Zoeken

Sluit zoeken
Pers Archief

DDF en New Horizon gaan voor circulaire Dutch Design Week

13 October 2017

Dutch Design Foundation (DDF) gaat samen met New Horizon en hun nieuwe Urban Mining Collective, dat bruikbare materialen en grondstoffen uit gebouwen haalt, voor een duurzamere DDW. Samen streven de organisaties naar meer aandacht voor circulair bouwen en CO2-neutraliteit.

Al tijdens de aanstaande Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven wordt de nieuwe samenwerking concreet: het Urban Mining Collective levert alle wanden en frames voor het (tijdelijke) People’s Pavilion (zie onder). Volgend jaar gaat de samenwerking een paar stappen verder. Het streven is om dan alle voor DDW en haar deelnemers benodigde materialen uit urban mining te halen en na DDW weer her te gebruiken via de partners van het Urban Mining Collective. Op die manier werken DDF en New Horizon samen aan een circulaire DDW. 

Oplossingsgerichte mentaliteit

Martijn Paulen, directeur Dutch Design Foundation: “We delen dezelfde mentaliteit: we herkennen bij New Horizon het oplossingsgerichte denken, de eigenzinnigheid, het niet denken in hiërarchische barrières, het onconventionele. De bereidheid die spreekt uit het Urban Mining Collective, opgericht om stakeholders serieus te nemen en te betrekken in de oplossing en het creatieproces, kun je zien als een goede design approach.”

Michel Baars, CEO New Horizon vult aan: “Precies om die reden is Dutch Design Week een prachtig podium voor ons. Circulaire oplossingen vragen om creativiteit, andere invalshoeken en toepassingsvormen, om experimenten én beproefde methoden. Wij willen mensen verleiden tot een circulaire economie en design is daarbij cruciaal. Omdat het circulaire gedachtengoed zoveel kansen biedt maar nog onvoldoende is ingeburgerd, schenken wij en DDF hier de komende jaren aandacht aan. Daarbij wil DDW de milieubelasting die het evenement met zich meebrengt minimaliseren. Een van de oplossingen is de komende jaren circulaire materialen toe te passen. Wij helpen daarbij.”

People's Pavilion: 100% geleend

Midden op het Ketelhuisplein staat tijdens de aanstaande DDW het People’s Pavilion: de centrale ontmoetingsplek voor creatieve denkers en doeners uit de hele wereld met een vol programma van lezingen en debatten. De ontwerpers Overtreders W en bureau SLA hebben het paviljoen bedacht en gemaakt met 100% geleende materialen. Van leveranciers en producenten, maar ook van bewoners uit Eindhoven. Heipalen, houten balken, gevelelementen, glazen dak, plastic bekleding: alles is voor negen dagen geleend en wordt na afloop van de DDW weer heel en ongeschonden teruggegeven aan de eigenaren. Het People's Pavilion laat een nieuwe toekomst voor duurzaam en circulair bouwen zien. 

People’s Pavilion

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Neem voor meer informatie contact op met Nicole de Boer, PR, , T: +31(0)6 248 08 928, E: nicole@dutchdesignfoundation.com, www.worlddesignevent.org 

Voor high res beeld, klik hier. Verplichte credit: Jeroen van der Wielen

Publicatie van deze foto's is alleen toegestaan voor niet-commerciële doeleinden in combinatie met de inhoud van dit persbericht. De vermelding van de fotograaf en Dutch Design Foundation is verplicht.

New Horizon 

New Horizon ziet de stad als bron: de bebouwde omgeving is een magazijn vol bruikbare grondstoffen. New Horizon haalt bruikbare materialen en grondstoffen uit gebouwen. Dat wordt urban mining genoemd: niet slopen, maar oogsten. New Horizon voert de totale regie over de waarde van grondstoffen in de keten.

Urban Mining Collective

Gevestigde partners uit de bouw vormen samen met New Horizon een collectief om de waarde van bouwmaterialen te behouden. Dit collectief levert innovaties en gebruikte materialen op een hybride wijze aan hun klanten. Het collectief bestaat op dit moment uit: ABN Amro, ElektroNed, JLL, Knauf, Nibe, Rensa, Rexel, Rutte Groep, Stiho, Steenfabriek Douveren, Tétris, TGN,en Wavin. newhorizon.nl

Dutch Design Foundation

Dutch Design Foundation (DDF) is optimistisch en is van mening dat het probleemoplossend vermogen van ontwerpers de wereld kan verbeteren. Daarom biedt DDF ontwerpers kansen, ondersteuning, PR en een platform. DDF organiseert Dutch Design Week, Dutch Design Awards en World Design Event en is actief tot ver buiten Nederland. Door middel van debatten, lezingen, tentoonstellingen en bijeenkomsten die het hele jaar plaatsvinden, biedt DDF de beste en meest veelbelovende ontwerpers een platform waarop ze hun ideeën en werk kunnen verspreiden. dutchdesignfoundation.com

Dutch Design Week (DDW)

Dutch Design Week Eindhoven – het grootste designevent van Noord-Europa – presenteert van 21 tot 29 oktober werk en concepten van ruim 2.500 ontwerpers aan meer dan 295.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Verspreid over zo’n 110 locaties door de hele stad, organiseert en faciliteert DDW onder andere tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkbijeenkomsten, debatten, festiviteiten en een muziekfestival: DDW Music. DDW onderscheidt zich van andere designevenementen door zich te concentreren op ontwerpen voor de toekomst. Hoewel tijdens het evenement alle denkbare disciplines en aspecten van design aan bod komen, ligt de nadruk op experiment, vernieuwing en cross-overs. Bijzondere aandacht gaat jaarlijks uit naar werk en ontwikkeling van jong talent. www.ddw.nl