Zoeken

Sluit zoeken
Updates

Corona update

24 April 2020

Onze wereld is in een klap een stuk kleiner geworden, we houden afstand van elkaar, blijven thuis, en verhouden ons tot de buitenwereld via een scherm. Een bizarre tijd, die van dag tot dag kan veranderen.

Het is een tijd waarin er meer vragen dan antwoorden zijn. Hoe gaat de toekomst eruit zien? Wat kunnen en mogen we nog doen? Welke rol kan ontwerp hierin spelen? Vragen die we onszelf als Dutch Design Foundation ook continue stellen. Via deze nieuwsbrief willen we jullie inzicht geven in waar wij nu staan en ons licht schijnen op dé vraag die ons iedere dag wordt gesteld: gaat Dutch Design Week (DDW) door?

We organiseren DDW elk jaar samen met jullie. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het daarom belangrijk om goed te begrijpen wat er speelt en welke behoeftes er zijn binnen de ontwerp community en bij onze partners. De afgelopen weken hebben we met velen van jullie gesproken over wat er op dit moment in het ontwerpveld gebeurt, maar ook over de komende maanden en de lange termijn. We horen grote zorgen. Zorgen over de gevolgen voor de samenleving vooropgesteld, maar ook over de ontwerpsector en jullie ontwerppraktijk daarbinnen. We begrijpen en delen deze zorgen en zoeken vanuit DDF daarom naar de beste weg om van betekenis te kunnen zijn.

Wat we ook horen is hoop: hoop op een nieuwe toekomst, op nieuwe vormen van verbinding en van betekenis kunnen zijn. En natuurlijk hoop op zichtbaarheid, werk en opdrachten. DDF gelooft dat de ontwerp community in staat is perspectief te bieden. Juist in ingewikkelde tijden. Gesprekken met jullie onderbouwen onze overtuiging dat het realiseren van een DDW ook dit jaar relevant is. Misschien zelfs relevanter dan ooit. Daarom zetten we ons keihard in voor DDW20. Samen met alle ontwerpers, partners en sponsoren die er ook voor willen gaan.

Dutch Design Week 2020

We werken aan verschillende scenario’s op de as van fysiek en virtueel. Daarbij volgen we de richtlijnen van het landelijke coronabeleid en zullen we rekening moeten houden met de 1.5 meter samenleving. We richten ons enerzijds op een betekenisvolle fysieke DDW, die door de omstandigheden natuurlijk anders zal zijn dan de afgelopen edities. Het zou op dit moment naïef zijn om te denken dat we in oktober 350.000 bezoekers in 9 dagen vrij op expeditie door Eindhoven kunnen laten gaan. Samen met ontwerpers gaan we op zoek naar een vorm die voor dit jaar zal passen, waarbij relevantie voor de deelnemers centraal staat.

Daarnaast bouwen we op dit moment aan een digitaal – virtueel spoor. Hiervoor gaan we op zoek naar nieuwe formats om ontwerpers een goed podium te bieden en waardevolle verbindingen te bewerkstelligen. We gaan voor nu uit van een combinatie van fysiek en digitaal, waarin beide elkaar versterken. 

Binnenkort zullen we de openingsdatum van de ‘Call for Entries’ bekendmaken. Tot die tijd kunnen jullie voor vragen, plannen en ideeën contact met ons opnemen via programme@dutchdesignfoundation.com. Of neem direct contact op met één van de Programme Managers.

What if Lab: Opdrachtgever zoekt ontwerper

We beseffen ons dus dat het erg lastige tijden zijn voor de ontwerpsector. We horen in onze gesprekken vooral de behoefte aan opdrachten. In aanvulling op de twee bovenstaande sporen gaan we nog harder inzetten op het ontwikkelen daarvan. Begin juni zullen we vanuit ons programma What if Lab, waarin we nu al opdrachten en ontwerpers aan elkaar verbinden, samen met een aantal kernpartners, versneld een digitaal platform lanceren. Een platform om opdrachtgever en ontwerper aan elkaar te verbinden met concrete betaalde opdrachten. We dagen publieke en private partners uit om ontwerpopdrachten naar voren te halen. Vraagstukken bijvoorbeeld rondom het vormgeven van de 1.5 meter samenleving.

De hele creatieve industrie houden we hiermee natuurlijk niet aan het werk, maar hopelijk creëert het goede voorbeelden ter inspiratie voor potentiële opdrachtgevers, zodat zij eerder en vaker ontwerpers betrekken bij hun beleids- of innovatievraagstukken.

Dutch Design Foundation

DDF bestaat uit verschillende labels, met eigen doelstellingen en jaarplanningen. Naast DDW en What if Lab, organiseren wij ook Dutch Design Awards (DDA) en World Design Embassies (WDE). Ook op deze labels zijn de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de aanpassingen op DDW20 van invloed.

Voor DDA hebben we de ‘Call for Entries’ verlengd tot 25 mei, en zijn de inschrijfkosten naar 0,- Euro gebracht. De Award Night en expositie zullen zich gaan verhouden tot de maatregelen. Vanuit World Design Embassies werken we samen met de partners aan het vormgeven van de innovatieclusters rondom maatschappelijke vraagstukken voor 2020 en verder. Ook hier zetten we ons in om samen met partners ontwerpers te betrekken bij het ontwikkelen van oplossingen.

We doen het samen!

Hoe lastig de situatie ook is, samen zijn wij de ontwerpsector. We horen in de gesprekken de enorme dreun, maar we horen ook strijdlust. We zijn adaptief wanneer de nood het hoogst is en de beperkingen het meest heftig. Wij gaan als sector alleen de wereld niet redden, maar kunnen wel een verdomd goede bijdrage leveren. We zullen met man en macht werken aan de positionering van creativiteit, niet als iets wat je weg kunt bezuinigen, maar als een essentiële kracht voor het bieden van perspectief.
 
Daarom hebben we ook met trots de prachtige brief van Klaas Burger ondertekend: de herontdekking van creativiteit.
 
Beste ontwerpers en partners, heel veel sterkte, gezondheid en een flinke dosis vertrouwen toegewenst!
 
Team DDF