Zoeken

Sluit zoeken
Ga naar Updates

Capital D wordt Dutch Design Foundation

Het is officieel: Capital D heet voortaan Dutch Design Foundation. Een nieuwe naam die beter past bij onze (inter)nationale activiteiten. 

Een naam die herkenbaarder en treffender is. Daarnaast zijn we ook van rechtsvorm veranderd, de coöperatie is nu een stichting. De stichting neemt alle rechten en verplichtingen van de coöperatie over, dus alle bestaande afspraken, contracten e.d. blijven bestaan. De aanpassingen van naam en rechtsvorm passen beter bij ons hoofddoel: het versterken van het ecosysteem van design. Wij geloven dat designers – van welk specialisme dan ook – essentieel zijn bij het vormgeven van onze toekomst. Daarom richt Dutch Design Foundation zich op het versterken van hun positie, ontwikkeling en betekenis. 

 Dit kunnen we alleen door trouw te blijven aan onze roots en iedereen waarmee we dit succes de afgelopen jaren hebben gecreëerd. En om dit streven stevig te verankeren in de stichting, komt er een brede Raad van Advies, bestaande uit vooral designers.  

We blijven ons focussen op de designpodia zoals Dutch Design Week, Dutch Design Awards, PROUD en Smart Culture. Maar we doen meer en we hebben ambities:

• Nederlandse designers ondersteunen bij het vinden van hun weg naar (internationale) bedrijven, organisaties en overheden.
• Het stimuleren van bedrijven, organisaties en overheden om de kracht van innovatief en visionair design op nog veel grotere schaal in te zetten bij het vormgeven aan een leefbare toekomst.
• Excellentie stimuleren door talenten te ondersteunen, ze aan te moedigen, te erkennen en de top ervan te belonen met een prijs.
• Inspiratie bieden; richtingen aangeven; vraagstukken blootleggen; onderzoek en debat faciliteren.
• Het verkennen van de actuele betekenis van Dutch Design, samen met een groot publiek van professionals en gebruikers.

Niet alleen faciliteren en ondersteunen, maar ook cureren en een voortrekkersrol spelen.

Dat is Dutch Design Foundation, samen met iedereen die gelooft in de kracht van Dutch Design. 

Met vriendelijke groet,

Martijn Paulen
Directeur / bestuurder
Dutch Design Foundation

Gerrit Bruggeman
Voorzitter Raad van Toezicht   
Dutch Design Foundation