Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma
What if Lab: Onbeperkt meedoen

Happy shopping for everyone

Start virtuele tour

Nederland telt zo’n twee miljoen mensen met een zichtbare of onzichtbare beperking. Vaak ervaren zij drempels bij het fysieke of online winkelen. Vijf ontwerpstudio’s ontwikkelden praktische toepassingen, samen met gebruikers en partners uit de retail.

Hoe kunnen we onze klanten veilig, efficiënt en prettig laten winkelen? Een hele opgave voor retailers in tijden van corona. Maar ook zonder corona zouden ze zich deze vraag moeten stellen. Want winkels zijn lang niet altijd toegankelijk voor mensen met een fysieke, visuele, auditieve of andere beperking.
Dat geldt voor de supermarkt, de bakker en de kledingzaak maar evenzeer voor online winkels. Ondanks goede voorbeelden is er nog een wereld te winnen om winkels echt ‘inclusief’ te maken.

In opdracht van het bredere programma ‘Onbeperkt meedoen!’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Dutch Design Foundation (DDF) een What if Lab over dit thema opgezet. Vijf ontwerpstudio’s - Alissa Rees, Dogger Concepts, Ink, Studio Carbon en Studio Corvers tonen concrete ideeën voor toegankelijke winkels die tevens een verfrissende visie bieden op een inclusieve retailomgeving.

Zoals te zien in
Partners

Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS)

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag rechten van mensen met een beperking geratificeerd. Als vervolg is in 2018 het programma Onbeperkt meedoen! van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gestart. Samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en mensen met een beperking zelf worden concrete stappen gezet op het gebied van bijvoorbeeld werk, vervoer, onderwijs en participatie. Daarnaast is er aandacht voor bewustwording, wederzijds begrip en dialoog.