Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Heel de Wereldboom

De Wereldboom in het Groendomein Wasven als symbool van gemeenschapsvorming.

Dit project was onderdeel van DDW 2023
Wereldboom kroon

Onze Wereldboom is verbrand. Het Wasven tracht de monumentale boom te behouden voor toekomstige generaties. De reddingsactie krijgt vormt door een vlechtstam en bypass in de kroon. Tijdens DDW zijn de werkzaamheden te volgen. Bezoekers kunnen participeren door werk te maken van het snoeihout.

Boom met een podium

De vrijwilligers van het Wasven zetten zich in voor het behoud van de eigen leefomgeving. Door samen in de natuur aan te slag te gaan ontstaat synergie tussen het groene en sociale domein. We zijn er verantwoordelijk voor én maken er deel van uit. Dit komt ook tot uitdrukking in de “Gevlekte Zuiderling”, een monumentale plataan in het groene hart van het landgoedbos. De plataan werd in 2009 gekroond als eerste Wereldboom van Nederland. Een boom die 1000 jaar oud mag worden. Die veel betekent voor de gemeenschap. Een boom met een podium waardoor de wortels worden beschermd. Ook als podium voor evenementen, trouwerijen en bijeenkomsten. Een podium die de plataan fataal is geworden. Vorig jaar is het podium en een deel van boom afgebrand. Het Wasven zet acties op touw om de boom te redden.

Vlechtstam biedt houvast

Samen met de gemeente Eindhoven en stichting Wereldboom worden maatregelen genomen om de boom veilig te stellen. Vrijwilligers zetten een crowdfunding op, reacties stromen binnen. Een internationaal onderzoek door deskundigen van veteranenbomen wijst de weg om de Wereldboom te behouden. Aan de voet van de stam ontstaan nieuwe scheuten. Deze zullen uitgroeien tot een vlechtstam die de oude boom gaan omarmen. Het vlechtwerk geeft de boom houvast en verbindt de gemeenschap. De kroon van de boom wordt veilig gesteld door te snoeien en verankeren. Middels een bypass zal de kroon voortleven en verankerd worden in de toekomst. De bypass is ontworpen door boomdeskundigen in samenwerking met lokale vormgevers.

Kroon op ons werk

De vlechtstam groeit, net als de gemeenschap. Een tweede crowdfunding maakt de bypass mogelijk. De bypass langs de stam is onlangs gerealiseerd. Het redden van de kroon krijgt gestalte tijdens DDW door de monumentale takken te snoeien, verankeren en de bypass te verlengen. Ter plekke is het werk in wording te volgen. Bewoners, kunstenaars en vormgevers wordt gevraagd om de boom voort te laten leven en blijvend te verbinden met de gemeenschap. Het snoeihout wordt beschikbaar gesteld. Iedereen kan een deel van de Wereldboom meenemen om er eigen werk van te maken. De resultaten en het verhaal erachter zullen later worden gebundeld en gepresenteerd. Bezoekers worden uitgenodigd om, samen met de vrijwilligers, het overgebleven snoeihout na afloop te verwerken tot takkenrillen waarmee we het groene hart van het Wasven versterken.

Wereldboom jonge scheuten

Wereldboom bypass

Wereldboom vlechtstam