Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma
Voorbeelden van toegepast ontwerponderzoek aan lectoraten van Hogescholen, zoals:
• Mouth Game
• Better Eating by 3D printing
• Festival Innovation

Landscape of Applied Design Research

Value for circular biocomposite through Origami
HvA/ Studio Samira Boon/NEXT architects

Het Network Applied Design Research (NADR) presenteert de eerste versie van een interactieve kenniskaart van toegepast ontwerponderzoek aan hogescholen. Projectvoorbeelden illustreren dit ontwerpoonderzoek door onderzoekers, ontwerpers en studenten.

Met 'Landscape of Applied Design Research' maakt NADR zichtbaar hoe praktijkgericht ontwerponderzoek op hogescholen bijdraagt aan een innovatieve, inclusieve en duurzame samenleving. Door het stimuleren van hoogwaardig toegepast ontwerponderzoek, delen van resultaten & kennis en met behulp van Key Enabling Methodologies creëren we impact.

Illustratieve projecten van het interactieve landschap van toegepast ontwerponderzoek aan hogescholen zijn dit jaar:

Health:
• Beter eten met 3D food printing (HAS)
• Hartslagkussen Millow helpt met ontspannen (HU)
• Zorgvernieuwing door inzet 3D printing (Saxion)
• Mouth Game (Fontys)

Retail:
• Future-Proof Retail: een sector innoveren met labs (HHS en HR)

Circular:
• BiOrigami; waardecreatie voor circulair biocomposiet door origami(HvA)
• Festivals als broedplaats voor duurzame Innovatie (NHL Stenden)

Key Enabling Methodologies:
• Interactive Narrative Design (HKU)

Tijdens de tentoonstelling worden de bezoekers actief uitgenodigd de beta-versie van het landschap verder aan te vullen.
Kom langs en geef input!

Partners

Network Applied Design Research

NADR het Network Applied Design Research verbindt lectoren en onderzoekers voor wie praktijkgericht ontwerponderzoek centraal staat. Als onderdeel van de topsector Creatieve Industrie is het netwerk het aanspreekpunt en de sparringpartner voor instanties, bedrijven en beleidsmakers op het gebied van praktijkgericht ontwerponderzoek.
Het platform stimuleert kwalitatief goed praktijkgericht design research, verhoogt de zichtbaarheid van de resultaten en deelt de ontwikkelde kennis.