Zoeken

Sluit zoeken
Updates

What if Lab: Nederlandse Spoorwegen

26 April 2017

Wat als … medereizigers juist bij drukte zorgen voor meer reisgenot?

Bij het ‘What if Lab: NS’ staat dit jaar ‘kansen en bedreigingen van een toenemend aantal treinreizigers’ centraal. Nu al leeft meer dan de helft van de Nederlandse bevolking in de steden en reizen ruim 1 miljoen mensen per dag voornamelijk in de spits (06:30-09:00 en 16:00-18:30 uur) met de trein naar hun bestemming. Dat betekent dat ‘spits’ reizigers vaak weinig individuele ruimte hebben in de trein. De ‘eigen’ ruimte grenst vrijwel direct aan de individuele ruimte van de ander. In deze beperkte ‘eigen’ ruimte bepalen medereizigers voor een groot deel het reisplezier, maar levert ook irritatie op. Veel problemen bij het reizen per trein gaan impliciet over intermenselijke irritatie. Kijk hier voor de “irritatie” Top 10.

In de toekomst zal de stedelijke bevolking verder blijven toenemen en daarmee ook de vraag naar mobiliteit in, tussen en van/naar de steden. Vragen die leven zijn ‘Waaraan ergeren verschillende reizigerstypen zich bij andere reizigers’, ‘Wat zouden de verschillende reizigerstypen waarderen bij andere reizigers en hoe kunnen we interactie stimuleren tussen reizigers die dat willen, zonder dat reizigers die dat niet willen daar last van hebben?’ Vragen waarop we nog geen antwoorden hebben. Wat we wel weten is dat technologie en innovaties een steeds grotere rol zullen gaan spelen om ervoor te zorgen dat mobiliteit sneller en comfortabeler wordt, maar wordt mobiliteit daarmee ook socialer? 

Het merendeel van de reizigers ziet reistijd nu nog als een noodzakelijk iets: je wil van A naar B. NS wil ervoor zorgen dat reizigers hun reistijd optimaal kunnen besteden, zodat reistijd als ‘eigen tijd’ ervaren wordt. Eigen tijd die in verbinding staat en/of in harmonie is met de eigen tijd van de ander. NS biedt reizigers die daar voor open staan graag een plek waar je de ander op een prettige manier kunt ontmoeten in jouw eigen tijd zodat je met een gevoel van verbinding kunt reizen en aan kunt komen op je bestemming. Door de toenemende drukte staat deze eigen tijd onder druk.

De uitdaging

De uitdaging die NS stelt is het ontwerpen van een sociale interventie(s) in de categorie (sociale) tijdsbesteding in de trein. NS zoekt ideeën/ontwerpen die ervoor zorgen dat je als reiziger meer uit je reistijd kunt halen in relatie tot medereizigers. De ontmoeting met je reisgenoten maakt jouw reistijd leuker, aangenamer of nuttiger, waardoor jij de tijd in de trein minder als noodzakelijk ervaart.

Denk jij dat je treinreizigers dichter bij elkaar kan brengen? Oplossingen kunt ontwerpen om reizigers een prettigere treinreis te bieden bij drukte in de trein? Schrijf je dan nu in! 

Inschrijven en procedure

Inschrijven kan tot vrijdag 26 mei via deze link. Uit de inschrijvingen wordt een selectie gemaakt van drie ontwerpers die zullen deelnemen aan het ‘What if Lab: Nederlandse Spoorwegen’. Zij ontvangen hierover bericht op dinsdag 30 mei. De drie geselecteerde ontwerpers krijgen 6 weken de tijd om in samenwerking met NS een concept te ontwikkelen. Dit concept presenteren ze eind juli aan een 10-koppige jury. De jury selecteert vervolgens twee ontwerpen die in aanloop naar Dutch Design Week (DDW) verder uitgewerkt zullen worden.

Inschrijven

Inschrijven voor het What if Lab: NS is mogelijk voor professionele ontwerpers, ontwerpstudio’s en studenten(teams). 

Bij de inschrijving vragen we ontwerpers om een referentie naar 2 tot 5 relevante eerder uitgevoerde projecten en een motivatie waarin je aangeeft waarom je aan het What if Lab: NS wil deelnemen en wat jouw unieke meerwaarde als ontwerper is voor dit project. Het is dus nog niet nodig om al uitgewerkte ontwerp oplossingen aan te dragen.

Let op: bij het inschrijfformulier is het niet mogelijk de ingevulde gegevens tussentijds op te slaan om op een later tijdstip verder te gaan. Daarom raden we aan de volgende gegevens / tekst in een tekstverwerker zoals Microsoft Word uit te werken alvorens het inschrijvingsformulier in te vullen.

Beschrijving relevante projecten: max 150 woorden per project.

Motivatie voor deelname: max 600 woorden

Afbeeldingen: JPG. Het aantal pixels dat de afbeeldingen in de breedte minimaal moet hebben is: 600 pixels, 72 dpi. De afbeeldingen mogen per stuk maximaal 2MB groot zijn.

Dutch Design Week-coupé: Het winnende idee in de praktijk

De winnaars tonen hun ontwerp in treinen naar Eindhoven tijdens Dutch Design Week en zijn zelf in de trein aanwezig om het ontwerp toe te lichten aan reizigers. We creëren per ontwerp één Dutch Design Week-coupé waarin reizigers het ontwerp kunnen aanschouwen, ervaren en beleven. De ontwerper vertelt in de coupé aan de aanwezige reizigers over zijn ontwerp. Kortom: je eigen podium op rails! De klantbeleving wordt actief gemeten in deze Dutch Design Week-coupé en gedeeld met de ontwerpers.

Vergoeding

NS biedt de drie geselecteerde ontwerpers een vergoeding van € 2.500 voor conceptontwikkeling. Voor de twee ontwerpers die het concept mogen uitwerken tot een interventie die ook daadwerkelijk zal plaatsvinden in de trein biedt NS een extra vergoeding van € 2.500. Deze vergoeding is een beloning voor de gemaakte uren (exclusief materiaalkosten).

Kick-off

Op vrijdagochtend 12 mei organiseert NS voor de geinteresseerde ontwerpers een kickoff in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Hierbij krijg je een kijkje in de keuken van NS, komen verschillende experts op het gebied van treinbeleving aan het woord en heb je gelegenheid vragen te stellen over de ontwerpopdracht. Bij de briefing aanwezig zijn? Meld je dan aan via de link

Criteria

Een trein moet aan strenge eisen en regelgeving voldoen. Houd, om de praktische toepasbaarheid zo groot mogelijk te maken, a.u.b. rekening met onderstaande regels: 

  • Maak een ontwerp dat als een ‘belevingsdeken’ makkelijk toe te passen en weer weg te halen is.
  • Geen aanpassingen in de ‘hardware’ van de trein zoals verplaatsen van meubels, bevestigingspunten, kasten, wanden, etc. De trein mag en kan niet verbouwd worden. Ga voor je ontwerp dus uit van de huidige treininrichting. NS is niet op zoek naar bijv. een nieuw type stoel. 
  • Het is van belang om de focus te houden op alle zintuigen om daarmee valide en minder valide reizigers te kunnen bedienen.
  • Denk aan diverse invalshoeken die het ontwerp praktisch haalbaar maken: klant, comfort, reiniging, onderhoud, veiligheid, kosten, etc.
  • Flexibiliteit om te kunnen wijzigen gedurende de dag/seizoen/jaren is belangrijk om sneller/makkelijker in te kunnen spelen op klantwensen (behoeften) en innovaties (minimaal bijblijven) in de tijd.
  • In veel treinen is wifi aanwezig maar hou rekening met een beperkte bandbreedte.
  • I.v.m. veiligheid moet doorkijk naar buiten mogelijk blijven. Houd de ramen dus vrij. Een sticker is mogelijk, maar bedek niet het hele raam. 
  • Testen in een trein kan maar wel in overleg met NS

 

Intellectueel eigendom

 

NS komt het intellectuele eigendomsrecht toe op de twee winnende ontwerpen. De winnaars van het What if Lab: NS zullen kosteloos het (intellectuele) eigendom met betrekking tot het ontwerp volledig en onbeperkt overdragen.

NS zal bij een besluit om een van de concepten verder te ontwikkelen, daarvoor allereerst en exclusief in gesprek gaan met de ontwerper om te onderzoeken of deze het concept verder kan ontwikkelen.

Tijdslijn

 

Kickoff: 12 mei

deadline aanmeldingen: 26 mei

Bekendmaken selectie: 30 mei

masterclass voor 3 geselecteerde ontwerpers: 2 juni

presentatie en jurering: 14 juli         

Dutch Design Week: 21-29 oktober

Vragen?

 

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met programmamanager Dries van Wagenberg.

Inspiratie

 

NS brengt per dag meer dan 2,5 miljoen reizigers in Europa op een duurzame manier van deur tot deur met trein, bus, tram, OV-fiets of alternatieven als de Zonetaxi en Greenwheels. Met 33.571 werknemers is NS (met dochterbedrijf Abellio) actief in onder meer Nederland, Engeland en Duitsland. De Thalys, ICE en de internationale Intercity’s van NS International zijn een aantrekkelijk en duurzaam alternatief voor vliegtuig en auto op langere afstanden over de grens.

In Nederland brengt NS per dag ca. 1,2 miljoen reizigers met de trein naar hun bestemming zonder files of parkeerproblemen. De treinen van NS zijn daarbij klimaatvriendelijk. NS Stations is het stationsbedrijf van Nederland. Samen met haar partners zorgt ze voor aangename en levendige stationsomgevingen waar het goed parkeren, werken, wonen of verblijven is. NS zorgt ook voor de treinen: van schoonmaak en technisch onderhoud tot volledige modernisering.

 

Nuttige documenten

Om je goed te informeren heeft NS een aantal documenten samengesteld, hierin kan je meer lezen over klantbeleving en tijdsbesteding in de trein.

Goed geïnformeerd aan je motivatie schrijven? Bekijk dan de volgende PDF’s.

 

The power of a pleasant train journey.pdf

paper Needscope.pdf