Ga naar Updates

What if Lab: local government meets design

Lokale overheden krijgen de laatste jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden toebedeeld. Dit stelt gemeenten voor uitdagingen waarvoor vaak geen pasklare oplossingen bestaan. Ontwerpers beschikken over de inventiviteit en creativiteit die ten grondslag liggen aan de innovaties waar onze moderne samenleving om vraagt.

Lokale overheden krijgen de laatste jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden toebedeeld. Dit stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen waarvoor vaak geen pasklare oplossingen bestaan. Ontwerpers beschikken over de inventiviteit en creativiteit die ten grondslag liggen aan de innovaties waar onze moderne samenleving – en die van morgen – om vraagt. 

De wereld staat voor grote uitdagingen en tegelijkertijd hebben we al die technologische mogelijkheden. Dat kan alleen maar tot volledige wasdom komen met creativiteit en een interdisciplinaire manier van kijken en denken. Designers zijn daar goed in.’ 

— Rob van Gijzel (oud-burgemeester van Eindhoven)

Dutch Design Foundation en Initiate (het innovatieprogramma van VNG) nodigen professionele designers en ontwerpbureaus uit om deel te nemen aan What if Lab: local government meets design. We zijn op zoek naar negen ontwerpstudio’s die het een uitdaging vinden om samen te werken aan oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

 

De uitdagingen

 

Nederlandse gemeenten hebben vraagstellingen op het gebied van zorg (e-health), mobiliteit (smart mobility) en digitalisering (digital transition) geïnventariseerd. Voor What if Lab is per thema het meest interessante, prangende of uitdagende vraagstuk geselecteerd. Het streven is om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor problemen waar wij als samenleving dagelijks tegenaan lopen.

 

Binnen het thema e-health is gekozen voor Gezond Onderweg, kortweg: GO! Kinderarts Karin Ruiten constateert dat steeds meer kinderen lijden aan overgewicht. Hoe kunnen we deze kinderen spelenderwijs motiveren om gezonder te leven? Het idee is om een leefstijlverandering te begeleiden door middel van een serious game. Voor de ontwikkeling zal worden samengewerkt met Cosortium GO!, bestaande uit Rijnstate, MEnzis, MalburgenGEZond, GEmeente Arnhem en VGGM, Kinderarts Karin Rutte. Zie voor meer informatie:www.initiate.nl

 

Stack je Money is een idee van Shaun Figaroa, in de categorie digital transition. Vanuit zijn ervaring in jeugdwerk bij o.a. Dynamo in Eindhoven, kaart hij een maatschappelijk probleem aan: schulden bij jongeren. Hoe krijg je jongeren aan het sparen en leer je ze beter met geld omgaan? Graag zou hij een app ontwikkelen om jongeren hierbij te helpen.  Voor een uitgebreide beschrijving zie: www.initiate.nl

 

Op het gebied van smart mobility is er nog een wereld te winnen. Twee vraagstellingen worden hier samengevoegd, die beide zoeken naar een slimme manier om kwetsbare mensen met een vervoersprobleem toch op de juiste plek te krijgen. Werk wordt bereikbaar is voorgedragen door Weener XL, een grote speler op het gebied van sociale werkvoorziening in de regio Den Bosch, wiens werknemers vaak van en naar hun werk worden vervoerd. Hoe kunnen deze vele stromen vereenvoudigd worden zonder de speciale behoeften van de passagiers uit het oog te verliezen? Buurt Uber zoekt naar een manier om specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen) te koppelen aan de al bestaande vervoersstromen. Hoe kan die match technologisch mogelijk en inzichtelijk worden gemaakt? Naast Weener XL wordt er samengewerkt met de Gemeente Den Bosch, Renco Wesseling en ICT coöperatie Beware (initiatief van de gemeenten Eindhoven, Boxtel en Sint Michielsgestel). Meer informatie is hier te vinden: www.initate.nl

 

Per vraagstuk wordt aan drie ontwerpers/ontwerpbureaus gevraagd een concept te ontwikkelen. We zoeken dus in totaal negen ontwerpbureaus die het een uitdaging vinden deze kwesties te tackelen en de mogelijke oplossingen voor deze vragen uit te werken in vorm, techniek, bruikbaarheid en aantrekkelijkheid. 

 

Steeds vaker wordt technologie ingezet om slimmer, sneller en efficiënter te werken. Ook nu stellen we specifiek de vraag hoe technologische innovatie kan bijdragen aan de oplossen van de drie vraagstukken. Tegelijkertijd kunnen we ook kritisch blijven en ons blijven afvragen of de beste oplossing altijd in het digitale te vinden is. 

 

Het is niet de bedoeling te blijven hangen in een think-out-of-the-box-sessie: voor drie concepten is budget gereserveerd om ze door te ontwikkelen tot bruikbaar prototype, zodat het resultaat ook daadwerkelijk iets bij kan dragen aan de oplossing van het vraagstuk. Lijkt het jou interessant om je hiervoor in te spannen? Schrijf je dan in!

 

Aanmelden kan online tot uiterlijk maandag 5 juni 2017!

 

Aanmelden

Aanmelden kan online tot uiterlijk maandag 5 juni, 23:59 uur 

 

Bij de inschrijving vragen we de ontwerpstudio’s om een referentie naar 2 tot 5 relevante eerder uitgevoerde projecten en een motivatie voor deelname. 

Let op: bij het inschrijfformulier is het niet mogelijk de ingevulde gegevens tussentijds op te slaan om op een later tijdstip verder te gaan. Daarom raden we aan je tekst uit te werken in een tekstverwerker zoals Word alvorens het inschrijfformulier in te vullen. 

Beschrijving relevante projecten: max. 150 woorden per project.
Motivatie voor deelname: max. 600 woorden.

Afbeeldingen: JPG. 
Minimale afbeeldingsgrootte: 600 pixels in de breedte, 72 dpi. 
Maximale bestandsgrootte: 2 MB

Werkwijze

Drie specifieke vraagstukken, negen invalshoeken. De eigenaren van de ingezonden vraagstukken staan aan het hoofd van hun project en werken samen met de ontwerpbureaus aan een concrete oplossing. Het team wordt indien nodig verder uitgebreid zodat alle benodigde expertise in huis is. 

Het initiatief geldt als opmaat naar een structurele ‘bootcamp’ voor Public Service Design in 2018. Door kleine, gespecialiseerde teams op een specifieke vraag te zetten, kunnen er oplossingen worden ontwikkeld die ook daadwerkelijk toepasbaar zijn. Zodat de inwoners van een gemeente er ook écht iets aan hebben. 

Programma en honorarium

De ontwerpopdracht start met een masterclass op maandag 12 juni. Elke ontwerpstudio krijgt een werkbudget van € 2500,- om een concept uit te werken. Op donderdag 29 juni wordt dit concept gepresenteerd aan een vakjury. Per thema (e-health, smart mobility en digitale transitie) ontvangt één ontwerpstudio € 7500 om het concept door te ontwikkelen tot prototype. Tijdens Dutch Design Week (21-29 oktober 2017) zullen deze prototypes worden gepresenteerd in het Klokgebouw. 

Thema's

 

What if Lab: local government meets design, draait om de volgende drie thema’s:

 

E-health maakt het mogelijk om bepaalde zorg te verplaatsen van de wachtkamer naar de woonkamer. Denk hierbij aan slimme apps die je conditie registreren en helpen verbeteren, beeldbellen met je huisarts of GPS-technologie die dementeren helpt langer de deur uit te kunnen. 

 

Smart mobility zoekt wegen om de vele vervoersstromen slimmer te regelen. Bijvoorbeeld: via taxibusjes, openbaar vervoer en eigen vervoer verplaatsen vele mensen zich naar het speciaal onderwijs, dagbesteding of andere sociaal-maatschappelijke betrekkingen. Alles bij elkaar opgeteld is dit een massale en kostbare beweging. Kan dat niet beter?

 

Digitale transitie gaat over de nieuwe realiteit die de technologische ontwikkeling creëert. Of het nu gaat om samenwerken, service verlenen of zakendoen; we werken steeds vaker op het snijvlak van de analoge en de digitale wereld, denk maar aan de vele apps die de laatste jaren ontwikkeld zijn. Hoe kan deze ontwikkeling het beste ingezet worden voor de lokale overheid? Is digitaler altijd wenselijker en hoe houden we de menselijke maat in het oog? 

 

Masterclass

Op maandag 12 juni a.s. organiseren DDF en Initiate in Eindhoven een masterclass voor de alle deelnemers aan het project. Houd deze datum dus in het oog als je je inschrijft voor dit project. Je hoort dan uiterlijk donderdag 7 juni of je geselecteerd bent voor deelname. De geselecteerde ontwerpbureaus zullen al voor de start van de masterclass gekoppeld worden aan een van de drie thema’s. 

In de ochtend zullen per thema drie verschillende experts een lezing geven. ‘s Middags kunnen de teams samen rond te tafel om kennis te maken en meteen te beginnen met hun eerste denksessie.

Tijdslijn

 

5 juni deadline aanmeldingen
7 juni bekendmaking deelnemers
12 juni masterclass deelnemers (locatie: Eindhoven)
29 juni  presentatie concept voor een vakjury, selectie van drie concepten
juli-aug geselecteerde concepten ontwikkelen tot prototype
begin sept  demoday: presentatie prototype
21-29 okt presentatie prototypes in het Klokgebouw tijdens Dutch Design Week
   
   
Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van de ontwerpen voor What if Lab: local government meets design, zal per project worden bekeken. Vanwege de diversiteit in vraagstelling en ontwerpen kan hier van te voren geen eensluitende universele aanpak in worden gemaakt. In afstemming met opdrachtgever, stakeholders en ontwerpstudio zal bij de start van de samenwerking naar de meest passende oplossing worden gezocht.

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen, neem contact op met programmamanagerDries van Wagenberg.