Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma

Embassy of Water

Embassy of Water
Valentina Marino

The Embassy of Water kijkt naar maatschappelijke kwesties die alles te maken hebben met waterkwaliteit en watercirculariteit. Binnen deze embassy werken momenteel acht ontwerpers samen met verschillende waterpartners. Dat resulteert in een creatieve Water Hub waarin waterprofessionals en bezoekers op nieuwe ideeën kunnen komen. Samen op weg naar een zelfvoorzienende, circulaire, duurzame waterketen.

Waterschap De Dommel, gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant en andere partners zoeken naar manieren om duurzamer om te gaan met water. Wat doen we met medicijnresten in het water? Zijn we ons er bewust van dat we zuiver bronwater gebruiken om de wc door te trekken? En hoe kun je regenwater opvangen en gebruiken in je eigen tuin?
We nemen water uit de kraan vaak voor lief. Maar door klimaatverandering en vervuiling is schoon water steeds minder vanzelfsprekend. We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat we nu en in de toekomst beter met water omgaan. Waterkwaliteit en het (her)gebruik van water zijn thema’s waar veel partijen aan werken. Design biedt verrassende oplossingen voor veelbesproken thema’s. Ontwerpers kunnen daarom met hun grensverleggende manier van kijken, een belangrijke bijdrage leveren aan een omslag in de manier waarop we omgaan met water.
The Embassy of Water laat op Dutch Design Week 2019 zien hoe waardevol water is en hoe we meer waardering kunnen krijgen voor kraanwater, regenwater, rivieren en kanalen. Bezoekers worden geprikkeld om na te denken over hun eigen watergebruik en geïnspireerd om anders naar water te kijken. Zo bereiken we samen een duurzame, watervriendelijke samenleving.
Bezoek voor meer informatie over de tentoonstelling en het actuele programma de website van World Design Embassies.

Partners

World Design Embassies

World Design Embassies is een programma waarin design wordt ingezet om nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. Bij World Design Embassies stellen we de mens centraal in het ontwikkelen van de perspectieven, producten en diensten die antwoord geven op de vragen van nu en morgen. Dit doen we door vraagstukken rond thema’s als gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzame producten en diensten, bouwen en wonen, technologie, urgenties rond water, klimaatverandering en voedsel samen te brengen in zogenaamde ambassades voor toekomst. WDE is een jaarrond programma van Dutch Design Foundation en partners met een hoogtepunt tijdens Dutch Design Week.