Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma '23

CircleFarm : The community garden

A smart, social and beautifull way of growing food and communities on urban grounds.

Community building — © Circlefarming: Rosalie Apituley

Communal Circlefarming is een methode waarmee samen voedsel verbouwen verbindend werkt tussen mens/ mens en natuur. Door de Compass ontstaat er een ronde moestuin die via de werkbedden toegankelijk is en zorgt voor een comfortabele, toegankelijke en sociale context om in te werken en verblijven.

voedsel verbouwen en verbinding met de buurt.

Circlefarming is een landbouw methode die mensen onderling en natuur verbind door een nieuwe vorm van voedsel verbouwen.
Voedsel verbouwen wordt steeds vaker ingezet als methode om sociale cohesie te creëren in bestaand of nieuwe wijken. De kennis van gewassen en verbouwen uit diverse culturen is een bron van verbinding. Samen een groene omgeving creëren, zorgdragen tijdens groei en de oogst samen vieren is een verbindende ervaring.

Circlefarming is een methode die dit faciliteert en verdieping geeft. De compass is letterlijk de arm die het concept draagt. De werkbedden bewegen vrij onder de arm en brengt de gebruiker letterlijk met zijn neus tussen de gewassen waardoor er meer gezien en ervaren wordt. De liggende positie en de directe verbinding met de gewassen zorgen voor een intense beleving tijdens het werk en een intieme setting waarin een goed gesprek kan ontstaan.

Door de vrij bewegende Compass en werkbedden heeft de grond, de gewassen en de beesten de vrije ruimte om zich te ontwikkelen zonder verstoord te worden door looppaden en laarzen. Circlefarmers zijn te gast en storen de gewassen en beesten zo min mogelijk voor een zo regeneratief mogelijke

Over Floris Schoonderbeek & Rosalie Apituley

Circlefarming wordt gemaakt door een divers team van onderzoekers, ontwerpers, boeren en partners.
Het kernteam bestaat uit drie mensen, maar we geloven dat de noodzaak en snelheid voor een verandering in het voedsellandschap enorm is en daarom werken we samen met boeren, opleidingen als de WUR, landschapsontwerpers en lokale overheden om circlefarming zo snel mogelijk onderdeel te maken van een groenere, gezondere en gelukkiger toekomst.
the Compass with workbed — © Circlefarming: Rosalie Apituley
West area, Evoluon, Noord Brabantlaan 1A , Map No. D1
Map wordt geladen...
Volledig rolstoel toegankelijk
Wifi beschikbaar
Toiletten aanwezig