Terug naar Programma
ZZP
Maus

Project IDOLS*

Increasing Demand by Offering LearningS

Hele week bij Klokgebouw | Hall 3 | Strijp-S

IDOLS* brengt probleemeigenaren, opdrachtnemers en coaches bij elkaar om samen aan complexe, maatschappelijke vraagstukken te werken. We halen leerervaringen op, professionaliseren opdrachtgeverschap en vergroten de taartpunt voor de creatieve en culturele sector.

IDOLS* is ontwikkeld als een programma om deze uitdagingen en haar probleemeigenaren op een effectieve manier te verbinden met de creatieve en culturele industrie, en heeft betrekking op zowel de vraag- als aanbodzijde van de culturele en creatieve sector. Binnen IDOLS* zal een tiental projecten gaan lopen. Elk project begint met een complex multistakeholder vraagstuk van probleemeigenaren. Aan deze probleemeigenaren wordt een coach gekoppeld die de opdrachtgever zal coachen in zijn opdrachtgeverschap, en een consortium van opdrachtnemers die aan het vraagstuk zal werken.Door opdrachtgevers te coachen en intensief te confronteren met inzichten over de toegevoegde waarde van de inzet van creatieve en culturele professionals, bevordert IDOLS* de professionele uitbestedingsrelatie. Tegelijkertijd worden aan de aanbodzijde -de creatieve en culturele bedrijven- designmanagementvaardigheden ontwikkeld ten behoeve van complexe opdrachten. Learnings van beide zijden worden gedurende IDOLS* opgehaald door coaches en opdrachtnemers en openbaar gedeeld. Zo versterkt IDOLS* de culturele en creatieve sector met nieuwe kennis, nieuwe ervaringen en nieuwe voorbeelden.

Partners