Terug naar Programma
One Click Book Cover
Julia Janssen

0.0416 seconds

In één klik accordeer je 835 privacy voorwaarden. Het duurt honderden uren om al deze voorwaarden te lezen. Dus laten we het samen doen!

Hele week bij Ketelhuisplein | Strijp-S

Slechts een fractie van een seconde duurt het om ‘akkoord’ te klikken op een privacybeleid. In 0,0146 seconden ondertekenen we een contract over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke data. Vaker regel dan uitzondering, geeft deze klik niet akkoord tot één, maar honderden privacyvoorwaarden…

www.attentionfair.com/idonotaccept

Privacy voorwaarden. Juridisch jargon dat wordt opgedreund in paradoxale opsommingen, lange zinnen en gecompliceerde verwoordingen. Jaarlijks klik de gemiddelde internet gebruiker akkoord tot 1700 privacy reguleringen. Maar naast dit ‘actieve akkoord’ heeft deze ene klik vaak meerdere bestemmingen. Bedrijven verenigen zich via het Trusted Third Party Hosting Network (TTPHN), om informatie te verzamelen en met elkaar te delen.

Het boek ‘One Click’ is een verzameling van 835 privacy voorwaarden die met één klik op ‘got it’ worden geaccordeerd via www.dailymail.co.uk. Het boek symboliseert de fragiele positie van de internet gebruiker en benadrukt het gebrek aan controle op persoonlijke data.

Naar verwachting duurt het honderden uren om al deze voorwaarden te lezen. Een onmenselijk verschil met 0,0145 seconde. Een onmenselijke taak voor een persoon om dit allemaal te lezen. Dus laten we het samen doen.

‘0.0146 Seconds’ is een collectieve voorlees performance, waaraan iedereen kan deelnemen – Een actie tégen de uitbuitende werking van de data-economie en vóór controle op eigen persoonsgegevens.

Julia Janssen

0.0146 seconds
In 0,0146 seconden klikken we blindelings akkoord voor een privacybeleid. Het boek One Click is een verzameling van 835 privacy voorwaarden die met één klik worden geaccordeerd, via een vernuftige netwerkstructuur. Een onmenselijke taak voor een persoon om dit allemaal te lezen. Dus laten we het samen doen.

‘0.0146 Seconds’ is een collectieve voorlees performance, waaraan iedereen kan deelnemen –
Een actie tégen de uitbuitende werking van de data-economie en vóór controle op eigen persoonsgeg