Terug naar Programma
Panorama Nederland in de Grote Kerk in Zwolle

Panorama Nederland

Een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van een rijker, hechter en schoner Nederland.

Hele week bij Klokgebouw | Hall 4 | Strijp-S

Panorama Nederland laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, zoals de klimaatverandering en de energietransitie, de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.
Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. Het is een verbeelding van een optimistisch en aantrekkelijk toekomstperspectief waarbij de nadruk niet ligt op dreiging, maar op de positieve effecten van de nodige aanpassingen. In plaats van een intimiderend 'moeten' vertrekken wij vanuit een inspirerend 'kunnen' en met een gedeeld 'verlangen' als motor.
Panorama Nederland is een publicatie, maar ook een fysiek panorama: een 360 graden verbeelding op ooghoogte waarin bezoekers zelf een kijkje kunnen nemen in de toekomst. Dit panorama reist in 2019 door het land en is te zien op Dutch Design Week.