Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma '23

Cycleau

Cycleau is een compact waterzuiveringssysteem, ontworpen om afvalwater te recyclen tot drinkwater.

Our first built prototype of Cycleau — © Credit: Noemi Florea, Lead Designer of Cycleau

Wereldwijd hebben problemen met waterschaarste en -vervuiling de toegang van lokale gemeenschappen tot schoon drinkwater en veilige waterwegen beperkt. Als interventie biedt Cycleau point-of-use waterbehandeling en afvalwater recycling aan, in een goedkoop, achteraf ingebouwd systeem.

De uitdaging: mondiale waterschaarste en -vervuiling

Overal ter wereld is er een driehoeksverhouding aan uitdagingen op het gebied van watergebruik: waterschaarste, drinkwatervervuiling en rioolvervuiling. In veel gemeenschappen leidt dit tot een beperkt vermogen om toegang te krijgen tot schoon drinkwater en veilige waterwegen. Wereldwijd zijn gemeenschappen afhankelijk van plastic waterflessen en waterwagens om in hun basisbehoeften te worden voorzien. Dit veroorzaakt een cumulatieve druk op lokale ecosystemen, met als gevolg toenemende CO2-uitstoot, afval en druk op natuurlijke waterbronnen.

Cycleau als een goedkope en compacte waterbehandeling oplossing

Cycleau is een compact grijswaterbehandelingssysteem dat is ontworpen om na intsalatie onder gootstenen, douches en wasunits te plaatsen, waar het grijswater opvangt en behandelt zodat het kan worden hergebruikt als drinkwater. De hardware-eenheid heeft afmetingen van 300 millimeter bij 300 millimeter bij 500 millimeter en wordt aangesloten op de waterafvoer- en -toevoerleidingen onder gootstenen, douches en wasunits. De inkomende gemeentelijke watervoorziening wordt omgeleid via een behandelingssysteem dat openbare waterverontreinigingen verwijdert en grijs water verzamelt voor onmiddellijke behandeling en zuivering tot drinkbare normen. Cycleau fungeert als een behandelsysteem waar water wordt gefilterd en gezuiverd direct voor consumptie. Om de systemische gevolgen van waterschaarste en rioolvervuiling te verminderen, verkleint Cycleau de watervoetafdruk van gebouwen door tot 20% grijs water te hergebruiken als drinkwater, terwijl tot 80% van het resterende grijze water wordt behandeld tot niet-drinkbare normen voordat het wordt geloosd in open waterwegen.

Schaalbaarheid en impact

Cycleau is schaalbaar op een verhouding van één op één, wat betekent dat de impact van Cycleau toeneemt per eenheid. Eén Cycleau bespaart 60 liter water per persoon per dag en behandelt tot 300 liter afvalwater tot niet-drinkbare normen voordat het wordt geloosd. Bij opschaling naar 100 personen worden 600 liter water bespaard en 3000 liter afvalwater gezuiverd. Op een schaal van een miljoen gebruikers bespaart Cycleau dagelijks 75 miljoen liter drinkwater en vermindert het jaarlijks 1 biljoen liter rioolwatervervuiling.

Play video

Over LÆRO

LÆRO is een ontwerpstudio gespecialiseerd in product-dienstoplossingen voor een duurzame wereld. Onze missie is het ontwerpen van intuïtieve, toegankelijke product-dienstsystemen die de drie basislijnen van duurzaamheid bereiken, namelijk onbeperkte ecologische, sociale en economische welvaart. In al onze werkgebieden ontwikkelen we cruciale raakvlakken tussen de ontwikkeling van regeneratieve technologie en lokale capaciteitsopbouw.

Our first prototype retrofitted below a sink. — © Credit: Noemi Florea, Lead Designer of Cycleau

Cycleau was prototyped multiple times before. — © Credit: Noemi Florea, Lead Designer of Cycleau

Cycleau retrofits below sinks and showers. — © Credit: Noemi Florea, Lead Designer of Cycleau

Cycleau includes multiple units for filtration.

Partners
Strijp-S area, VEEM floor 8, Torenallee 100 , Map No. C8
Map wordt geladen...