Zoeken

Sluit zoeken
Art Tech Fun Robots Wearables eGirls Manifestations
Het vreemde contrast tussen wat mensen beweren en hoe mensen handelen als het om privacy gaat. Wat is de werkelijke waarde van onze data?

The Deeply Personal Vending Machine

3D viewing room
Tom Schouw
Dit project is onderdeel van Art Tech Fun Robots Wearables eGirls Manifestations

Data is de nieuwe valuta. Maar het is niet aan ons om uit te geven. Het lijkt erop dat ons hele leven te koop staat, maar waar is onze winst? Wij zijn degenen die deze gegevens maken, dus zouden we er geen eigenaar van moeten zijn? En als het wordt verkocht, kunnen we dan een compensatie krijgen?

In deze interactieve installatie onderzoekt Tom de relatie tussen mensen hun persoonsgegevens. Met behulp van nieuwe digitale technieken zoals gezichtsherkenning veranderd de snoepautomaat in een diep persoonlijke ervaring.

Om de misvatting te ontkrachten dat gebruikers de eigenaar zijn van hun persoonlijke gegevens, worden de gegevens automatisch door de automaat ontdekt. Voor de machine staan ​​is voldoende om op verschillende manieren gegevens van de gebruiker te winnen. Een cameramodule in de automaat scant bijvoorbeeld de deelnemer en is instaat om geslacht, leeftijd, aantrekkelijkheid score en zelfs BMI-gegevens te berekenen.

Een interactieve UX stelt het publiek in staat om stap voor stap te onderhandelen welke data ze willen ruilen voor korting. De ultieme transactie is een gratis snack, maar als expliciet gemaakt welke persoonsgegevens moeten worden verhandeld, zal de gebruiker dat dan nog doen?

Andere deelnemers

Art Tech Fun Robots Wearables eGirls Manifestations