Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma
Anders ontwerpen met ’s werelds meest verguisde materiaal’

Embassy of Rethinking Plastic

Start virtuele tour
Rethinking Plastic exhibition-Beachcombers
Gundega Strauberga

Plastic geldt als een goedkoop materiaal, en daarom gooien we het al snel weg. Met alle gevolgen van dien. Hoogste tijd om anders naar plastic te kijk

Plastic veroorzaakt milieuproblemen, maar heeft ook voordelen. Het is niet zwart of wit. We moeten anders gaan denken over plastic als materiaal en er anders mee omgaan. Ontwerpers spelen een cruciale rol bij die noodzakelijke omslag.

Plastic geldt als een goedkoop materiaal, en daarom gooien we het al snel weg. Met alle gevolgen van dien. We beseffen inmiddels de urgentie van plastic als milieuprobleem, maar tegelijkertijd is een wereld zonder plastic nauwelijks voor te stellen. Denk aan toepassingen in de medische sfeer, op het gebied van elektriciteit, in auto’s en vliegtuigen en in huishoudelijke apparaten.

Ontwerpers kunnen ons de weg wijzen om anders naar plastic te kijken. Bij het ontwikkelen van alternatieven. Bij het zodanig ontwerpen dat plastic producten langer mee gaan en beter te scheiden en dus beter te recyclen zijn. Bij het bedenken van methoden en systemen om plastic op een zinvolle manier in te zamelen. Bij het hergebruiken en upcyclen van plastic in nieuwe producten. En zeker ook bij het creëren van (gevoels)waarde zodat gebruikers plastic anders gaan beleven.

Yksi Expo gaat zich tot eind 2022 helemaal richten op dit thema. Met steeds wisselende exposities.

Partners

Yksi Expo

Yksi Expo is een platform dat Dutch Design, technologie, architectuur en andere creatieve disciplines bij elkaar brengt, toegelegd op duurzaam ontwerpen en circulair design.