Zoeken

Sluit zoeken
Dit project is onderdeel van Art Tech Fun Robots Wearables eGirls Manifestations

Deze tedere, hypnotische objecten reageren op de bewegingen van de bezoeker en wekken de indruk levende organismen te zijn. Zo tracht de ontwerper empathie en aandacht te vragen voor de natuur die ons allen omringt.

Biophilia is een serie werken waarin Adinda onze relatie ten opzichte van de natuur onderzoekt. Hoe kunnen we meer empathie voelen voor onze aarde en voor de dingen die gevoelsmatig ver van ons af staan?
 
Exhale en Breathe zijn onderdeel van deze serie. Deze meditatieve werken proberen op een interactieve manier emoties op te roepen. De werken zijn een reactie op de snelheid waarin we leven en het gemis aan gelegenheid om stil te staan bij het kleine dat ons verwondert.
 
In wisselwerking met de aanwezigheid en beweging van de toeschouwer illustreert het werk hoe de mens de natuur vormt en de natuur de ervaring van de mens. Door gebruik te maken van lucht wordt het machinale aspect weggenomen en ontstaat er een tedere, subtiele, hypnotische beweging, alsof het object een levend organisme is.


Meer info? Check www.studioadinda.nl

Andere deelnemers

Art Tech Fun Robots Wearables eGirls Manifestations