Zoeken

Sluit zoeken
Pers Archief

Dutch Design Week ontvangt financiële bijdrage van OCW

20 September 2016

Vandaag publiceerde het kabinet de Miljoennennota 2017, met daarin ook de Cultuurnota 2017 - 2020. Dutch Design Week is genoemd als één van de partijen die door deze extra financiële impuls op steun van het rijk kan rekenen.

Vandaag publiceerde het kabinet de Miljoennennota 2017, met daarin ook de Cultuurnota 2017 - 2020. Hierin wordt 10 miljoen extra ter beschikking gesteld voor cultuur. Dutch Design Week is genoemd als één van de partijen die door deze extra financiële impuls op steun van het rijk kan rekenen. Vanuit de begroting OCW wordt jaarlijks € 400.000 in de periode 2017–2020 beschikbaar gesteld als bijdrage aan Dutch Design Week.

Waardering en erkenning
Dutch Design Foundation, de organisatie achter Dutch Design Week (DDW), is verheugd met het nieuws. Voor de stichting betekent dit dat de inzet van de Nederlandse creatieve industrie en ontwerpers - om een waardevolle culturele en economische bijdrage te leveren aan onze samenleving – op waarde wordt geschat. De stichting beschouwt de toezegging als het resultaat van de inspanning die ontwerpers en creatieven ieder jaar opnieuw leveren. De brede steun binnen de Kamercommissie OCW is volgens directeur Martijn Paulen tevens een belangrijke erkenning van de week als nationaal platform: ‘DDW is weliswaar sterk geworteld in designstad Eindhoven, maar heeft inmiddels grote betekenis voor het hele land, met een aanzienlijke internationale impact.’

Positie versterken
Paulen: ‘Door de culturele waarde van design te duiden, innovatie en marktverruiming te stimuleren, en nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken te agenderen, helpen we de creatieve industrie vorm te geven aan de samenleving van de toekomst.’ Met de financiële steun van het rijk wil Dutch Design Foundation de positie van Nederlands ontwerp en creatief ondernemerschap in de wereld verder versterken. DDW wil daartoe juist investeren in deelnemers om hùn positie te versterken. Tevens heeft de stichting als doel het culturele en economische ontwerpklimaat verder te verbeteren en jong talent te ondersteunen. 

Dutch Design Week
Dutch Design Week is uitgegroeid van een initiatief van ontwerpers tot het grootste design evenement van Noord Europa. Elk jaar in oktober brengt Dutch Design Week de ontwerpwereld, het bedrijfsleven en de industrie bij elkaar in Eindhoven. Zij doen er inspiratie op, wisselen nieuwe ideeën uit en bevragen elkaar over de toekomst onder het toeziend oog van de internationale pers en honderdduizenden bezoekers. Het thema van de 15de editie, van 22 t/m 30 oktober 2016, is ‘The making of’. Daarmee staat het jubileumjaar in het teken van het maakproces en de makers. Naar schatting 2500 ontwerpers tonen hun nieuwste werk en het beste wat design te bieden heeft. Bezoek de website van DDW voor meer informatie, het complete programma en tickets: www.ddw.nl.