Zoeken

Sluit zoeken
Fontys ArtCoDe Graduates
By Laura den Dekker

RUB OUT

Verpakking
Laura den Dekker
Dit project is onderdeel van Fontys ArtCoDe Graduates

We leven in een maatschappij waarin winkelen vrijetijdsbesteding is geworden. Zonder concreet doel puur om geld uit te geven. Volgens het World Economic Forum 2020 dreigt er een wereldwijde ramp als we de hulpbronnen van de aarde zo blijven behandelen alsof ze oneindig zijn.

’Kunnen we als designer mensen stimuleren om duurzamer om te gaan met producten en daarmee bij te dragen aan een circulaire economie?’

Consumptiegedrag kunnen we niet zo gemakkelijk veranderen, maar als we de producten voor de consument veranderen, verandert hun gedrag automatische mee. Vanuit deze gedachtegang en mijn fascinatie voor interieur objecten is RUB OUT ontstaan. RUB OUT is een productlijn opgebouwd uit diverse modules. Met deze modules kun je verschillende functionele interieur objecten maken waarbij je de vorm, formaat en zelfs de functie op elk gewenst moment kan veranderen. Bij Ă©Ă©n kapotte module is het hierdoor ook mogelijk om alleen deze te vervangen zonder dat de rest vervangen hoeft te worden. Duurzaamheid staat hierin centraal.
Het product is gemaakt van kapotte binnenbanden van o.a. landbouw- en grondverzetmachines. De banden worden beschouwd als afval en worden normaal gesproken samen met het restafval afgevoerd. Na gebruik kan het product worden teruggebracht, waarna het wordt gerecycled zodat er weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Hierdoor dragen we met zijn allen bij aan een circulaire economie. Afval is immers de grondstof van de toekomst!