Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Fluid Frequency

Een samenwerking met de intelligentie van natuur.

Dit project was onderdeel van DDW 2023

Fluid Frequency is een innovatieve methodiek waarbij, met gebruikmaking van eenradicaal design, kennis wordt vergaard door geluidsfrequenties en water (de intelligentie van natuur) nauw te laten samenwerken. Hierbij worden de grenzen van het maakproces op innovatieve manieren opgerekt.

De objectieve/onbevooroordeelde (mening van de) natuur

Mensen proberen zaken vaak mooier voor te stellen dan ze zijn. Met het verstrijken van de tijd, raken ze het gevoel voor realiteit kwijt. Dit in tegenstelling tot de natuur, die altijd een blauwdruk van de realiteit weergeeft. De natuur probeert ons nooit te misleiden. Ze raakt ons dankzij haar feitelijke informatie, door haar zuiverheid en waarheid. Je kunt de onbevooroordeelde natuur zien als een universele taal. In dit geval vertalen water en (geluid)frequenties samen die universele taal. De eerlijkheid en zuiverheid van de natuur wordt gebruikt in het ontwerp, met een fluid design-benadering, zonder duidelijk begin of eind. Als gevolg daarvan kan het project zich eigenstandig ontwikkelen.

Het algemene doel van het onderzoek

Is het scheppen en tonen van een universele taal op biologisch niveau en daarbij het immateriële te meten. Als we het hebben over de algemene ervaring zien we een vertaling tussen de technisch/mechanisch gemeten frequenties en de perceptie van de gebruiker, die immers geleid wordt door herinneringen en ervaringen. Deze frequenties zijn een manier om een gemeenschappelijke basis te vinden tussen lichaam en natuur ook al zoeken we daar (onbewust) naar in onze dagelijkse bezigheden, of in muziek.

Ruwe data worden in een vorm gegoten

De voorwerpen zijn gemaakt met geluidsfrequenties tussen 30 en 70 Hertz in de vier verschillende geluidsvormen (sine, square, triangle en saw). Het gevolgde proces maakt het ontastbare tastbaar. De vormen zijn eenvoudig, maar tegelijk zozeer gevarieerd dat er niet twee hetzelfde zijn. Het resultaat laat zien hoe de natuur zichzelf vormt.

Play video
Play video