Zoeken

Sluit zoeken
Nieuws

What if Lab​: Marathon Eindhoven

03 February 2017

Wereldwijd worden jaarlijks honderden marathons georganiseerd, op gewone en verrassende plaatsen, van Eindhoven tot op de Chinese Muur. Het karakter van elk van deze evenementen hangt samen met de omgeving waar het evenement plaatsvindt. 

​Ontwerp de ultieme finish voor de 34e Marathon Eindhoven

Het karakter van Eindhoven laat zich kenmerken door innovatie, samenwerking en creativiteit. De verbinding tussen techniek en wetenschap, de maakindustrie en design zit in het DNA van de regio. 

Om deelname aan Marathon Eindhoven een unieke en onvergetelijke ervaring te maken roepen we nu dus de hulp in van ontwerpers met de volgende ontwerp opgave:

Ontwerp een ervaring waardoor de lopers van Marathon Eindhoven het finish moment nooit meer zullen vergeten.

Is dit een project dat bij jou past? Denk jij een ervaring te kunnen ontwerpen die de komende Marathon Eindhoven voor (inter)nationale lopers op onvergetelijke wijze op de kaart zet? Schrijf je dan nu in! Inschrijven kan tot vrijdag 20 maart via deze link

De ontwerp opgave is breed en we moedigen ontwerpers aan vanuit een eigen insteek en visie op de ervaring van een finish ideeën te ontwikkelen.

Aan de start van de marathon van Eindhoven verschijnen dit jaar naar verwachting 26.500 deelnemers uit meer dan 45 landen. Lopers kunnen tijdens het evenement deelnemen op verschillende afstanden: Marathon (42,195 km), Halve Marathon (21,1 km), 10 km, City Run (4,5 km), Mini Marathon (1,5 km). Het evenement trekt jaarlijks ongeveer 200.000 bezoekers. Naast het faciliteren van sportieve topprestaties staat het recreatieve aspect voor de Marathon Eindhoven hoog in het vaandel. Het moet elk jaar een feest zijn voor zowel de deelnemers, de vrienden en familie, het publiek als voor de ondernemers van de stad Eindhoven. 

Inschrijven en procedure

 

Inschrijving

Inschrijven voor het What if Lab x Marathon Eindhoven is mogelijk voor professionele ontwerpers, ontwerpstudio’s en studenten(teams). Deelname als team wordt aangeraden gezien de omvang van de ontwerpopgave, maar het is geen vereiste. Inschrijven kan tot vrijdag 17 maart a.s. via deze link

Bij de inschrijving vragen we ontwerpers om een referentie naar 2 tot 5 relevante eerder uitgevoerde projecten en een motivatie waarin je aangeeft waarom je aan het What if Lab x Marathon Eindhoven wil deelnemen en wat jouw unieke meerwaarde als ontwerper is voor dit project. Het is dus nog niet nodig om al uitgewerkte ontwerp oplossingen aan te dragen.

Let op: bij het inschrijfformulier is het niet mogelijk de ingevulde gegevens tussentijds op te slaan om op een later tijdstip verder te gaan. Daarom raden we aan de volgende gegevens / tekst in een tekstverwerker zoals Microsoft Word uit te werken alvorens het inschrijvingsformulier in te vullen.

Beschrijving relevante projecten: max 150 woorden per project.

Motivatie voor deelname: max 600 woorden

Afbeeldingen: JPG. Het aantal pixels dat de afbeeldingen in de breedte minimaal moet hebben is: 600 pixels, 72 dpi. De afbeeldingen mogen per stuk maximaal 2MB groot zijn.

Selectie

Dutch Design Foundation en Marathon Eindhoven zullen na het sluiten van de inschrijfperiode een selectie maken van 5 ontwerpers/studio’s. 

Deze 5 geselecteerde deelnemers krijgen de beschikking over een budget van EUR 1000 om een idee uit te werken en te presenteren aan een jury tijdens Dutch Technology Week. De jury selecteert hier vervolgens één idee uit wat uitgewerkt zal worden om toe te passen tijdens Marathon Eindhoven op zondag 8 oktober 2017.

In de aanloop naar de presentatie tijdens Dutch Technology Week verzorgen Dutch Design Week en Marathon Eindhoven een Masterclass voor de 5 deelnemers en zal er de mogelijkheid zijn zelf aan een loopevenement deel te nemen. Bovendien is er de mogelijkheid om tijdens de ontwikkeling van de concepten de ideeën te toetsten bij de organisatie van Marathon Eindhoven. Marathon Eindhoven zal de deelnemers in deze fase informeren over randvoorwaarden waarmee rekening gehouden dient te worden bij de ontwikkeling van de ontwerpoplossingen.

Daarnaast zullen de 5 geselecteerde concepten en het tijdens Marathon Eindhoven gerealiseerde project gepresenteerd worden in een expositie tijdens Dutch Design Week 2017.

Criteria

De criteria die bij de selectie door de jury worden gehanteerd:

- Originaliteit en innovativiteit;
- Impact op de beleving van het evenement Marathon Eindhoven voor deelnemers en publiek;
- Haalbaarheid van het idee en toepasbaarheid voor Marathon Eindhoven 2017;
- Aansluiting bij het karakter van het evenement.

Uitwerking

De ontwerper/studio van het door de jury geselecteerde ontwerp ontvangt een budget van EUR 4000 voor het uitwerken van het concept naar een definitief voorstel, met eventueel prototype, begroting en werktekeningen. Dutch Design Foundation en Marathon Eindhoven zullen, waar mogelijk, actief partners verbinden aan het project die kunnen ondersteunen bij de uitwerking.

Na presentatie en goedkeuring van het definitieve voorstel is er een bedrag van EUR 10.000 beschikbaar voor de realisatie en implementatie tijdens Marathon Eindhoven 2017 op 8 oktober.

Als het definitieve voorstel vanwege praktische redenen als niet haalbaar wordt beschouwd door Marathon Eindhoven, heeft Marathon Eindhoven het recht om af te zien van de implementatie.

Intellectueel Eigendomsrecht / Auteursrecht

Zowel de intellectuele eigendomsrechten (IE rechten) als de  auteursrechten blijven te alle tijden bij de ontwerpers. De ontwerpers zullen deze rechten evenwel in licentie geven aan Marathon Eindhoven voor een periode van 4 jaar (edities van 2017, 2018, 2019 en 2020). Het in licentie krijgen van de IE- en /of Auteursrechten ontslaat Marathon Eindhoven niet van de verplichting om de desbetreffende ontwerper te betrekken bij een eventuele doorontwikkeling van het geselecteerde ontwerp.

De 5 geselecteerde deelnemers geven Dutch Design Foundation en Marathon Eindhoven toestemming om de resultaten van het What if Lab x Marathon Eindhoven te publiceren en exposeren. Zij zullen desgevraagd het hiervoor benodigde materiaal ter beschikking stellenaan zowel Dutch Design Foundation als Marathon Eindhoven.

Tijdslijn

De onderstaande tijdslijn is indicatief. Dutch Design Foundation en Marathon Eindhoven behouden zich het recht voor om deze, indien dit nodig wordt geacht, aan te passen.

12 februari: Kick-off

20 maart: Deadline aanmelding

24 maart: Bekendmaking selectie 5 ontwerpers/studio’s/teams

30 april: Deadline aanleveren voorstellen

16 mei: Presentatie van voorstellen tijdens Dutch Technology Week en selectie van het uit te werken voorstel.

7 juli: Presentatie uitgewerkt voorstel, begroting + accordering voor start definitieve uitwerking

8 oktober: Marathon Eindhoven

21-29 oktober: Dutch Design Week

Vragen

Meer weten over Marathon Eindhoven? Kijk dan op marathoneindhoven.nl

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met programmamanager Dries van Wagenberg.

What if Lab

 

Snelle ontwikkelingen creëren uitdagingen waarop geen pasklare oplossingen bestaan. Ontwerpers hebben de inventiviteit en creativiteit die de basis legt voor innovaties. Voor veranderingen waar de moderne samenleving – en die van morgen – om vraagt.  

What if Lab daagt het bedrijfsleven en de ontwerpwereld uit om samen te komen tot concrete antwoorden op actuele vraagstukken . Bedrijven en dienstverlenende organisaties krijgen de kans om nauw samen te werken met professionals in design. Ontwerpers kunnen zich vastbijten in omvangrijke, meer complexe uitdagingen – en verbreden tegelijkertijd hun netwerk. 

What if Lab is een initiatief van Dutch Design Foundation*. 

* Dutch Design Foundation

Dutch Design Foundation is optimistisch en gelooft dat het probleemoplossend vermogen van ontwerpers de wereld vooruithelpt. Daarom bieden we ontwerpers kansen, ondersteuning, publiciteit en een podium. Dutch Design Foundation organiseert Dutch Design Week en Dutch Design Awards, maar is actief tot ver buiten Nederland. Het jaar rond organiseren we onder meer debatten, lezingen, exposities en bijeenkomsten. Zo zetten we de beste en meest veelbelovende ontwerpers in de schijnwerpers — en brengen hun ideeën en ontwerpen de wereld in.

12 Februari 2017: Kick-off

Op 12 februari was er een kickoff van het What if lab: Marathon Eindhoven, in de videos hieronder kun je de presentaties van de sprekers terugkijken. Martijn Paulen, directeur Dutch Design Foundation geeft een algemene inleiding. Harm Sengers, ervaren marathonloper vertelt over zijn ervaringen tijdens het lopen van de Marathon. Gordon Tiemstra van Afdeling buitengewone zaken verteld over de zelf ontwikkelde ontwerpmethodiek en hoe deze van meerwaarde kan zijn bij een opgave als deze.

Presentatie Martijn Paulen

Presentatie Harm Sengers

Presentatie Afdeling Buitengewone Zaken