende wereld

18 October 2021

10 min. leestijd

Ā©Toby Coulson
Natsai Audrey Chieza, de oprichter van Faber Futures, is uitgenodigd als ambassadeur van DDW21 om na te denken over de relatie tussen mens en natuur. Haar project, het Bio.Stories-forum, heeft betrekking op het subthema It's in our nature als onderdeel van het centrale thema van dit jaar, The Greater Number. We spraken met haar over de relaties die we willen hebben met de natuur zoals bemiddeld door de opkomende technologie van synthetische biologie.

Aan tafel bij het World Economic Forum

Als ontwerper en toonaangevend denker over synthetische biologie werd Natsai in 2020 uitgenodigd om raadslid te worden voor de Global Futures Council of Synthetic Biology op het World Economic Forum (WEF). "Het was een enorme eer om daar als ontwerper te zijn uitgenodigd. Voor mij was het de erkenning dat synthetische biologie een industrie wordt die ons hele leven raakt. Design daar vertegenwoordigen, is erkennen dat design dicht bij de samenleving staat, en dus hoe we de opkomst van de technologie als een discipline kunnen interpreteren en misschien in een bepaalde richting sturen. Een richting die, als we niet aan tafel zouden zitten, anders niet vertegenwoordigd zou zijn."

Ā 

Ontwerp om een gesprek te starten

Omdat design ons hele leven raakt, is het ontwerpveld een natuurlijk startpunt voor deze kritische discussie over deze opkomende technologie. "Design is goed toegerust om zoveel van de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd te beantwoorden, mits de vragen op het juiste terrein worden gesteld", legt Natsai uit. "Het is essentieel dat dit gesprek hier begint, omdat we een grotere groep mensen kunnen bereiken doordat onze praktijken op een bepaald niveau een raakvlak met de samenleving hebben. In tegenstelling tot traditionele soorten beleidsvorming die soms enigszins verwijderd kunnen zijn van de realiteit van het leven, hebben ontwerpers vaker wel dan niet een nauwere band met wat er in de samenleving speelt. Indien ontwerpers worden ondersteund kunnen ze systemische oplossingen voor alledaagse problemen ontwikkelen, er prototypen voor maken en deze verspreiden.

Dus om onszelf de vraag te stellen 'wie zijn de stakeholders van onze toekomst?' en hoe brengen we ze samen, hoe beheren en stimuleren we de dialoog om ruimte te houden voor deze methodologieƫn?"

De dialoog uitbreiden

In 2020 vormde het World Economic Forum een nieuwe Global Future Council on Synthetic Biology. Synthetische biologie ontwikkelt benaderingen voor het ontwerpen en herbestemmen van de bouwstenen van de levende wereld, en de missie van de Council is om te onderzoeken welke toekomstige scenario's mogelijk worden gemaakt en welke wenselijk zijn. Als onderdeel van dit werk werkt de Council samen met Faber Futures aan een project genaamd 'Bio.Stories'. Bio.Stories is een engagementstrategie van meerdere fasen om boeiende verhalen over onze veranderende relaties met de levende wereld te verzamelen van belanghebbenden wiens inzichten en standpunten mogelijk ondervertegenwoordigd waren in eerdere wereldwijde discussies.

Op uitnodiging als DDW21-ambassadeur waren Natsai en haar Faber Futures-team bezig met het ontwikkelen van een dialoogsetting voor WEF. "We zagen bij DDW in Eindhoven de kans om die dialogen uit te breiden. Ik denk dat onze motivatie om dit in Eindhoven te doen, verband houdt met het feit dat DDW een specifiek lokalisme benadrukt, waardoor de stad samenkomt om te communiceren met wat er gebeurt via de exposities."

Bio.Stories

Het ambassadeursproject Bio.Stories is een ontwerp-installatieforum dat ons uitnodigt om na te denken over wat voor soort relaties we willen hebben met de natuur zoals bemiddeld door technologie. Het 3-daagse forum nodigt verschillende belanghebbenden uit om deel te nemen aan dat gesprek. Belanghebbenden die anders niet vertegenwoordigd zouden zijn, of belanghebbenden die anders niet met elkaar in contact zouden komen."

Het ambassadeursproject Bio.Stories is een ontwerp-installatieforum dat ons uitnodigt om na te denken over wat voor soort relaties we willen hebben met de natuur zoals bemiddeld door technologie. Het 3-daagse forum nodigt verschillende belanghebbenden uit om deel te nemen aan dat gesprek. Belanghebbenden die anders niet vertegenwoordigd zouden zijn, of belanghebbenden die anders niet met elkaar in contact zouden komen."

In het Bio.Stories-forum komen 3 onderwerpen aan bod:

Missie: Welke relaties hebben we en willen we hebben met de natuur?

Geld: welke systemen, tools en infrastructuren vormen onze relaties met de levende wereld?

Moleculen: hoe waarderen we de levende wereld?

Samen met uitgenodigde sprekers en het bredere publiek zal Faber Futures onderzoeken hoe we met de natuur kunnen samenwerken om een toekomst vorm te geven waarin de waarden van rechtvaardigheid, duurzaamheid, solidariteit en nederigheid centraal staan.

"We hebben de ervaring zo toegankelijk mogelijk gemaakt. Het is gemakkelijk om vast te lopen als we proberen te definiƫren wat synthetische biologie is in plaats van wat het voor ons elke dag betekent. We hebben geprobeerd dit te destilleren, niet zozeer wat het is als een wetenschap of een industrie en hoe het werkt. Maar, wat zijn de implicaties van ons vermogen om het leven te construeren?"

Iedereen is een belanghebbende

De internationale ambassadeur stelt: "Het idee van gemanipuleerde levensvormen is niet langer iets dat zou kunnen gebeuren. Het gebeurt al. En vanuit dat perspectief moeten we de vraag stellen hoe deze technologieĆ«n gaan ingrijpen in de levende wereld." Ontwikkelingen in de synthetische biologie voltrekken zich niet in een vacuĆ¼m. Daarom moet iedereen aan het gesprek kunnen deelnemen. Wat we als curator met de tentoonstelling hebben gedaan, is om dat toegangspunt te vergemakkelijken. "En dus voor mensen die niet goed thuis zijn in het onderwerp, is dit een uitnodiging aan hen om de realiteit en nuances op een andere manier te ontdekken. En om, belangrijker nog, te ontdekken dat ze er veel meer van weten dan ze beseffen. En dat ze daardoor belangrijke stakeholders zijn bij dat gesprek en de ontwikkeling van interventies"

Systemisch denken als vaardigheid

Natsai spoort het ontwerpveld en de designindustrie aan om verder te denken dan de uit moleculen opgebouwde producten en materialen. "Wat mij zorgen baart - ik denk aan de focus op het product alleen, dat niet met het juiste systeem bezig is - is dat we geen kritisch gesprek voeren over hoe deze nieuwe interventies zinvolle oplossingen kunnen bieden voor onze grootste problemen. En de oplossingen voor vervuiling, afval, schaarste aan hulpbronnen, enz. zijn niet alleen te wijten aan het vervangen van materialen of processen alleen. Ze zijn eigenlijk verbonden met een veel grotere systeemverandering."

Natsai geeft het voorbeeld van het covid-vaccin om het belang van systemisch denken uit te leggen. "Synthetische biologie is de reden waarom we na tientallen jaren van onderzoek zo snel met een vaccin konden komen. En toch hebben we een grote vaccinongelijkheid op deze planeet, wat beschamend is. Dat laat zien dat we dit niet alleen vanuit het perspectief van minder oplossingen kunnen bekijken. We moeten de systemen waarmee ze gaan communiceren in vraag stellen. En ik verwacht niet dat Ć©Ć©n enkele speler dat alleen kan. Het gaat erom hoe we kruisbestuiven en bouwen met andere belanghebbenden."

Het covid-vaccinoctrooi is een voorbeeld van een van de aanwijzingen die je kunt vinden in de tentoonstellingsruimte van Bio Stories, waarin alledaagse voorbeelden worden getoond van hoe deze technologie en de infrastructuur ons leven beĆÆnvloedt en wat er op het spel staat.

Een bio based wereld?

Met synthetische biologie en de opkomst van biomaterialen zijn we mogelijk op weg naar een duurzamere toekomst voor onze materiƫle goederen. Natsai:"Bij het vervangen van ons huidige systeem door een nieuw systeem, moeten we rekening houden met schaalgrootte - omdat onze bestaande systemen op onhoudbare schaal grondstoffen onttrekken en verspillen."

"Er is een cultuuromslag rond consumentisme nodig. We hebben materiƫle goederen nodig, maar in het wereldwijde Westen is het consumptietempo gekoppeld aan koolstofemissies en verlies aan biodiversiteit niet verenigbaar met het leven op aarde en is de reden waarom we worden geconfronteerd met ecologische ineenstorting." Natsai is van mening dat we de middelen voor bio-design kunnen verspreiden en uitbreiden waar deze innovaties kunnen plaatsvinden, ook al zal het tijd en aanhoudende betrokkenheid van praktijkmensen en investeerders vergen. "Ik denk dat er veel dingen zijn die in de richting van die toekomst wijzen. Ons vermogen om de productie van bio based materiaal en productsystemen te distribueren, en daarmee het creƫren van oplossingen te lokaliseren."

Diversiteit in betrokkenheid

Ten slotte vragen we Natsai: wat is The Greater Number met betrekking tot onze relatie met de natuur? "Ik wil meer diversiteit zien op het gebied van synthetische biologie en bio-design: meer mensen met verschillende achtergronden en culturen, meer diversiteit in het soort oplossingen dat we zien, hoe ze worden ingezet en wie ze helpen."

Het Bio.Stories forum vindt plaats op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 oktober tussen 16:30 en 18:00 uur in Mu Hybrid Art House (Strijp-S). Open toegang voor iedereen om deel te nemen aan het gesprek. Of bezoek de tentoonstelling op een andere dag tijdens DDW.

Ā 

Ā 

Ā Ā