Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma
Bekijk onze vijfdelige TV-serie waar de basisbegrippen van co-designing met data worden uitgelegd.

'My Data, My Self' TV Station

My Data, My Self
Graham Ogilvie Design

Onze vijfdelige online serie gaat in op de basisbegrippen van co-designing met data. In de uitzendingen is te zien hoe de ontwerpers in Schotland en onze partners in Eindhoven samenwerken met zowel het publiek als academici om de ethische vraagstukken te doorgronden omtrent de behandeling van data.

Het begrip ‘data’ blijft groeien in waarde en betekenis voor onze cultuur, de maatschappij en de economie.

Ooit het jargon van de IT startups en sociale media kopstukken, maar inmiddels is de term ‘data’ gemeenplaats en zijn we ons meer bewust van diens betekenis, voor ons persoonlijk en voor de samenleving.

We laten niet langer gedachteloos een spoor van gegevens achter van app naar app. Mensen beginnen meer bewust te raken van hoe onze gegevens de manier veranderen waarop we de wereld zien. Het beïnvloed de manier waarop we verleid worden tot kopen, welke vrienden we kunnen horen, en zelfs voor welke politieke partij we kiezen.

Onze blik op de wereld via de smartphone is gebaseerd op de schaduw van ons verleden, bewaard in datasets, die eindeloos doorverkocht wordt.

Zijn mensen nu bereid om over data te praten -hun eigen gegevens- en over de potentiële manieren waarop data ons leven kan verrijken.

Neem deel aan onze online discussie en kom mee op data-ontdekkingsreis via de vijfdelige TV-serie.

Zoals te zien in
Partners

Design Informatics, DDI and ImaginationLancaster

In het Instituut voor Design Informatics aan de Universiteit van Edinburgh ontwerpen we systemen voor een betere interactie tussen mens en data. We doen dit op verschillende vlakken zoals welzijn, cultuur, mobiliteit en financiën. We onderzoeken de mogelijkheden van het ontwerpen met data, van data, door data: het voornaamste aandachtspunt is het ontwerpen van datastromen die de menselijke waarden versterken.