Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Future > Factory > Furniture >

Volg Arco, CS Rugs, Gelderland, Label van den Berg, Lande Family en Leolux op weg naar een duurzamere leefomgeving.

Dit project was onderdeel van DDW 2023
Krachtenveld van ambities, uitdagingen & innovatie — © Overtreders W

Tijdens DDW23 spelen 6 gerenommeerde Nederlandse meubelbedrijven open kaart. Volg Arco, CS Rugs, Gelderland, Label van den Berg, Lande Family en Leolux nu zij hun krachten bundelen op weg naar verduurzaming van de leefomgeving. Denk mee in een krachtenveld van ambities, uitdagingen en innovatie.

Nieuwe samenwerking

Deze editie van Dutch Design Week vormt het startpunt van een nieuwe samenwerking in de Nederlandse meubelbranche. Zes gerenommeerde meubelbedrijven die allemaal in Nederland produceren, nemen hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om een ambitieus doel te verwezenlijken: verduurzaming van de leefomgeving. Arco, CS Rugs, Gelderland, Label van den Berg, Lande Family en Leolux gaan in alle openheid samen op zoek naar oplossingen voor de complexe problemen die bij alle merken spelen. Transparantie en samenwerking zijn essentieel in deze zoektocht.

Kentering

Duurzaamheid is een breed begrip dat voor deze zes merken op veel verschillende manieren concreet wordt. Denk aan het borgen en controleren van de herkomst van materialen en het opwekken en verantwoord gebruiken van energie. Maar ook aan lokale productie, korte ketens en oog voor kwaliteit van materiaal én arbeid. Bij al deze disciplines is duurzaamheid niet langer ‘nice to have’, maar een essentiële factor. En nu deze bedrijven de deuren openen voor elkaar en het publiek, ontstaat de transparantie en wilskracht om de kentering die er moet komen samen vorm te geven.

Generatie-overstijgend

De bedrijven in deze samenwerking bestaan vaak al decennia; soms zelfs meer dan honderd jaar. Vakmanschap en innovatie hebben hen gebracht waar ze nu staan. De toekomst bestond altijd uit de volgende generatie. Maar de problematiek van vandaag vraagt om een blik die verder reikt. Daarom gaan de zes bedrijven deze samenwerking aan. Maar er ligt ook een rol voor andere stakeholders. Consumenten, leveranciers, overheden, kennisinstituten en iedereen die het grotere doel kan dienen worden uitgenodigd om samen deze reis te volgen.