Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Portray Me

Dit project was onderdeel van DDW 2023
Portray Me ā€” Ā© Ana Carolina de Marco

In een wereld waar visuele signalen vaak onze eerste indrukken vormen, creƫert Portray Me een ruimte die onbevooroordeelde verbindingen bevordert door het wegnemen van visuele en auditieve aanwijzingen.

Betreed de installatie waar stemmen portretten weven, verbindingen over uiterlijkheden reiken.

Ingebouwde Vooroordelen

Onze hersenen zijn ingesteld op het categoriseren en begrijpen van de wereld om ons heen, waarbij cognitieve snelkoppelingen worden gebruikt om energie en verwerkingskracht te besparen. Deze natuurlijke neiging leidt vaak tot de vorming van stereotypen, omdat onze hersenen vertrouwen op vooropgezette kenmerken zoals gezichtskenmerken, gelaatstrekken en zelfs vocale signalen om individuen snel in te delen.

Deze kenmerken kunnen beĆÆnvloed worden door individuele overtuigingen en sociale normen, waardoor stereotypen in stand worden gehouden en individuen potentieel negatief worden gestereotypeerd als behorend tot bepaalde "groepen" of "buitenstaanders". Wetenschappelijk bewijs ondersteunt het idee dat stereotypen aangeleerde manieren zijn om mensen en groepen te categoriseren, beĆÆnvloed door overtuigingen over de wereld die worden verkregen via verschillende bronnen zoals ouders, media en primaire verzorgers. Deze aangeleerde overtuigingen vormen onze percepties en kunnen bijdragen aan het in stand houden van vooroordelen en stereotypen.

Stereotypen kunnen voorkomen dat we mensen zien als individuen met unieke verhalen, ervaringen en persoonlijkheden.

De ervaring

Portray Me is een interactieve installatie waar deelnemers zonder visuele of auditieve signalen met elkaar kunnen communiceren via een tekst-naar-spraak app. In een sessie van 15 minuten ontplooit zich een verbeeldingsproces waarin zorgvuldig ontworpen vragen persoonlijke interesses, waarden, ervaringen en karaktereigenschappen onthullen.

Tijdens het gesprek worden deelnemers gestimuleerd om denkbeeldige portretten te creĆ«ren met behulp van collagetechnieken en vooraf bereide materialen. Deze artistieke activiteit moedigt deelnemers aan om hun creativiteit, intuĆÆtie en perceptie aan te boren, wat resulteert in unieke representaties van de persoon met wie ze in gesprek zijn. Aan het einde, kunnen deelnemers de collages delen als ze dat willen. Deze collages worden visuele representaties van de gevormde verbindingen.

Om zelfreflectie aan te moedigen, krijgen deelnemers kaarten uit een "orakeldeck" dat is geschilderd en ontworpen door vrouwelijke kunstenaars uit onze gemeenschap. Deze kaarten bevatten gedachte-provocerende teksten die zelfreflectie stimuleren en gesprekken over vooroordelen en stereotypen aanzetten.

Door de verbeeldingsvolle proces van collages maken te combineren met het delen van persoonlijke interpretaties en het gebruik van orakelkaarten, beoogt ons project een multidimensionale aanpak te bieden om verbindingen te bevorderen en vooroordelen uit te dagen. Via deze creatieve en introspectieve elementen worden deelnemers aangemoedigd om kwetsbaarheid te omarmen, zelfreflectie te bevorderen en een verhoogd bewustzijn te ontwikkelen van de onbewuste vooroordelen, stereotypen en vooroordelen die hun interacties kunnen beĆÆnvloeden.

We hopen empathie en begrip te bevorderen, respect voor diversiteit te cultiveren en een basis van wederzijdse waardering en ondersteuning te vestigen. Ons ultieme doel is het creƫren van een inclusieve samenleving die de rijkdom van elk individueel verhaal viert en waar verbindingen de beperkingen van vooroordelen overstijgen.

ICW