Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Environmental Amnesia

Dit project was onderdeel van DDW 2023
Environmental Amnesia

Het nodigt ons uit om na te denken over de relatie tussen technologie en natuur. Het heeft tot doel de kloof te overbruggen tussen de planeet waarop we staan en de virtuele wereld waarin we leven, terwijl we de onderliggende motivaties onderzoeken voor ons verlangen.

technobiofilie

De digitale wereld weerhoudt ons ervan volledig betrokken te zijn bij onze omgeving en fungeert als een krachtig hulpmiddel voor online verbinding en het verbreden van onze horizon. Nu onze aandacht echter steeds meer naar de digitale wereld gaat, lopen we het risico afstand te nemen van de rijkdom van onze eigen leefomgeving. In deze context is het van cruciaal belang om te onderzoeken hoe we de kloof tussen de planeet onder onze voeten en de planeet in onze machines kunnen overbruggen, en zo een duurzame toekomst voor de volgende generatie kunnen garanderen.

Te midden van deze verkenning concentreert de installatie zich op de ingewikkelde details van de natuur, wat een uniek perspectief biedt. In plaats van een geĂ¯dealiseerde weergave van ongerepte landschappen te tonen, duikt het in gefragmenteerde omgevingen. Door zich te verdiepen in de digitale evolutie van de natuur, nodigt deze installatie ons uit om na te denken over de complexe relatie tussen technologie en natuur, en spoort ze ons aan om onze plaats in de wereld en de manieren waarop we omgaan met onze omgeving te heroverwegen.

Jonna Bruinsma