Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma
Speciale tentoonstelling van alle met een Erkenning Goed Industrieel Ontwerp onderscheiden producten.

Good Industrial Design Awards 2019

GIO Exhibition 2018
Noud de Greef

Een speciale door partner Cube design museum ontworpen en geproduceerde tentoonstelling van alle met een Goed Industrieel Ontwerp 2019 erkende producten.

De Stichting Designlink benadrukt met de Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp het buitengewone belang van integrale productontwikkeling en stimuleert de toepassing van industrieel ontwerpen. Een erkenning Goed Industrieel Ontwerp is geen prijs maar een kwaliteitstempel voor goed vakmanschap. Erkende producten voldoen aan professionele ontwerpmaatstaven: het product doet waarvoor het is bedoeld (technische functionaliteit); is gemakkelijk en veilig in het gebruik (ergonomie); het onderscheidt zich van andere producten (originaliteit); ziet er goed uit (vormgeving) en betoond respect aan mens en haar omgeving (respect). Een product dat aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor het keurmerk.

Partners

Designlink icw Cube Design Museum

De jaarlijkse toekenning van de Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp wordt georganiseerd door Designlink. Designlink is een platform voor hoogwaardige initiatieven die tot doel hebben de ‘designketen’ te professionaliseren. Dat kan gaan om opdrachtgeverschap en ondernemerschap, maar ook om samenwerking.