Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma

Embassy of Mobility

Embassy of Mobility
Chuttersnap

Mobiliteit is een noodzaak: om op je werk te komen, wat te kunnen beleven, de zorg te krijgen die je nodig hebt, of met je kinderen een stad te kunnen bezoeken. Bij de Embassy of Mobility zien wij mobiliteit als middel, niet als doel.

In de jaren ‘30 van de vorige eeuw hebben we steden ontwikkeld vanuit het perspectief van efficiëntie. Voor auto’s en niet voor de mens. Nu we door veel nieuwe ontwikkelingen gedwongen worden terug naar de tekentafel te gaan, willen we deze fout niet opnieuw maken. We kiezen voor een ander perspectief, waarin de mens continu centraal staat in het ontwerp. De Embassy of Mobility zoekt samen met onder meer ontwerpers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Spoorwegen, Rijkswaterstaat, Gemeente Eindhoven, Park Strijp Beheer, Six Fingers en Dutch Design Foundation naar inspirerende oplossingsrichtingen om aan de uitdagingen van de toekomst te voldoen.
Op Dutch Design Week maakt de Embassy of Mobility de reis van toekomst nu al zichtbaar door de dialoog te faciliteren en het gesprek aan te gaan met breed publiek over de innovaties van morgen. De toekomst vergt het maken van dappere keuzes ten aanzien van de inrichting van nieuwe infrastructuur, nieuwe toepassingen en gebruik van mobiliteit en wellicht zelfs aanpassingen in wet- en regelgeving, en een mindshift in denken vanuit efficiëntie naar denken vanuit leefbaarheid. De Embassy zal daarom ook sterk inzetten op debat tussen experts uit verschillende sectoren die betrokken zijn bij deze toekomst van mobiliteit.
Bezoek voor meer informatie over de tentoonstelling en het actuele programma de website van World Design Embassies.

Partners

World Design Embassies

World Design Embassies is een programma waarin design wordt ingezet om nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. Bij World Design Embassies stellen we de mens centraal in het ontwikkelen van de perspectieven, producten en diensten die antwoord geven op de vragen van nu en morgen. Dit doen we door vraagstukken rond thema’s als gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzame producten en diensten, bouwen en wonen, technologie, urgenties rond water, klimaatverandering en voedsel samen te brengen in zogenaamde ambassades voor toekomst. WDE is een jaarrond programma van Dutch Design Foundation en partners met een hoogtepunt tijdens Dutch Design Week.