Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma
Chronic Health - Happily ever after?

Embassy of Health

3D viewing room
Smart Distancing System
Jólan van der Wiel & Nick Verstand

De afgelopen maanden hebben ons meer dan ooit aan het denken gezet over onze gezondheid. Het besef groeit dat gezondheid geen kant-en-klaarproduct is van ons zorgstelsel, maar alles te maken heeft met hoe we ons leven inrichten. Maar wat vinden we eigenlijk belangrijk voor onze kwaliteit van leven?

Het leven staat op zijn kop: dagelijkse dingen zijn ‘on hold’ gezet. Afstand is het nieuwe toverwoord, wat ons des te beter laat voelen hoe belangrijk nabijheid en intimiteit zijn. In een tijd waarin we met beperkingen te maken krijgen en ons zeer bewust zijn van onze kwetsbaarheid, vinden we voldoening in het helpen van de mensen om ons heen. Boodschappen doen voor de buren, zingen voor de zorg; we voelen ons misschien wel meer dan ooit verbonden met elkaar.

Het heeft geleid tot reflectie op wat van waarde is. Is dat overleven, ten koste van al het andere wat we zo belangrijk vinden? Is er naast alle protocollen genoeg ruimte voor wat ons zichtbaar goed doet? En hoe zit het als je naar het grotere geheel kijkt: het functioneren van de maatschappij, de leefbaarheid van de planeet? Deze expositie toont de kracht van ontwerpend onderzoek bij het vinden van antwoorden hierop. Het zijn projecten van ontwerpers en zorgprofessionals die samen aan een gezonde samenleving werken. De Embassy of Health nodigt u uit voor een verkenningstocht naar de waarden en mogelijkheden van de zorg voor onszelf en elkaar.

Partners

The Embassy of Health

Chronic Health - Happily ever after?