Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Will Water Want

Een onderzoek naar de wil en de stem van rivier de Dommel bij het ontwerpen van een stedelijke omgeving.

Dit project was onderdeel van DDW 2023
Will Water Want #1 — © Land-Ally

In en rond de Dommel staan een reeks objecten die een relatie aangaan met het stromende water en zo waterkolkjes en geluid produceren. Een billboard aan de oever toont een systeemanalyse van het stroomgebied van de Dommel, een onderzoek naar de menselijke invloeden op het welzijn van de rivier.

Hoe ontwerp je als een bondgenoot van de rivier?

De Gemeente Eindhoven heeft Land-Ally de opdracht gegeven “De Stem van de Dommel” hoorbaar te maken in de gebiedsontwikkelingen van de stad. "Wil Water Wat" stelt de vraag hoe je een bondgenootschap kan aangaan met de Dommel bij het ontwerpen van een stedelijke omgeving. Het onderzoekt de mogelijkheid om als ontwerper samen te werken met een rivier en hoe je naar deze niet-menselijke entiteit zou kunnen luisteren zonder deze te reduceren tot een object of deze toe te eigenen voor menselijk gebruik.

Hoe kan de Dommel een ontwerper worden van het landschap waar hij doorheen stroomt? Hoe kan een wetenschappelijk perspectief bijdragen aan het ontwerpen van een stad in alliantie met de natuur? Welke vragen zou je kunnen stellen in een mogelijk gesprek met de Dommel? Het publiek wordt uitgenodigd om deze vragen te verkennen door middel van een onderzoek dat gepresenteerd wordt op een groot billboard aan de waterkant en de interactieve installatie in de rivier.

Objecten interacteren met het stromende water

De ruimtelijke installatie bestaat uit een reeks objecten die een relatie aangaan met het stromende water. In het water staan glazen sculpturen waar water doorheen stroomt waardoor er wervelingen en kolkjes ontstaan. Langs de oever zijn waterfluiten aan de reling bevestigd. Hier kun je je oor op een keramische schelp leggen en luisteren naar de geluiden die worden geproduceerd door de rivier die langs het uiteinde van de fluiten stroomt.

Tegenover deze watersymfonie staat een billboard waarop een visueel onderzoek te zien is naar het stroomgebied van de Dommel. Tijdens het onderzoek bleek dat de rivier op deze plek in het centrum van de stad eigenlijk al helemaal geen eigen stem meer had. Via dit onderzoek willen we laten zien dat het landschap elders een grote invloed heeft op de rivier op deze plek. Marte Mei werkte namens Land-Ally samen met aquatisch ecoloog Jip de Vries aan een systeemanalyse van de rivier om te onderzoeken welke systeemaanpassingen op grotere schaal nodig zijn om het ecosysteem van de rivier te herstellen.

Systeemanalyse van het stroomgebied

Op het Billboard is een systeemanalyse van de Dommel te zien gericht op 5 locaties in het stroomgebied. Deze locaties belichten de invloed van de mens op de rivier vanuit drie perspectieven: de Wetenschapper, de 'Land-Ally' en de rivier zelf.
De wetenschappelijke benadering benoemt de ecologische situatie per locatie en legt uit welke impact menselijke interventies hebben op het leven in en om het water.

Land-Ally draait om het opbouwen van een bondgenootschap met het water als entiteit om afstand te doen van het manipuleren van de rivier voor mens-centrische doeleinden en in plaats daarvan een meer gelijkwaardige samenwerking te stimuleren. De rol van de mens wordt gezien als onderdeel van de land- gemeenschap en als een positieve bijdrage aan het welzijn van de rivier.
Het rivierperspectief: een hypothetische 'dialoog' met het water. Wat zou je de rivier vragen als je dat kon?

Door het combineren van deze drie perspectieven kan er een nieuwe ontwerprichting ontstaan die een eco-centrisch ontwerp van stedelijke landschappen mogelijk maakt: ontwerpen mét in plaats van ondanks de niet-menselijke bewoners van de omgeving.

Will Water Want #2 — © Land-Ally