Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma
Een verkenning naar een toekomstige symbiose tussen mens en natuur

PROJECT HABITATE

3D viewing room
© Project HABITATE

Door middel van biodesign hebben we een materiaal ontwikkeld dat de schors structuur van de uitstervende Es boom nabootst om de groei van geassocieerde organismen te ondersteunen.

Met dit materiaal hebben we een wearable gemaakt die zal helpen bij het bouwen van een habitat voor deze organismes.

Essentaksterfte is een ziekte die 95 procent van de essen populatie in Europa uitroeit. Gelukkig zal de es niet voor altijd verdwijnen, maar het zal tientallen jaren duren voordat de nieuwe bevolking groeit. In de tussentijd verliezen honderden soorten mossen, korstmossen en schimmels die afhankelijk zijn van de es hun leefgebied en dreigen ze uit te sterven.

Traditionele conserveringsmethoden voor deze bedreigde soorten kunnen deze schaal van habitatverlies niet aan.

We hebben HABITATE ontworpen, een wearable die de schorsstructuur, het lichtniveau en de pH-waarde van de essenboom nabootst. Het begruikt menselijke bewegingen om de voortplanting van mossen en andere organismen te ondersteunen. HABITATE biedt een tijdelijk thuis voor deze levensvormen en biedt ons een actieve rol in het stand houden van de biodiversiteit. Hierdoor wordt de cyclus van behoud en vernietiging doorbroken en kan een samenwerking tussen mens en natuur ontstaan.

In een tijdperk van sociale afstandelijkheid kan deze levende wearable een kleine token zijn van ecologisch-sociale connectiviteit die ons herinnert dat geen enkel dier of plantensoort een eiland is.

Partners

Project Habitate

Wij zijn een groep ontwerpers, wetenschappers en ingenieurs met een passie voor ontwerpen met levende organismen. We leren en communiceren met de natuur door de taal van de natuurkunde, scheikunde, biologie en complexe systemen. Geleid door het principe van biodesign, creëren we producten en diensten om een toekomst van symbiose te verkennen.