Zoeken

Sluit zoeken
Updates

Yinka Ilori: 'Mijn missie draait om het scheppen van vrolijkheid in de openbare ruimte"

05 October 2023

© Creative Courts - Yinka Ilori - Matt Alexander
Ontwerper Yinka Ilori is een van de eerste generatie beacons* van Dutch Design Week (DDW). Yinka Ilori is een multidisciplinaire kunstenaar en ontwerper wiens gedurfde visuele taal put uit zijn Brits-Nigeriaanse achtergrond om nieuwe verhalen over te brengen door middel van hedendaags design.

Illori: "Mijn werk wordt gekenmerkt door mijn unieke benadering van storytelling en mijn geloof in de kracht van design om mensen samen te brengen. Het is een verkenning van mijn afkomst, dat, hoewel ik in Londen geboren ben, een diepgaande invloed heeft gehad op mijn creatieve ontwikkeling. Gedurende mijn jeugd in de levendige gemeenschap van Noord-Londen, werd ik ondergedompeld in een cultuur van zelfexpressie, wat een diepgaande invloed heeft op mijn werk."

© Love Always Wins Mural - Harrow Council - Yinka Ilori - Andy Stagg

"Ik ben ontzettend trots op het project genaamd "Happy Street" in Battersea, Londen. Dit project stelde me in staat om in contact te komen met de lokale gemeenschap, vooral met jonge gezinnen en kinderen. De installatie kwam in een periode van belangrijke ontwikkelingen en transformatie in Battersea. Wat het zo bijzonder maakt, is de diepgaande impact op de gemeenschap. ‘Happy Street’ heeft een gevoel van eigenaarschap en saamhorigheid gecreëerd voor de buurtbewoners. Het blijft ongelooflijk om te zien hoe mensen deze ruimte gebruiken en waarderen. Ik ontvang nog steeds foto's en berichten van mensen uit de buurt over hoe deze installatie een positieve invloed op hen heeft gehad en hoe het de manier heeft veranderd waarop anderen naar hun buurt kijken. "Happy Street' was ook mijn eerste permanente openbare opdracht, wat een heel belangrijk moment in mijn carrière was."

"Mijn ontwerpvisie is gevormd door mijn ervaringen, opvoeding en afkomst. Opgroeien in Noord-Londen heeft veel invloed gehad op de manier waarop ik naar architectuur en design kijk. Zo is mijn beeld van speelplaatsen gevormd door mijn opvoeding. Ik zie ze als ruimtes voor verbinding, viering en het creëren van verhalen en herinneringen. Mijn eigen ervaringen als kind in mijn buurtspeeltuin hebben mijn kijk op openbare ruimtes gevormd en wat ze mensen zouden moeten bieden."

“Mijn eigen ervaringen als kind in de speeltuin bij mij in de buurt hebben mijn kijk op openbare ruimtes gevormd en wat ze mensen zouden moeten bieden: ruimte voor verbinding, viering en het creëren van verhalen en herinneringen.”

"Mijn Brits-Nigeriaanse afkomst, de wijsheid die van generatie op generatie is doorgegeven, mijn gebruik van levendige kleuren en mijn passie voor het vertellen van verhalen hebben allemaal een grote rol gespeeld in de manier waarop ik verhalen in mijn werk visualiseer en contextualiseer. Deze invloeden staan centraal in de manier waarop ik mensen wil aanmoedigen om met ruimtes om te gaan. Ik wil dat mensen diepere verbindingen aangaan via plekken en omgevingen."

© Colour Palace - East Dulwich Picture Gallery - Yinka Ilori - Andy Stagg

“In mijn missie staat dan ook het creëren van momenten van vreugde in de openbare ruimte centraal. Ik wil mensen het gevoel geven dat ze erbij horen en er eigenaar van zijn. Ik meet mijn succes aan de hand van de feedback die ik krijg van mijn publiek dat me vertelt dat ze die vreugde voelen of op die specifieke plek een hernieuwd gevoel van hoop ervaren. Het gaat ook om om uit eerste hand te zien hoe mensen met mijn werk omgaan en hoe het een betekenisvol onderdeel van hun leven wordt. Dan weet ik dat mijn werk geslaagd is.”

“Mijn missie is het creëren van vreugdevolle momenten in openbare ruimtes. Ik meet mijn succes af aan hoe mensen met mijn werk omgaan en hoe het een betekenisvol onderdeel van hun leven wordt.”

© Creative Courts - Yinka Ilori - Matt Alexander

"De volgende generatie ontwerpers moet de manier waarop we leven en hoe mensen omgaan met openbare ruimtes uitdagen. Ze moeten overtuigende verhalen blijven vertellen die mensen in staat stellen om op meerdere niveaus contact te maken. Ze moeten er ook voor zorgen dat ontwerpen zich blijven ontwikkelen en echt representatief worden. We moeten verschillende stemmen omarmen en ervoor zorgen dat design groeit op een manier die de bredere bevolking weerspiegelt."

"POoR Collective is hier een goed voorbeeld van. POoR Collective is opgericht door architecten Shawn Adams, Larry Botchway en Ben Spry, en accountant Matt Harvey-Agyemang. Ze zijn een sociale onderneming die opkomt voor de stem van jongeren en ondervertegenwoordigde groepen door hen bij het ontwerpproces te betrekken. Ze hebben de industrie met ongelooflijke moed en toewijding benaderd door met een grote diversiteit aan gemeenschappen samen te werken. Hun werk heeft ervoor gezorgd dat nieuwe stemmen worden erkend en verhalen worden verteld in de openbare ruimte. Hun projecten op het gebied van design en architectuur brengen nieuwe perspectieven in de openbare ruimte en ze dagen de status quo uit met grote toewijding aan inclusiviteit in onze gebouwde omgeving."

"Deel uitmaken van DDW beacons is een eer en ik ben enthousiast over de kans om nieuwe gesprekken over design aan te gaan met twee andere fantastische vakgenoten. Ik kijk ernaar uit om te zien waar onze gezamenlijke creativiteit en expertise ons zullen brengen in de manier waarop we over de industrie nadenken en deze vooruit proberen helpen."

Talk – Design Impact door Yinka Ilori

Nieuwsgierig naar meer Yinka Illori? Als onderdeel van de tentoonstelling "The Elephant in the Room" gaat Yinka Ilori in gesprek met moderator Marsha Simon over de impact die ontwerpers hebben op zowel het milieu als in het sociale domein bij het nemen van ontwerpbeslissingen.

Datum Zondag, 22 oktober 2023
Locatie The Social Hub (Stationsweg 1, 5611 AA Eindhoven)

Programma
10:00 – 10:30 Walk-in breakfast
10:30 – 11:15 Talk door Yinka Ilori
11:30               Einde

Let op: toegang is beperkt. Zorg ervoor dat je je voorafgaand aan de talk aanmeldt.

*Waar Dutch Design Week (DDW) tot en met vorig jaar elk jaar twee of drie ambassadeurs aanwees, onderzoeken we nu een andere vorm. Dutch Design Week vraagt dit jaar drie ontwerpers om te fungeren als beacons. Toonaangevende ontwerpers, voorlopers in hun vakgebied. Deze pioniers vormen een soort bakens in de woelige wereld van ontwerp en worden gezien als richtinggevend voor collega-ontwerpers, partners en bezoekers van DDW. 

Het is de ambitie om vanuit de kennis, ervaring en expertise van deze beacons te bouwen aan verdieping en dialoog binnen het ontwerpveld. Dit jaar onderzoeken we samen welke vorm(en) dit kan aannemen, wat hopelijk resulteert in een waardevolle, duurzame verbinding.