Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Panorama Nederland

Een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van een rijker, hechter en schoner Nederland.

Dit project was onderdeel van DDW 2019
Panorama Nederland in de Grote Kerk in Zwolle

Panorama Nederland laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, zoals de klimaatverandering en de energietransitie, de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allem

Play video

Panorama Nederland in het Stadhuis van Utrecht

Een fragment uit het panorama