Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma

Embassy of Sustainable Design

Embassy of Sustainable Design

Met het thema ‘If not now, then when’ benadrukt de Dutch Design Week 2019 de urgentie van de gewenste transitie naar duurzaamheid en een meer circulaire economie en manier van leven. Hoe kunnen we zorgen voor impact, als bedrijfsleven, als ontwerpers, als consumenten? Die vraag staat centraal in de Embassy of Sustainable Design.

De gewenste transitie kan alleen slagen door transparante en open samenwerking. Het gaat niet alleen om duurzame producten, maar om een verandertraject dat vraagt om investeringen, nieuwe businessmodellen en soms keuzes voor een minder eenvoudige route, gericht op de lange termijn. Met name grote bedrijven hebben hier veel impact op door hun marktpositie en schaalgrootte.
Ook ontwerpers hebben een belangrijke professionele verantwoordelijkheid. Niet alleen richting producenten als het gaat om het bedenken en ontwikkelen van zo duurzaam mogelijke producten, diensten en projecten. Maar ook richting consumenten als het gaat om het voorzien in behoeften, creëren van bewustwording en het aanzetten tot het maken van zo duurzaam en circulair mogelijke keuzes.
De komende jaren trekken de partners van deze Embassy samen op om concreet aan de slag te gaan in ontmoetingen, netwerkbijeenkomsten, workshops en labs. Zo brengen we industrie, ontwerpers, beleidsmakers, product specialisten en gebruikers bij elkaar om concrete verandering te initiëren en aan te jagen.
Een tentoonstelling met tal van participanten – met name grote bedrijven –  laat zien dat circulair niet alleen gaat om duurzame producten, maar om een transitie, om een proces dat vaak vraagt om geheel nieuwe businessmodellen. Het zal bezoekers duidelijk worden dat de deelnemende bedrijven volop bezig zijn met duurzaamheid, op een zeer professionele manier en dat zij als consument bewuste keuzes kunnen maken. Naast de tentoonstelling is de Embassy of Sustainable Design tijdens DDW een hotspot voor specialisten en belangstellenden om in debat te gaan over de actuele praktijk en de concrete uitdagingen. Om zo een netwerk te vormen van veranderaars, ondernemers, voorlopers en ontwerpers.
Bezoek voor meer informatie over de tentoonstelling en het actuele programma de website van World Design Embassies.

Partners
World Design Embassies is een programma waarin design wordt ingezet om nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. Bij World Design Embassies stellen we de mens centraal in het ontwikkelen van de perspectieven, producten en diensten die antwoord geven op de vragen van nu en morgen. Dit doen we door vraagstukken rond thema’s als gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzame producten en diensten, bouwen en wonen, technologie, urgenties rond water, klimaatverandering en voedsel samen te brengen in zogenaamde ambassades voor toekomst. WDE is een jaarrond programma van Dutch Design Foundation en partners met een hoogtepunt tijdens Dutch Design Week.