Zoeken

Sluit zoeken
Updates

Het unieke DNA van Eindhoven is in gevaar

09 May 2024

4 minutes min. leestijd

DAE Graduation Show DDW22 | © Max Kneefel
Een mogelijk vertrek van Design Academy Eindhoven (DAE) uit de stad baart ons ernstige zorgen. Voor Eindhoven én voor de toekomst van de academie.

Het uitvinders-DNA van technologie en ontwerp vormt dankzij Philips al meer dan een eeuw de kern van onze stad en regio. Dat DNA wordt gekenmerkt door kwaliteiten die keihard nodig zijn voor alle maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan: onze toptechnologen ontwikkelen nieuwe mogelijkheden en ontwerpers van hier blinken uit in mogelijke toekomsten visualiseren en helpen realiseren. Vanuit de hele wereld wordt met jaloezie gekeken naar deze Eindhovense voorsprong. 

De creatieve sector is ook van serieuze economische waarde. Uit onderzoek van de gemeente blijkt: ongeveer een miljard euro toegevoegde waarde per jaar voor deze regio. Toch staat de ruimte voor creativiteit in de stad onder druk, met als klap op de vuurpijl een mogelijk vertrek van DAE. Weg uit Brabant, naar Roermond!? Het is een haast ondenkbaar scenario. Ten eerste verliest Eindhoven zonder DAE voorgoed een stuk van haar unieke uitvinders-DNA. Én de academie raakt in Roermond ontworteld uit haar levendige ecosysteem: de dynamiek van deze regio waarop zij juist floreert.

DAE Graduation Show DDW23 | © Max Kneefel

Design Academy Eindhoven-studenten behoren internationaal tot de top. Juist dit aanstormend talent is een belangrijke motor voor het creatieve ecosysteem, dat ook evenementen als DDW en GLOW aanjaagt. Alumni van DAE vind je overal, in de stad en ver daarbuiten; allemaal dragen ze een stukje Eindhoven mee. Ze sturen grote innovatieteams aan, werken als creatief ondernemer, aan sociale vraagstukken in wijken, aan strategie-opdrachten van onze Brainport- bedrijven, maar ook voor bedrijven als Nike en Ikea en presenteren wereldwijd tot in MoMa NYC en de Verenigde Naties aan toe. Ze bieden nieuwe perspectieven op bijvoorbeeld brede welvaart en gelijke kansen, met ontwerp dat de mens, de bewoner en ecologie centraal stelt, voor die toekomst waarin wij willen leven.

Omgekeerd houden wij echt ons hart vast voor de toekomst van de academie als die zich los zingt uit deze vruchtbare grond. De community verhuist niet zomaar mee. De nabijheid van broedplaatsen, werkplaatsen, maakbedrijven, kenniscentra, evenementen en niet te vergeten de vele vakgenoten, is van onschatbaar belang. Het creatieve ecosysteem mag dan onder druk staan - en daar moeten we aan werken! - het is alsnog aanweziger, levendiger en meer verbonden dan waar dan ook. Zeker met een gemeente en provincie die actief het belang van ontwerp uitdragen en toepassen.

DAE en Eindhoven onlosmakelijk verbonden
Het ecosysteem Eindhoven én het ecosysteem van ontwerp gedijen bij biodiversiteit: een monocultuur heeft geen lange adem. Stel je deze stad voor over tien jaar, als technologie weliswaar floreert maar de verwondering, inspiratie en levendigheid - in de vorm van een bloeiende ontwerp community en de creatieve economie - is weggetrokken. En stel je de academie als onderwijsinstelling voor, zonder levendig habitat, zonder schil van potentie, zonder ontwerp-DNA om zich heen. 

'Het ecosysteem gedijt bij de aantrekkingskracht voor het zo schaarse talent dat ieder bedrijf nodig heeft voor concurrentiekracht. Opgeleid en groot geworden in Eindhoven, uitvindersstad. Toch? '

DAE Graduation Show DDW22 | © Max Kneefel

Eindhoven wordt gezien als internationale hub van vooruitgang. Zo kwam DDW afgelopen editie voor in meer dan 4.000 (inter-)nationale publicaties. Het veruit meest genoemde woord: future. Dat heeft impact op het vestigingsklimaat voor bedrijven en toekomstige inwoners; aantrekkingskracht voor het zo schaarse talent dat ieder bedrijf nodig heeft voor concurrentiekracht. Opgeleid en groot geworden in Eindhoven, uitvindersstad. Toch?

Onze hartenkreet aan iedereen aan de uiteindelijke beslistafel van dit dossier: zet allemaal alles op alles om dit waardevolle Eindhovens DNA intact te houden voor onze toekomst. Laten we alsjeblieft geen onomkeerbare fout maken. Een oplossing voor deze crisis vraagt om flexibiliteit en een open mind, van beide kanten. Wij zullen vanuit onze kracht en expertise blijven meewerken tot die oplossing is gevonden. Schouders eronder! Want eenmaal vertrokken, is voorgoed verloren.

Miriam van der Lubbe | Creative Head Dutch Design Week
Martijn Paulen | Directeur Dutch Design Foundation
Katja Pahnke | Directeur Dutch Design Foundation