Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma

The New Intimacy - Bodies, Objects and Spaces

Start virtuele tour
Rethinking Closeness - Eva Visch
Eva Visch

De presentatie van ArtEZ op de Dutch Design Week 2020 toont enkele resultaten van ons onderwijs- en onderzoeksprogramma die betrekking hebben op de veranderende intieme relaties tussen lichamen, objecten en ruimtes. Relaties die mensen kwetsbaar of sterker kunnen maken.

De COVID-19 pandemie stelt de vraag in wat voor toekomst we samen willen leven. De belangrijkste beleidsmaatregel die in dit verband wordt genomen, is de afstandsregel (variërend van 1 tot 2 meter in Europese landen) tussen mensen. Wat betekent (fysieke) afstand voor onze wenselijke en noodzakelijke persoonlijke relaties, zowel in de private als publieke omgeving. The New Intimacy bevraagt niet alleen de relatie tussen mensen, maar ook de relatie tussen menselijke lichamen en de ruimtes en objecten eromheen.

Wat betekent deze veranderende intieme relatie voor de manier waarop we met elkaar zouden willen of moeten omgaan? Kan onze betrokkenheid of samenwerking worden versterkt door het verwijderen van fysieke grenzen in een wereldwijde virtuele / online ruimte? Maar ook, hoe ga je om met eenzaamheid en hoe verhouden we ons tot elkaar en onze omgeving, zowel direct als indirect in deze nieuwe situatie van social distancing?

ArtEZ University of the Arts

ArtEZ wil toekomstige kunstenaars opleiden tot veranderaars met maatschappelijke impact. De focus ligt op de STEAM-toetsstenen, d.w.z. veranderingen die betrekking hebben op Social, Technological, Embodied, Affective en Material aspecten in de samenleving. ArtEZ probeert kritische en reflectieve individuen te vormen voor een snel veranderende, globaliserende wereld waarin zij de gewenste toekomst bevragen. Kunst biedt de ruimte voor een kritisch kader dat duurzame verandering mogelijk maakt.