Zoeken

Sluit zoeken
Updates

DDW23: programmalijnen

03 May 2023

9 min. leestijd

© Max Kneefel
Dutch Design Week (DDW) introduceert vanaf dit jaar tien programmalijnen die helpen om de best mogelijke matches te maken tussen deelnemende ontwerpers en bezoekers. DDW kiest voor missies en ontwerpperspectieven als kapstok voor het programma en de activiteiten tijdens de week.

Het doel is om de potentie van ontwerp te benutten door betere matches te maken. Uit het veld werd opgehaald dat deelnemers aan DDW vooral beter gevonden willen worden door relevante bezoekers. Dat kunnen andere ontwerpers zijn, de industrie, samenwerkingspartners of andere partijen uit het veld, maar ook overheden, beleidsmakers, het bedrijfsleven, kennisinstellingen of juist algemeen publiek. 

Om alle verschillende type ontwerpers én de grote diversiteit aan bezoekers beter op weg te helpen, introduceert DDW daarom tien programmalijnen. Die bestaan uit verschillende ‘missies’ en ‘ontwerpperspectieven’. Daarnaast verwelkomt DDW uiteraard ook altijd groepsexposities: clusters op basis van min of meer neutrale gegevens, zoals scholen en archieven.

De komende maanden lichten we elk van de onderstaande tien programmalijnen verder toe, met concrete voorbeelden en verdieping, op DDW.nl en de social media kanalen van DDW. Stay tuned…!

Design perspectives

Er zijn talloze manieren om naar het ontwerpvak te kijken; er is niet één definitie te geven van wat ontwerp is. Dutch Design Foundation (DDF, de organisatie achter o.a. DDW) is er voor het veld in de breedte – van individueel tot systemisch en van conceptueel tot toegepast. Binnen die context onderscheidt DDF verschillende ontwerpperspectieven:

 • SIGNATURE & COLLECTIBLE DESIGN 
  Artistieke exploratie en individuele expressie liggen ten grondslag aan dit ontwerpperspectief, vertaald naar objecten en andere uitingen die poëtisch of conceptueel van aard zijn.

 • SPECULATIVE & SOCIAL DESIGN                    
  Ontwerpers die werken vanuit dit perspectief blinken uit in onverwachte denkrichtingen en een aanpak die buiten de gebaande paden treedt. Dit krijgt vorm in ontwerpend onderzoek of de ontwikkeling van (sociale) interventies.

 • PRODUCT & CRAFT DESIGN
  Alles wat we gebruiken, is ontworpen. Voor al die producten en materialen zijn de meest uiteenlopende methodes, vaardigheden en kennis nodig.

 • SERVICE & INNOVATIVE DESIGN                     
  Razendsnelle digitale en technologische ontwikkelingen roepen veel vragen op. Het antwoord van ontwerpers: grensverleggende concepten én concrete toepassingen.

 • INDEPENDENT & CRITICAL DESIGN 
  Er zijn altijd ontwerpers die zich niet laten definiëren. Makers en bedenkers van autonoom en kritisch werk, dat niet zelden reflecteert op het ontwerpvak zelf.
Creating Our Living Environment: Living Roadblocks by Bob Hendrikx (DDW22) © Max Kneefel
Challenging Our Digital Future: Retro Future Fun Fair (DDW22) © about.today

On a mission

We zien ook dat ontwerpers steeds vaker in actie komen op grote vraagstukken, zoals de klimaatcrisis en sociale ongelijkheid. Uit wat er leeft onder ontwerpers en in de samenleving, destilleert DDF deze missies:

 • ENABLING OUR THRIVING PLANET →
  Voor een gezonde planeet moeten ontwerpen de natuurlijke kracht van de aarde versterken, of die op zijn minst niet in de weg zitten.

 • CREATING OUR LIVING ENVIRONMENT →
  Het ontwerpen van onze leefomgeving, mobiliteit en de materialen die we daarvoor gebruiken, betekent vormgeven aan onze eigen leefbaarheid. 

 • BOOSTING OUR HEALTH & WELLBEING →
  Ontwerpen die onze kwaliteit van leven structureel verbeteren – van ons voedsel tot zorg en persoonlijk welzijn – en die bijdragen aan het meest kostbare dat we hebben: onze gezondheid.

 • ACHIEVING OUR EQUAL SOCIETY →
  Om een gelijkwaardige samenleving te bereiken, moeten we systemen en interacties (her)ontwerpen die iedereen op waarde schatten. Veiligheid, inclusiviteit en verbinding staan hierin centraal.

 • CHALLENGING OUR DIGITAL FUTURE
  Onze digitale realiteiten én toekomst worden door ontwerpers volop verkend en beïnvloed, van virtuele werelden tot kunstmatige intelligentie en van wereldwijd platform tot individuele ervaring.
Speculative & Social Design: Kleinkijkacademie by Sjaak Langenberg & Rosé de Beer (Public Award winner Dutch Design Awards 2022) © Ben Nieuhuis
Independent & Critical Design: CAPSLOCK by Ruben Pater (Communication winner Dutch Design Awards 2022) © Nick Bookelaar

Call for entries DDW23

Deze tien programmalijnen zijn nu al terug te zien in de Call for Entries. Bij de aanmeldingen wordt gevraagd naar de voorkeuren van deelnemers voor bepaalde missies en topics of ontwerpperspectieven en -disciplines. Natuurlijk hebben ontwerpers ook altijd de mogelijkheid om de matchmaking voorbij te laten gaan en spontaan te laten ontstaan tijdens DDW.

Helderheid
DDW experimenteert dit jaar voor het eerst met deze manier van aanmelden en onderzoekt de mogelijkheid om bepaalde onderwerpen op locaties samen te brengen. Zeker is dat de tien programmalijnen de komende drie jaar de onderlegger vormen voor routes, meet-ups, events, tours en allerlei andere activiteiten tijdens DDW. Daardoor moet moet het voor alle bezoekers makkelijker worden hun weg te vinden in het programma, de wayfinding en de presentaties van de vaak overweldigende hoeveelheid werk.

Dutch Design Week
Dutch Design Week (DDW) is hét podium voor kwalitatief ontwerp. DDW gaat over het ontwerp van de toekomst en de toekomst van ontwerp. DDW ontsluit, inspireert, deelt en verbindt. Tijdens het negendaagse evenement staat Eindhoven volledig in het teken van ontwerp, waarbij alle denkbare disciplines en aspecten van ontwerp aan bod komen. De nadruk ligt op expertise en talent, experiment, vernieuwing en crossovers. Dutch Design Week is ook het platform waar we ontwerp als vak agenderen en bediscussiëren.