Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma

Embassy of Health

Projext: IYE by Pim Boreel
photo by Jaap Beyleveld

Lang en gelukkig leven: hoe kunnen we dat waarmaken in de toekomst? We worden steeds ouder en de manier waarop we dat willen doen, vraagt om meer en andere zorg.

Technologisch is er anno 2019 van alles mogelijk. In theorie kunnen we voor vrijwel iedere aandoening een pil, chip of nieuw lichaamsdeel ontwikkelen. En veel procedures worden al efficiënter uitgevoerd door robots dan door mensen. Maar worden we daar wel zo blij van? 
Om samen de kwaliteit van de ‘nieuwe zorg’ te bepalen, helpt het om de toekomst te kunnen verbeelden. Dat is waar ontwerpers in uitblinken. Laten we hun ontwerpkracht gebruiken bij het zoeken naar een nieuwe balans tussen technologie en natuur, tussen perfectie en imperfectie, tussen formele en informele zorg. 
Met een collectie op het snijvlak van wetenschap, kunst, technologie en design toont de Embassy of Health hier de dilemma’s van de zorg. We nodigen je van harte uit om mee te denken over de oplossingen.
Partners
U CREATE, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Philips Design, Máxima Medisch Centrum, Waag technology & society en DDF werken als partners samen in de Embassy of Health. Met de tentoonstelling Chronic Health tonen zij de kracht van design bij de transitie in de zorg.
Human technology or technically human?
Technologie maakt nieuwe behandelingen mogelijk en zorgprocessen efficiënter. Sommige procedures kunnen accurater door robots dan mensen worden uitgevoerd. Gaat technologie de kwaliteit van de zorg bepalen? En hoe houden we het dan menselijk? 
Human perfection or perfectly human?
Met innovatieve ingrepen, medicijnen, kunstorganen en exoskeletten wordt het lichaam steeds maakbaarder. Maar hoe perfect willen we het hebben; is het niet juist onze kwetsbaarheid die ons menselijk maakt? 
Human care or caring humans?
We zullen in de toekomst steeds meer voor onszelf en elkaar moeten gaan zorgen. Hoe kunnen we een toegankelijk netwerk van informele zorg in de wijk creëren, dat samenwerkt met de formele zorginstellingen en die ontlast en aanvult? 
Future of humanity or futuristic humans?
Het welzijn van de mens en de gesteldheid van onze planeet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe hervinden we de balans met de natuur? Kunnen we ontwerpen maken voor de zorg met een ecologische insteek?
Bezoek voor meer informatie over de tentoonstelling en het actuele programma de website van World Design Embassies.

Partners

World Design Embassies

World Design Embassies is een programma waarin design wordt ingezet om nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. Bij World Design Embassies stellen we de mens centraal in het ontwikkelen van de perspectieven, producten en diensten die antwoord geven op de vragen van nu en morgen. Dit doen we door vraagstukken rond thema’s als gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzame producten en diensten, bouwen en wonen, technologie, urgenties rond water, klimaatverandering en voedsel samen te brengen in zogenaamde ambassades voor toekomst. WDE is een jaarrond programma van Dutch Design Foundation en partners met een hoogtepunt tijdens Dutch Design Week.