Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma
Nieuwe zintuigen van zorgnormen voorstellen...uitnodigend de normale mens om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen k*k letterlijk en figuurlijk...

The Care Water Closet (CWC)

3D viewing room
The Care Water Closet

De Care Water Closet (CWC) stelt een toekomstscenario voor van de alledaagse WC, gemobiliseerd door zorggereedschap voor de ‘normale mens’. Look! Hier is zorg voor het zelf, anderen, en het water. Wat betekent individuele en collectieve zorg in digitale tijden waar het alles draait om snelheid?

De CWC is niet alleen een closet dat water recycleert en nieuwe zorgnormen geeft: Het is ook een abstractie die behandelt dit wat mensen al jaren –mentaal en fysiek– wegspoelen. Het water wordt hier behandeld als een fysieke entiteit om voor te zorgen, en als een abstractie van het omgaan met verontrustende emoties.

De CWC maakt schoon water uit huishoudelijke grijswater door de urine op te vangen, te behandelen en door een membraan te voeren. Daarna ondergaat het de laatste filtratie, en eindelijk worden nutriënten verzameld als meststof.

Het CWC ontwerp richt zich op het psychologische waarde van toiletten, als teken van de eerste ervaring van controle door de mens. De CWC heeft zelfzorggereedschap zoals een ademhalingsapparaat dat meditatieve ademhaling monitort als dagelijks ritueel. Het heeft ook een klok die de ademhaling meet, en hoeveel water elke dag is gerecycleerd. De zorgklok meet tijd door de wijze van zorg, niet wijze van productie.

Zodat zorg niet persoonlijk wordt, zijn de zorgagenten onderdeel van het CWC-systeem. Zij communiceren zorg door elementen van de WC.Ze zijn een gemeenschap van individuen met abnormale uniformen die hun intrinsieke waarde uitdrukken.

Partners

The Royal Academy of Art, The Hague - Class 2020

Mary Farwy is een ruimtelijk ontwerper en kunstenaar met een achtergrond in architectuur. Haar werk richt zich meestal op de psychologie van de mens en de ruimte, gebaseerd op theatrale concepten. Zij werkt op het snijvlak van ontwerp, kunst, psychologie, architectuur, mode en film.

Haar recente werk is een spel van verborgen betekenissen. Het onderzoekt de invloed van innovatie op de menselijke psyche. Ze studeerde onlangs af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag.